Høve boligfelt

Vil ikkje selje Høve bustadfelt til Brødrene Dokken AS

Publisert av Arne Heimestøl 12.11.2022. Sist oppdatert 11.11.2022.

I september 2020 vedtok kommunestyret at Sør-Aurdal kommune ville selje areal som er regulert til bustadformål for eigedommen 1/155 i reguleringsplanen for Høve i Reinli, om lag 18 dekar.

Arealet vart lagt ut for sal, og Brødrene Dokken AS melde interesse for å kjøpe området.

I strid med kommunestyrevedtaket

I saka som kjem opp i kommunestyret 17. oktober, les vi at Brødrene Dokken har kome med fleire ynskje til kommunen dersom selskapet skal overta området. Kostnaden ved å selje arealet vil verte på heile 3 610 000 kr før eventuelt sal av tomter og inntening av påkoplingsavgift på totalt 800 000 kr for åtte bustadtomter.

– Forhandlingane har utvikla seg til å gjelde vilkår som minner meir om ei utbyggingsavtale – og ikkje eit sal av eit område, skriv saksbehandlaren.

Saka vart behandla i formannskapen 3. november, og dei folkevalde vedtok samrøystes følgjande:

«Sør-Aurdal kommune ønsker ikke å inngå en salgsavtale av Høve boligfelt med Brødrene Dokken AS. Bakgrunnen for dette er at forhandlingene knyttet til salget av området ikke er i tråd med intensjonen Sør-Aurdal kommune hadde da området ble lagt ut for salg.»

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...