Hedalen kulturfestival 2023

Hedalen kulturfestival inn i festivalnettverket i Valdres

Publisert av Arne Heimestøl 15.02.2023. Sist oppdatert 15.02.2023.

Sist fredag vedtok regionstyret i Valdres at Hedalen kulturfestival tas opp i Festivalnettverket for Valdres fra 2023 – med to års prøvetid.

Osvald Fossholm

– Festivalen er foreløpig basert på idealisme og dugnadsånd, men har et stort potensiale, leser vi i saksframstillingen. – Videre er det ingen festivaler i Valdres øst for Fagernes, slik at denne festivalen vil fylle ut og formidle Valdres og kulturaktiviteter fra dette området.

– Vi setter stor pris på å bli en del av festivalnettverket i Valdres og ser fram til å samarbeide med drevne og dyktige festivalkollegaer. Dette er et viktig steg for oss med tanke på videreutvikling av festivalen vår, sier styreleder Osvald Fossholm i Hedalen kulturforum.

Kriterier

Hedalen kulturforum har vært gjennom tre år med festivaler. For å bli med i Festivalnettverket for Valdres må en oppfylle følgende kriterier:

  1. Arrangementet må vare minst tre sammenhengende dager.
  2. Arrangementet må ha minst 1000 deltakere/gjester. Dersom festivalen ligger under grensen mer enn tre sammenhengende år, faller festivalen ut av nettverket.
  3. Arrangementet skal være årlig.
  4. Arrangementet skal være stedbundet.
  5. Programmet skal ha høy kvalitet av nasjonal/internasjonal interesse.
  6. Arrangementet må ha fast sekreteriat og fast tilsatt leder.
  7. Arrangementet skal aktivt støtte opp om festivalstrategien og merkevarebygginga i Valdres.
  8. Festivalen må ha et langsiktig perspektiv med utviklingspotensiale.
  9. Festivalen må ha eksistert i minst et år før den kan tas opp i nettverket.

Festivalstøtte

I festivalnettverket er det nå ti festivaler; Norsk Rakfiskfestival, Ridderrennet, Vinjerock, Valdres sommersymfoni, Jørn Hilme-stemnet, Beitosprinten, Trollrock, Hemsingfestivalen, FRIKAR i fossen – GANDR og Hedalen kulturfestival.

Valdres Natur- og Kulturpark setter hvert år av en viss sum til festivalstøtte i nettverket. I 2023 er det satt av 500 000 kr til formålet. Støtten er ment å være et virkemiddel til å styrke merkevaren Valdres.

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival er ny i festivalnettverket fra 2023. Slik presenterer festivalen seg i festivalstrategien for 2023 og 2024:

Dette er er en tre dagers kulturfestival i Hedalen i Valdres. Arrangementet er fordelt på forskjellige kulturarenaer i bygda.

Fredag kveld inviteres det til konsert i Hedalen stavkirke.

Lørdag formiddag er det familiedag på Bautahaugen samlinger der lag og foreninger i bygda bidrar til å lage en minnerik aktivitetsdag for hele familien. Dagen der avsluttes med en konsert for barn og voksne.

Lørdag kveld blir Hedalen stadion brukt til å arrangere konserter med salg av mat og drikke. Arrangementet på lørdag kveld har 18-års aldersgrense.

Søndag er fokuset på Vassfaret. Dagen starter tidlig med «PoeSti» over Hedalsfjella. En fem timers gåtur med gaiding, historiefortelling, diktopplesning og sang mens man vandrer mot Vassfaret.

Samtidig som PoeSti-følget vandrer over fjellet, er det aktivitetsdag for alle generasjoner med fokus på naturen på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Også denne dagen avsluttes med konsert.

Mål med festivalen: Festivalen skal vise fram kultur- og foreningsliv av høy kvalitet for et bredt publikum utover Hedalen sine grenser.

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...