El-sprakesykkel

Trenger du flere forsikringer?

Publisert av Arne Heimestøl 30.12.2022. Sist oppdatert 29.12.2022.

Det er ikke så mange som har elektriske sparkesykler, men har du det, bør du merke deg at slike framkomstmidler fra 1. januar 2023 må ha ansvarsforsikring. Det samme gjelder for andre små, elektriske motorvogner.

Les mer om dette på Forbrukerrådet sin side.

Hva med elsykler?

Sykkel er i vegtrafikkloven definert som kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning, unntatt kjøretøy som bare er beregnet for lek.

«Som sykkel regnes også kjøretøy som nevnt i første ledd og som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå/veive.

Det tillates at kjøretøyet har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2.

Sykkel med to sitteplasser kan ha elektrisk hjelpemotor med nominell effekt på høyst 0,5 kW når det kan dokumenteres at kjøretøyet er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten. Det er tilstrekkelig at én av syklistene trår/veiver for at hjelpemotoren skal gi effekt. For øvrig gjelder kravene i forrige ledd. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2

Droner

Ifølge Store norske leksikon er en drone et et ubemannet luftfartøy som kan kontrolleres med fjernstyring eller fly selvstendig ved hjelp av programvare, sensorer og GPS.

I luftfartsloven kan du lese om forsikringsplikt for denne typen luftfartøy.

Reiseforsikring

– Reiseforsikring er noe av det viktigste du trenger når du skal reise, men likevel er det mange som lar være å tegne slik forsikring, leser vi på forsikringsmart.no.

Gode råd

Forbrukerrådet har laget en sjekkliste du kan bruke når du skal vurdere om du trenger en forsikring, og hvordan du skal gå fram for å få de beste tilbudene.

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...