Kongevegen

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2022. Sist oppdatert 05.11.2022.

Dette skriver Innlandet fylkeskommune: «Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel tilrettelegging for friluftsliv.

Frivillige lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer. Søknadsfrist: 1. desember 2022.

Det kan søkes om fra 5 000 kroner til 50 000 kroner (i hele tusen).»

Ryddearbeid etter vinterstormene?

Mange turstier ble uframkommelige etter vinterstormene 2021/2022. Noen steder er det ryddet, men en god del gjenstår. Kan tilskuddsordningen fra fylket være et bidrag til fortsatt oppryddingsarbeid?

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...