Kommunestyret

Flere innspill til kommuneplanens arealdel

Publisert av Arne Heimestøl 13.10.2022. Sist oppdatert 12.10.2022.

Fram til 1. oktober var det mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Det er kommunestyret som skal vedta endelig plan. Mandag publiserte vi første artikkel der vi lenket opp seks av innspillene som hadde kommet inn innen fristen.

Innspillene i dette oppslaget handler i stor grad om arealer til boligformål og hytter.

Svenn Olav Fossholt

Fossholt ønsker å legge ut fem boligtomter i nedre del av sin eiendom.

Gro Skinningsrud

Skinningsrud tar til orde for at alle landbrukseiendommer bør få avsatt en del av eiendommen, f. eks. en prosentandel av arealet, til fribenyttelse. «Hadde det vært mulig å få fradelt et par hyttetomter for så å kunne selge for å bruke inntektene på å vedlikeholde hus på eiendommen, mener vi det ville ført til at flere unge vil/har mulighet til å overta.»

Lasse Øyhus Pihl

Pihl foreslår fortetting av lavstandar hyttefelt H-12, Teinvassåsen.

Lasse Øyhus Pihl

«Vi vil fremme forslag om å omregulere eiendommen / deler av eiendommen Sørlibakken gnr./bnr. 90/16 til boligformål, for på denne måten kunne tilrettelegge for mulighet for mikrohus i kommunen.»

Bautahaugen samlinger

Fjellområdet tilhørende gården er utbygd med fritidsboliger. Det er investert i vei inn i området, og regulert tomter for salg. Det er ikke strøm inn i området, og tomtene er et tilbud til dem som ønsker en noe enklere og mer rimelig løsning.

Finn Holm Olsen

Innspillet handler om fritidstomter, boligbygging og bosetting på fritidseiendommer.

Nordbyhaug Gårdsdrift Asa

Innspillet handler om ønske å etablere flere hytteområder, aktivitetsbakke og ladestasjoner.

Tor Anders Perlestenbakken

«Eiendommen Endreseter har flere utskilte hyttetomter fra tidligere. Naboeiendommene har utskilte
hyttetomter fra forrige rullering av arealplan. Det er potensiale for flere hyttetomter, fortetning og utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse på eiendommene 124/1 og 107/2.»

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...