Høve boligfelt

Vil ikkje selje Høve bustadfelt til Brødrene Dokken AS

Publisert av Arne Heimestøl 12.11.2022. Sist oppdatert 11.11.2022.

I september 2020 vedtok kommunestyret at Sør-Aurdal kommune ville selje areal som er regulert til bustadformål for eigedommen 1/155 i reguleringsplanen for Høve i Reinli, om lag 18 dekar.

Arealet vart lagt ut for sal, og Brødrene Dokken AS melde interesse for å kjøpe området.

I strid med kommunestyrevedtaket

I saka som kjem opp i kommunestyret 17. oktober, les vi at Brødrene Dokken har kome med fleire ynskje til kommunen dersom selskapet skal overta området. Kostnaden ved å selje arealet vil verte på heile 3 610 000 kr før eventuelt sal av tomter og inntening av påkoplingsavgift på totalt 800 000 kr for åtte bustadtomter.

– Forhandlingane har utvikla seg til å gjelde vilkår som minner meir om ei utbyggingsavtale – og ikkje eit sal av eit område, skriv saksbehandlaren.

Saka vart behandla i formannskapen 3. november, og dei folkevalde vedtok samrøystes følgjande:

«Sør-Aurdal kommune ønsker ikke å inngå en salgsavtale av Høve boligfelt med Brødrene Dokken AS. Bakgrunnen for dette er at forhandlingene knyttet til salget av området ikke er i tråd med intensjonen Sør-Aurdal kommune hadde da området ble lagt ut for salg.»

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...