Høve boligfelt

Vil ikkje selje Høve bustadfelt til Brødrene Dokken AS

Publisert av Arne Heimestøl 12.11.2022. Sist oppdatert 11.11.2022.

I september 2020 vedtok kommunestyret at Sør-Aurdal kommune ville selje areal som er regulert til bustadformål for eigedommen 1/155 i reguleringsplanen for Høve i Reinli, om lag 18 dekar.

Arealet vart lagt ut for sal, og Brødrene Dokken AS melde interesse for å kjøpe området.

I strid med kommunestyrevedtaket

I saka som kjem opp i kommunestyret 17. oktober, les vi at Brødrene Dokken har kome med fleire ynskje til kommunen dersom selskapet skal overta området. Kostnaden ved å selje arealet vil verte på heile 3 610 000 kr før eventuelt sal av tomter og inntening av påkoplingsavgift på totalt 800 000 kr for åtte bustadtomter.

– Forhandlingane har utvikla seg til å gjelde vilkår som minner meir om ei utbyggingsavtale – og ikkje eit sal av eit område, skriv saksbehandlaren.

Saka vart behandla i formannskapen 3. november, og dei folkevalde vedtok samrøystes følgjande:

«Sør-Aurdal kommune ønsker ikke å inngå en salgsavtale av Høve boligfelt med Brødrene Dokken AS. Bakgrunnen for dette er at forhandlingene knyttet til salget av området ikke er i tråd med intensjonen Sør-Aurdal kommune hadde da området ble lagt ut for salg.»

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...
Ungdomslaget

Bygdekino fredag 31. mars og påfølgende ungdomsklubbBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag starter påska med bygdekino på Lokalet fredag 31. ...