Ingvild Haugen

Disputerte til doktorgrad – samarbeidet med Fekjær gjennom flere år

Publisert av Arne Heimestøl 17.02.2023. Sist oppdatert 16.02.2023.

10. februar forsvarte psykolog Ingvild Haugen ved avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll sin doktorgradsavhandling.

Haugen gjennomførte deler av datasamlingen til avhandlingen ved Fekjær psykiatriske senter, parallelt med å ha ansvaret for behandlingsgrupper for aktuelle pasienter ved senteret i tidsrommet 2017–2020.

Problemstilling

Ca. 85 % av pasienter med schizofreni har kognitiv funksjonsnedsettelse, og den målstyrte atferden er ofte svekket. Psykosemedisin bedrer i liten grad slik atferd, og vanskene er som regel til stede også når psykosesymptomene er bedret. Det gis få tilbud for å avhjelpe slike funksjonsvansker i psykisk helsevern i dag.

Goal Management Training (GMT) er en metode for å bedre målstyrt atferd. Dette er strategitrening hvor målet er at pasienten bedrer evnene til å være oppmerksom på oppgaver over tid, og finne tilbake til målet dersom man blir forstyrret eller uoppmerksom.

Hovedmålet med studien var å undersøke effekten av GMT som et gruppebasert behandlingsprogram for pasienter med schizofreni-spektrumforstyrrelser eller høyrisiko for schizofreni.

Ny kunnskap

– Psykoselidelser som schizofreni er belastende og kostbare for pasienter, pårørende og samfunnet. Selv om det finnes effektiv behandling for psykosesymptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger, har mange med disse lidelsene fortsatt redusert funksjon i skole, arbeid, sosiale aktiviteter og selvstendig hverdagsliv, sier Ingvild Haugen.

– En av grunnene til dette er at mange erfarer eksekutive vansker (vansker med å planlegge, huske på, sette i gang, fokusere på og gjennomføre daglige gjøremål).

– Mange vet ikke at personer med alvorlig psykisk lidelse også ofte har kognitive funksjonsnedsettelser. Dette kan være vel så stort hinder i hverdagen som symptomene på den psykiske lidelsen.

Studien viser at GMT forbedret selvopplevde eksekutive vansker i hverdagssituasjoner. 

Roser Fekjær psykiatriske senter

– Fekjærs engasjement for forskningsprosjektet har vært uvurderlig. De har bidratt til rekruttering av deltakere og stilt med terapeuter i gruppene, sier Haugen.

– Som et resultat sitter Fekjær nå med kompetanse på behandlingsmetoden. GMT er diagnoseuavhengig og kan være nyttig for de aller fleste fordi eksekutiv fungering er en begrenset ressurs hos oss alle. Dette blir særlig tydelig når vi er under tidspress, lærer nye oppgaver eller skal gjøre flere ting på en gang. 

Fra presentasjon av prosjekt GMT på Fekjær i 2019. Foto: Gunnar Fossholt
Fra venstre: Enhetsleder poliklinikk Tone Kristin Solberg, psykolog Ingvild Haugen og psykiatrisk sykepleier Birgit Rautenberg.
Foto: Gunnar Fossholt

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...