Kongevegen

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Publisert av Arne Heimestøl 06.11.2022. Sist oppdatert 05.11.2022.

Dette skriver Innlandet fylkeskommune: «Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Formålet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tilskuddsordningen vil gjelde for tiltak som planlegges i 2023, og det skal være et lavterskel stimuleringstilskudd til frivillige lag foreninger som støtter opp om enkel tilrettelegging for friluftsliv.

Frivillige lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer. Søknadsfrist: 1. desember 2022.

Det kan søkes om fra 5 000 kroner til 50 000 kroner (i hele tusen).»

Ryddearbeid etter vinterstormene?

Mange turstier ble uframkommelige etter vinterstormene 2021/2022. Noen steder er det ryddet, men en god del gjenstår. Kan tilskuddsordningen fra fylket være et bidrag til fortsatt oppryddingsarbeid?

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...