Kongevegen

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2022. Sist oppdatert 05.11.2022.

Dette skriver Innlandet fylkeskommune: «Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel tilrettelegging for friluftsliv.

Frivillige lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer. Søknadsfrist: 1. desember 2022.

Det kan søkes om fra 5 000 kroner til 50 000 kroner (i hele tusen).»

Ryddearbeid etter vinterstormene?

Mange turstier ble uframkommelige etter vinterstormene 2021/2022. Noen steder er det ryddet, men en god del gjenstår. Kan tilskuddsordningen fra fylket være et bidrag til fortsatt oppryddingsarbeid?

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...