Line Sandli og tre hunder

Vil ha båndtvang for hunder

Publisert av Arne Heimestøl 23.01.2023. Sist oppdatert 22.01.2023.

Line Sandli er 1. vararepresentant til kommunestyret i Sør-Aurdal for FrP. Hun mener at det nå er så mye snø, at det må innføres båndtvang for hunder. – Det er stor fare for at rådyr som blir jaktet på av hunder, ikke vil greie seg i den dype snøen vi nå har.

Oppfordring

Sandli har tatt spørsmålet opp med ordføreren, men kommunen har så langt nøyd seg med en oppfordring til hundeeiere om å hindre at hunder jager vilt.

Sandli viser til lov om forsvarlig hundehold § 6 der vi leser at kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innstengt under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Den lokale forskriften

Men forskriften Sør-Aurdal kommune har innført om hundehold, har ikke noe punkt om snø og hjortevilt. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Dette er rart, sier Sandli. – Ringerike kommune sin forskrift om hundehold § 7 lyder slik:

«Ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt
Ringerike viltnemnd er delegert myndighet til å fastsette og oppheve særskilt forskrift om båndtvang utifra snøforholdene eller andre ekstraordinære forhold, med hjemmel i hundelovens § 6, annet ledd, bokstav f, jf. også samme paragrafs tredje ledd.»

Vil ha ny behandling

– Jeg mener denne saken må tas opp til ny, politisk behandling, sier Sandli. – Her må Sør-Aurdal kommune rett og slett ha forsømt seg. Har jeg forstått det rett, mangler kommunen hjemmel i egen forskrift for å innføre båndtvang i dette tilfellet.

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...