Line Sandli og tre hunder

Vil ha båndtvang for hunder

Publisert av Arne Heimestøl 23.01.2023. Sist oppdatert 22.01.2023.

Line Sandli er 1. vararepresentant til kommunestyret i Sør-Aurdal for FrP. Hun mener at det nå er så mye snø, at det må innføres båndtvang for hunder. – Det er stor fare for at rådyr som blir jaktet på av hunder, ikke vil greie seg i den dype snøen vi nå har.

Oppfordring

Sandli har tatt spørsmålet opp med ordføreren, men kommunen har så langt nøyd seg med en oppfordring til hundeeiere om å hindre at hunder jager vilt.

Sandli viser til lov om forsvarlig hundehold § 6 der vi leser at kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innstengt under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Den lokale forskriften

Men forskriften Sør-Aurdal kommune har innført om hundehold, har ikke noe punkt om snø og hjortevilt. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Dette er rart, sier Sandli. – Ringerike kommune sin forskrift om hundehold § 7 lyder slik:

«Ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt
Ringerike viltnemnd er delegert myndighet til å fastsette og oppheve særskilt forskrift om båndtvang utifra snøforholdene eller andre ekstraordinære forhold, med hjemmel i hundelovens § 6, annet ledd, bokstav f, jf. også samme paragrafs tredje ledd.»

Vil ha ny behandling

– Jeg mener denne saken må tas opp til ny, politisk behandling, sier Sandli. – Her må Sør-Aurdal kommune rett og slett ha forsømt seg. Har jeg forstått det rett, mangler kommunen hjemmel i egen forskrift for å innføre båndtvang i dette tilfellet.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...