Bagn kirke

Kirkelig fellesråd fikk 350 000 kr ekstra

Publisert av Arne Heimestøl 20.12.2022. Sist oppdatert 19.12.2022.

Kirkelig fellesråd har i flere år hatt svake økonomiske resultater. Olav Kristian Huseby er kommunens representant i rådet. I budsjettmøtet 15. desember fortalte han at virksomheten de siste årene har vært drevet med underskudd. De ti siste årene er det brukt tre millioner kroner av fondsreserver.

Fem sogn

Det er fem sogn i Sør-Aurdal: Bagn, Leirskogen, Reinli, Begnadalen og Hedalen. Følgelig er det også fem menighetsråd.

Fellesrådet har 4,71 stillinger fordelt på 8 personer. Huseby roste arbeidet menighetsrådene og fellesrådet gjør, og viste til at mye blir gjort på dugnad i tillegg til lønnet arbeid.

Et stykke på vei

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Olav Kristian Huseby.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Kirkevergen mener at fellesrådet trenger 500 000 kr mer enn det formannskapet har foreslått i sin budsjett- og økonomiplan, sa Huseby.

– Det er eksempelvis mulig å si opp 2 klokkere som fortsatt får lønn, og å legge ned gaid-tjenestene ved stavkirkene. Men dette er ikke nok. Fellesrådet trenger 350 000 kr for å få budsjettet for 2023 i havn. En får ikke full effekt av eventuelle oppsigelser før etter at oppsigelsestiden er gått ut.

Huseby pekte på at fellesrådet har vært seint ute med budsjettarbeidet sitt. Rådet skal i sitt møte 12. januar finne langsiktige løsninger på budsjettfloken.

Vedtaket

Med bakgrunn i dette satte Huseby fram følgende forslag til vedtak:

  1. Det bevilges for 2023 et ekstratilskudd på kr 350 000,-. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  2. Sør-Aurdal Kirkelige Fellesråd skal følge kommunens budsjettrutiner, slik at budsjettarbeidet startes i god tid og driften kan tilpasses de tilgjengelige midler.
  3. Sør-Aurdal Kirkelige Fellesråd tilrådes å vurdere antall sogn i kommunen.

Punktene 1 og 2 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 ble vedtatt med 16 mot 3 stemmer.

Les også..

Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalenen helselag sin logo

Syng med oss seniorBEKJENTGJØRELSE 

Mandag 2. okt. kl. 19.00. på Kroken. Kjell Eriksen og ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...
Olav Kristian Huseby og Marit Hougsrud

Takka Olav Kristian

Formannskapet 28. september var det siste møtet i dette folkevalgte ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024–2027

Kommunens trafikksikkerhetsplan skal revideres. Det er en forutsetning for å ...