Ildsted

Har du fyringsanlegg og pipe som trenger tilsyn?

Publisert av Arne Heimestøl 19.12.2022. Sist oppdatert 18.12.2022.

Torsdag 15.12. vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal gebyrregulativ og betalingssatser for Valdres brann- og redningstjeneste IKS for 2023. Det samme regulativet gjelder for Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre.

Gebyr for lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg er en årlig avgift som kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.

Gebyrsatser

Her kan du sammenligne gebyrene for 2022 og 2023. Moms er tatt med.

Gebyr- feiing og tilsyn med fyringsanlegg20222023
Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, 1. skorstein725745
Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, øvrige fra
og med skorstein nr. 2. samme bruksenhet
363373
Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg fritidsbolig, seterhus og
tilsvarende 1. skorstein
322496
Lovbestemt feiing/tilsyn av skorstein og ildsteder fritidsbolig/seter,
øvrige fra og med skorstein nr. 2. samme bruksenhet
161248
Avbrutt avtale413424
For arbeider som ikke dekkes av/ kan beregnes etter foranstående
gebyrsatser, eller når oppdraget medfører unormal stor
arbeidsmengde, beregnes gebyret etter medgått tid. I slike tilfeller
brukes følgende timesats:
806828

Størst prosentvis økning for fritidsboliger

I saken som kommunestyret fikk til behandling, leser vi at gebyrregulativ 2023 for feiing og tilsyn foreslås justert med en økning på 2,7 % for boliger og 54 % for fritidsboliger. Med dette beregnes å ta høyde for lønns- og prisstigning, samt for inndekning av tidligere akkumulert negativt resultat, i tillegg til økt hyppighet for feiing og tilsyn av fritidsboliger.

Forskriften og utfyllende informasjon

Forskrift om brannforebygging regulerer kommunens og eierens plikter for byggverk. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Valdres brann- og redningstjeneste har laget en egen side om feiing og tilsyn. Her finner du utfyllende informasjon.

Feiefrekvenser

Brannsjef Laila Lien Østgård sier at hyppigheten og gjennomføringen av feiing og tilsyn skal være basert på en risikovurdering, jf. bestemmelse om behovsprøvd feiing og tilsyn.

– Eksempler på vurderingskriterier er byggverkets og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster. Boliger har normalt hyppigere tilsyns- og feiefrekvens enn fritidsboliger. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.

– Alle boliger og fritidsboliger som har ildsted, skal altså ha besøk etter gitte intervall for det enkelte bygg. Det er kommunens ansvar å sørge for tilsyn- og feiing av ildsteder. VBR IKS utfører tilsyns- og feietjenester på vegne av selskapets eierkommuner.

– Ved varsel om feiing eller tilsyn vil eier av bolig eller fritidsbolig motta en SMS med tidspunkt for besøk som du bekrefter eller endrer.

– Kontakt gjerne feiertjenesten dersom du som eier ønsker tilsyn- og/eller feiertjenester før du har fått slik varsel – dette kan eksempelvis være ved bekymringer knyttet til ildsted eller skorstein, eller ved behov for avtale  i forhold til når det er folk til stede i fritidsboligen, sier brannsjefen.

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...