Kongevegen

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2022. Sist oppdatert 05.11.2022.

Dette skriver Innlandet fylkeskommune: «Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel tilrettelegging for friluftsliv.

Frivillige lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer. Søknadsfrist: 1. desember 2022.

Det kan søkes om fra 5 000 kroner til 50 000 kroner (i hele tusen).»

Ryddearbeid etter vinterstormene?

Mange turstier ble uframkommelige etter vinterstormene 2021/2022. Noen steder er det ryddet, men en god del gjenstår. Kan tilskuddsordningen fra fylket være et bidrag til fortsatt oppryddingsarbeid?

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...