Tømmerlunne. Foto: Dagfinn Heimestøl

Enorm innsats i oppryddingsarbeidet

Publisert av Arne Heimestøl 23.12.2022. Sist oppdatert 22.12.2022.

Per 1.12. var det for 2022 innmålt 312 690 kubikkmeter vindfalltømmer fra Sør-Aurdal. – Det betyr at avvirkninga i 2022 har vært over tre ganger så stor som det som er vanlig i kommunen vår, sier skogbrukssjef i Sør-Aurdal, Espen Nærødegård.

I Sør-Aurdal er Viken skog og Glommen skog de to største tømmerkjøperne.

Trapper ned vindfallhogsten

Kai Reidar Dølven. Foto: Arne Heimestøl
Kai Reidar Dølven
Foto: Arne Heimestøl

Kai Reidar Dølven er skogbruksleder i Viken skog i Sør-Aurdal. Han forteller at antall hogstlag har blitt trappa ned gjennom høsten. Det er først og fremst fordi tilreisende har sine hjemmemarkeder å ta hånd om.

– Fram til jul har Viken Skog hatt seks hogstlag i drift. Nå begynner det å bli gradvis mer og mer krevende å ta ut vindfall. Gjennom etterjulsvinteren vil vi ha en driftskapasitet som er på linje med det normale, dvs. bare lokale entreprenører, sier Dølven.  

Kontroll på uttransporteringa

Hvordan går det med uttransportering av tømmer?

– Transporten har gått veldig bra i hele høst. Vi har en god del tømmer liggende, men det er relativt ferskt tømmer, og det ligger på veger som er godt kjørbare på vinterføre. Det er derfor lite bekymring rundt den delen nå.  

sko
Tømmerbil med fullt lass. Foto: Arne Heimestøl

– Full klaff

Hvordan har tømmerprisene utviklet seg?

– Priser er i kontinuerlig endring i takt med utviklinga i markedet. Trenden gjennom høsten har vært god etterspørsel etter massevirke og litt mer krevende for sagtømmer. Dette har gjenspeila seg i prisene også. For et gjennomsnittlig tømmerparti vil jeg si at snittprisen er omtrent uendra.

– Hvis en ser vindfallhogsten opp mot markedet, har vi hatt full klaff. Vi har hatt full avsetning i hele perioden. Innledningsvis hogg vi det beste tømmeret på gode sagtømmerpriser. Nå har vi etter hvert hogd dårligere tømmer på gode massevirkepriser.

Vindfallhogst til fellesferien

Hvor lenge regner dere med å kunne jobbe med vindfallshogst før tømmeret har tapt så mye verdi at det får en annen sortering enn det det har hatt til nå?

– Vi må se det litt an over nyttår, men det ser ut til at vi ikke hogger bare vindfall i vinter. Fastfrosne vindfall og lite oversikt for maskinfører gjør det mer tidkrevende og dermed kostbart. Vi regner med å ha full drift på vindfall igjen så snart snøen minker ved påsketider.

– Videre da er det været som avgjør hvor lenge tømmerkvaliteten vil holde seg. Jeg håper den vil holde seg såpass at vi kan hogge vindfall inn mot fellesferien.

– Nyplanting etter boka

Hvilke planer har Viken skog for nyplanting i 2023?

– Vi har allerede kommet godt i gang med planting etter stormen. Jeg tror at vi satte planterekord i Sør-Aurdal i 2022 med ca. 680 000 solgte planter.

– For 2023 rigger vi oss en stor innsats på planting og markberedning. Vi hyrer inn ekstra med mannskaper og har sikra oss bra med planter. Det gjelder både for vår- og høstsesongen.

– Når vi har så store arealer som skal forynges, så vil nok dette ta 2-3 år å komme helt gjennom. Det mener jeg er helt etter boka også for å spre risiko for skogeierne.

– For de som har aller mest plantebehov så sprer vi gjerne plantinga over flere sesonger for å minimere risiko. Hos veldig mange har vi derfor allerede begynt så smått nå i 2022 og fortsetter i 2023. En del av furuområdene vi vi sansynligvis markberede og håpe på naturlig oppslag av furu.

Voldsom aktivitet

– Skal jeg føye til noe mer, så må det være å takke alle for samarbeidet, berørte skogeiere, transportører, entreprenører og alle andre som har blitt påvirka av den voldsomme aktiviteten som har vært i Hedalen i 2022. Nå fortjener alle ei rolig julehelg, sier Kai Reidar Dølven.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...