Formannskapet

Vil ha avklaring i kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2023. Sist oppdatert 03.02.2023.

Torsdag 2.2. behandlet formannskapet tre søknader som gjaldt bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Kommunestyret behandlet 03.11.2022, Saksnr. 045/22, en prinsipiell avklaring for
behandling av søknader som omhandler bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Følgende vedtak ble gjort:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp.

I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester. Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.

Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes, eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Innstilte på avslag

Saksbehandler hadde foreslått avslag på søknadene og begrunnet dette med at det er et planfaglig prinsipp å ikke blande fritidsboliger og helårsboliger.

Dessuten framgår det av kommuneplanen at det ikke skal etableres fast bosetting i områder hvor dette over tid vil kunne medføre ekstrautgifter til skolekjøring, hjemmehjelp etc.

Formannskapet mer positive

Det ble raskt klart at formannskapet var mer positive til å kunne innvilge noen slike søknader, men flere savnet ytterligere prinsippavklaringer som formannskapet kunne forholde seg til ved behandling av søknader.

Med fire mot én stemme ble følgende merknad vedtatt:

«Formannskapet er i utgangspunktet positive til å vurdere prinsippene i denne type saker. Formannskapet ønsker avklaring i kommunestyret. Grunnen til at vi er positiv til denne saken, er at følgene punkter er ivaretatt:
– Nåværende fast bosetning i området
– Tilknyttet felles godkjent vann og avløpssystem
– Innlagt strøm
– Brøytet veg til boligen etter kommunal standard
– Høystandard hytte» 

Vedtaket i sak 003/23 ble slik:

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Sør-Aurdal kommune dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på eiendom 4/144. Vedtaket begrunnes med at endringen ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for Valhall hytteområde.»

Hyttefelt i Stavadalen og på Søbekkseter ble nevnt som aktuelle områder der en kan innvilge søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Les også..

Hedalen helselag

Tren med ossBEKJENTGJØRELSE 

TREN MED OSS tirsdag 12. des. kl. 17.30. – 18.30. ...
Aage Sogn

Konserter i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 13. desember kan du få med deg julekonsert med ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jul med valdresmål og meining

Vi som var så heldig å ha billett til konserten ...
Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Orientering eller sak?

Ordfører Marit Hougsrud har sendt ut innkalling til kommunestyremøtet 14. ...
Salto logo

GrøtfestBEKJENTGJØRELSE 

på Kroken for både ute- og innegruppa, torsdag 14.12. kl. 17:30–19:00.
Hakkebakkeskogen

Bli med til HakkebakkeskogenYTRING 

På lokalet den 16. og 17. desember det skjer.Vi ønsker ...