Fekjær psykiatriske senter

Frykter ikke avvikling av fritt behandlingsvalg

Publisert av Arne Heimestøl 24.10.2022. Sist oppdatert 23.10.2022.

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Vil avvikle ordningen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet sist uke at regjeringen vil avvikle denne ordningen. Spørsmålet er om det kan få konsekvenser for Fekjær psykiatriske senter.

Har flere avtaler

Elling Fekjær er institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter
Elling Fekjær er institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Fekjær psykiatriske senter har gjennom noe tid vært klar over og forberedt på at ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) vil bli avviklet. Styret for Stiftelsen Fekjær ga av den grunn en høringsuttalelse i saken i mai 2022, sier institusjonssjef Elling Fekjær.

– Fekjær har avtale med det regionale helseforetak Helse Sør-Øst. I tillegg er vi godkjent for inntak etter FBV. Bare de siste årene har vi benyttet oss av denne ordningen.

Unntak

Fekjær viser til at Helse- og omsorgsministeren har uttalt at ideelle organisasjoner som har høy faglig kvalitet og har avtale med de regionale helseforetak, fortsatt vil være viktige aktører i Helse Norge.

Elling Fekjær overførte all virksomhet ved Fekjær psykiatriske senter til Stiftelsen Fekjær fra 01.01.2017. Dette ble registrert i Stiftelsesregisteret 09.01.2017.

Solid fagmiljø

– Aldri har Fekjær vært sterkere faglig enn i dag. 1. oktober begynte ny psykiater i 100 % stilling ved sentret. Fra samme dato begynte spesialist i allmennmedisin i 70 % stilling. Dette i tillegg til tidligere ansatte psykiatere, leger og psykologer. Fekjær har i tillegg et stort antall spesialsykepleiere og sosionomer i tillegg til annet personell med riktige kvalifikasjoner. Fekjær lykkes meget godt med å rekrutterer fagfolk .

Omdømme

– Fekjær har dessuten godt behandlingsomdømme. Døgnenhetene mottar ukentlig mange nye henvisninger om behandlingsplass. Ventetiden for plass er derfor lang, sier Elling Fekjær.

Overgansboligene på Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Mange henvisninger

– I november kommer ledelsen i Helse Sør Øst for å drøfte den nye situasjonen når ordningen med Fritt behandlingsvalg avvikles. I tillegg vil Fekjær drøfte hvordan vi forholder oss til det store antall henvisninger vi mottar og ventetiden som blir stadig lengre.

Flere besøk

– En statssekretær fra Ap i Helse- og omsorgsdepartementet og representanter fra ulike parti i Stortinget besøker også Fekjær i november.

– Både ansatte, ledelse og pasienter har stor tro på at Stiftelsen Fekjær vil komme styrket ut av avviklingen av ordningen FBV. De mange alvorlige syke unge voksne pasienter vil fortsatt trenge psykiatrisk behandling, sier Elling Fekjær.

Helse og omsorgsminster Bent Høie. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Helse og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...
Ungdomslaget

Bygdekino fredag 31. mars og påfølgende ungdomsklubbBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag starter påska med bygdekino på Lokalet fredag 31. ...