Formannskapet

Vil ha avklaring i kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2023. Sist oppdatert 03.02.2023.

Torsdag 2.2. behandlet formannskapet tre søknader som gjaldt bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Kommunestyret behandlet 03.11.2022, Saksnr. 045/22, en prinsipiell avklaring for
behandling av søknader som omhandler bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Følgende vedtak ble gjort:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp.

I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester. Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.

Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes, eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Innstilte på avslag

Saksbehandler hadde foreslått avslag på søknadene og begrunnet dette med at det er et planfaglig prinsipp å ikke blande fritidsboliger og helårsboliger.

Dessuten framgår det av kommuneplanen at det ikke skal etableres fast bosetting i områder hvor dette over tid vil kunne medføre ekstrautgifter til skolekjøring, hjemmehjelp etc.

Formannskapet mer positive

Det ble raskt klart at formannskapet var mer positive til å kunne innvilge noen slike søknader, men flere savnet ytterligere prinsippavklaringer som formannskapet kunne forholde seg til ved behandling av søknader.

Med fire mot én stemme ble følgende merknad vedtatt:

«Formannskapet er i utgangspunktet positive til å vurdere prinsippene i denne type saker. Formannskapet ønsker avklaring i kommunestyret. Grunnen til at vi er positiv til denne saken, er at følgene punkter er ivaretatt:
– Nåværende fast bosetning i området
– Tilknyttet felles godkjent vann og avløpssystem
– Innlagt strøm
– Brøytet veg til boligen etter kommunal standard
– Høystandard hytte» 

Vedtaket i sak 003/23 ble slik:

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Sør-Aurdal kommune dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på eiendom 4/144. Vedtaket begrunnes med at endringen ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for Valhall hytteområde.»

Hyttefelt i Stavadalen og på Søbekkseter ble nevnt som aktuelle områder der en kan innvilge søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...