Høve boligfelt

Vil ikkje selje Høve bustadfelt til Brødrene Dokken AS

Publisert av Arne Heimestøl 12.11.2022. Sist oppdatert 11.11.2022.

I september 2020 vedtok kommunestyret at Sør-Aurdal kommune ville selje areal som er regulert til bustadformål for eigedommen 1/155 i reguleringsplanen for Høve i Reinli, om lag 18 dekar.

Arealet vart lagt ut for sal, og Brødrene Dokken AS melde interesse for å kjøpe området.

I strid med kommunestyrevedtaket

I saka som kjem opp i kommunestyret 17. oktober, les vi at Brødrene Dokken har kome med fleire ynskje til kommunen dersom selskapet skal overta området. Kostnaden ved å selje arealet vil verte på heile 3 610 000 kr før eventuelt sal av tomter og inntening av påkoplingsavgift på totalt 800 000 kr for åtte bustadtomter.

– Forhandlingane har utvikla seg til å gjelde vilkår som minner meir om ei utbyggingsavtale – og ikkje eit sal av eit område, skriv saksbehandlaren.

Saka vart behandla i formannskapen 3. november, og dei folkevalde vedtok samrøystes følgjande:

«Sør-Aurdal kommune ønsker ikke å inngå en salgsavtale av Høve boligfelt med Brødrene Dokken AS. Bakgrunnen for dette er at forhandlingene knyttet til salget av området ikke er i tråd med intensjonen Sør-Aurdal kommune hadde da området ble lagt ut for salg.»

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...