Søksmål

– Ikke grunnlag for søksmål

Publisert av Arne Heimestøl 11.12.2022. Sist oppdatert 10.12.2022.

2. desember skrev Hedalen.no at Eidsiva Bredbånd AS, gjennom advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, hadde varslet søksmål mot fem Valdres-kommuner.

Advokat Marianne H. Dragsten i Vaar Advokat AS, som i denne saken representerer de fram Valdres-kommune og Abakus, sendte 1. desember svarbrev til Eidsiva.

Her skriver Dragsten at søksmålsvarslet og utkast til stevning / begjæring om midlertidig forføyning er vurdert, men kommunene kan ikke se at det er grunnlag for anførslene.

– Søksmålsvarslet synes å grunne på en misforståelse av de faktiske forholdene. Videre er kommunene uenig med Eidsiva Bredbånd AS i hvilket regelverk som kommer til anvendelse, skriver Dragsten.

Punkt for punkt går så Dragsten gjennom hovedanførslene i søksmålsvarselet, kommenterer disse og konkluderer slik:

« Det foreligger dermed ikke rettslig grunnlag for å kjenne kontrakten uten virkning eller å ilegge overtredelsesgebyr. Det er dermed heller ikke grunnlag for å si opp avtalen, noe kommunene heller ikke vil gjøre.»

Bakgrunn

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Valdres-regionen.

Konkurransen ble ifølge konkurransegrunnlaget gjennomført av Abakus AS på vegne av Innlandet fylkeskommune, men med kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre som oppdragsgivere. Vang trakk seg seinere ut av konkurransen.

Det kom inn to tilbud, og disse ble gitt av Eidsiva Bredbånd AS og Telenor Norge AS.

1. september 2022 ble Telenor Norge AS kåret som vinner av konkurransen, og dette selskapet skal bygge ut fiber til 1405 adresser i de fem Valdres-kommunene. Prosjektet skal være fullført innen utgangen av 2024.

I søksmålsvarselet som er sendt til de fem Valdres-kommunene, leser vi at Eidsiva Bredbånd AS i etterkant av tildelingsbeslutningen er blitt oppmerksom på at det er gjort endringer i kontrakten som ble tildelt Telenor Norge AS.

Eidsiva Bredbånd AS mener også at det er avdekket forbehold i Telenors tilbud som innebærer at dette selskapets tilbud skulle vært avvist fra konkurransen.

– Begge disse forholdene innebærer hver for seg at det er gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Anskaffelsen skulle dessuten ha vært kunngjort også i TED-databasen, skriver advokat Anders Thue i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til de fem Valdres-kommunene med kopi til Abakus AS.

– Har stoppet videre arbeid i prosjektet

Vi har spurt Telenor om hvilke konsekvenser det som nå har skjedd, kan få for videre arbeid i prosjektet.

– Vi oppfatter at kommunene og Abakus har opptrådd ryddig i denne anskaffelsen. Vi har ikke mottatt kopi av varslingen og har derfor ingen informasjon utover det som har kommet frem i media. Men inntil vi får forsikring om at dette er avklart, har vi stoppet videre arbeid i prosjektet, skriver moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor i e-post til Hedalen.no.

Les også..

Arkivbilde fra 2012. Her er det fem leiligheter for demente. Foto: Arne G. Perlestenbakken

De nære ting. En virkelighetsnær fiksjon.YTRING 

Her om dagen traff jeg en kjenning ved butikken. Av ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...