Ingvild Haugen

Disputerte til doktorgrad – samarbeidet med Fekjær gjennom flere år

Publisert av Arne Heimestøl 17.02.2023. Sist oppdatert 16.02.2023.

10. februar forsvarte psykolog Ingvild Haugen ved avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll sin doktorgradsavhandling.

Haugen gjennomførte deler av datasamlingen til avhandlingen ved Fekjær psykiatriske senter, parallelt med å ha ansvaret for behandlingsgrupper for aktuelle pasienter ved senteret i tidsrommet 2017–2020.

Problemstilling

Ca. 85 % av pasienter med schizofreni har kognitiv funksjonsnedsettelse, og den målstyrte atferden er ofte svekket. Psykosemedisin bedrer i liten grad slik atferd, og vanskene er som regel til stede også når psykosesymptomene er bedret. Det gis få tilbud for å avhjelpe slike funksjonsvansker i psykisk helsevern i dag.

Goal Management Training (GMT) er en metode for å bedre målstyrt atferd. Dette er strategitrening hvor målet er at pasienten bedrer evnene til å være oppmerksom på oppgaver over tid, og finne tilbake til målet dersom man blir forstyrret eller uoppmerksom.

Hovedmålet med studien var å undersøke effekten av GMT som et gruppebasert behandlingsprogram for pasienter med schizofreni-spektrumforstyrrelser eller høyrisiko for schizofreni.

Ny kunnskap

– Psykoselidelser som schizofreni er belastende og kostbare for pasienter, pårørende og samfunnet. Selv om det finnes effektiv behandling for psykosesymptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger, har mange med disse lidelsene fortsatt redusert funksjon i skole, arbeid, sosiale aktiviteter og selvstendig hverdagsliv, sier Ingvild Haugen.

– En av grunnene til dette er at mange erfarer eksekutive vansker (vansker med å planlegge, huske på, sette i gang, fokusere på og gjennomføre daglige gjøremål).

– Mange vet ikke at personer med alvorlig psykisk lidelse også ofte har kognitive funksjonsnedsettelser. Dette kan være vel så stort hinder i hverdagen som symptomene på den psykiske lidelsen.

Studien viser at GMT forbedret selvopplevde eksekutive vansker i hverdagssituasjoner. 

Roser Fekjær psykiatriske senter

– Fekjærs engasjement for forskningsprosjektet har vært uvurderlig. De har bidratt til rekruttering av deltakere og stilt med terapeuter i gruppene, sier Haugen.

– Som et resultat sitter Fekjær nå med kompetanse på behandlingsmetoden. GMT er diagnoseuavhengig og kan være nyttig for de aller fleste fordi eksekutiv fungering er en begrenset ressurs hos oss alle. Dette blir særlig tydelig når vi er under tidspress, lærer nye oppgaver eller skal gjøre flere ting på en gang. 

Fra presentasjon av prosjekt GMT på Fekjær i 2019. Foto: Gunnar Fossholt
Fra venstre: Enhetsleder poliklinikk Tone Kristin Solberg, psykolog Ingvild Haugen og psykiatrisk sykepleier Birgit Rautenberg.
Foto: Gunnar Fossholt

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...