Bent Høie

Helse og omsorgsminster Bent Høie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Helse og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Markering av Fekjær psykiatriske senters 50 års-jubileum 11. august 2021

God behandling – gode omgivelser

Kjære alle sammen,

Når du er syk er det aller viktigst at du får god behandling. Men hvis rommet du bor på, og omgivelsene rundt deg, er så triste at du selv blir trist, blir behandlingen litt mindre god. Det har dere forstått her på Fekjær. Her er det verken lange, mørke korridorer, sterile rom eller høye murer. Her er det levende kulturlandskap. Her er det småhus, tømmerhus og gårdstun. Og naturen rett utenfor.

Ida, som har bodd på Fekjær flere ganger, uttrykte det slik da hun møtte statsministeren i sommer: "Her opplevde jeg for første gang jeg at jeg ikke var kommet på et sykehus. Det var nesten som å komme hjem til noen. Jeg følte at jeg var ønsket her".

Her på Fekjær har dere hjulpet unge og sårbare mennesker i 50 år. De som kommer hit har til felles at de strever med psykiske lidelser. Men de er like forskjellige som deg og meg.  De har ulike ressurser, ulike ønsker og ulike behov. Og den behandlingen som passer for én pasient, fungerer ikke nødvendigvis for en annen.

Det har dere heldigvis forstått. Her ser dere den enkelte og tilpasser behandlingen. Her tar dere utgangspunkt i pasientens egne ressurser. Og her legger dere vekt på deltakelse, mestring og aktivitet. Det er veldig bra!

Å skape pasientens helsetjeneste er et av regjeringens viktigste mål. Vi vil at den enkelte pasient skal bli hørt og lyttet til. Vi vil at pasienten skal ha mest mulig valgfrihet. Og vi vil at alle som har behov for det skal få hjelp så raskt som mulig. Dere bidrar til dette.

Jeg er veldig glad for at Fekjær er en del av ordningen med fritt behandlingsvalg. For det gjør at mennesker i hele landet har mulighet til å søke seg hit.

Kjære alle sammen,

Når du er syk er det aller viktigst at du får god behandling. Men det er nesten like viktig at behandlingen skjer i trygge og gode omgivelser. Det har dere her på Fekjær. Tusen takk for den viktige jobben dere har gjort i 50 år. Jeg er sikker på at mange flere vil få nytte av tjenestene deres også i årene som kommer. Gratulerer med 50-års-jubileet!