Kommunestyret

Flere innspill til kommuneplanens arealdel

Publisert av Arne Heimestøl 13.10.2022. Sist oppdatert 12.10.2022.

Fram til 1. oktober var det mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Det er kommunestyret som skal vedta endelig plan. Mandag publiserte vi første artikkel der vi lenket opp seks av innspillene som hadde kommet inn innen fristen.

Innspillene i dette oppslaget handler i stor grad om arealer til boligformål og hytter.

Svenn Olav Fossholt

Fossholt ønsker å legge ut fem boligtomter i nedre del av sin eiendom.

Gro Skinningsrud

Skinningsrud tar til orde for at alle landbrukseiendommer bør få avsatt en del av eiendommen, f. eks. en prosentandel av arealet, til fribenyttelse. «Hadde det vært mulig å få fradelt et par hyttetomter for så å kunne selge for å bruke inntektene på å vedlikeholde hus på eiendommen, mener vi det ville ført til at flere unge vil/har mulighet til å overta.»

Lasse Øyhus Pihl

Pihl foreslår fortetting av lavstandar hyttefelt H-12, Teinvassåsen.

Lasse Øyhus Pihl

«Vi vil fremme forslag om å omregulere eiendommen / deler av eiendommen Sørlibakken gnr./bnr. 90/16 til boligformål, for på denne måten kunne tilrettelegge for mulighet for mikrohus i kommunen.»

Bautahaugen samlinger

Fjellområdet tilhørende gården er utbygd med fritidsboliger. Det er investert i vei inn i området, og regulert tomter for salg. Det er ikke strøm inn i området, og tomtene er et tilbud til dem som ønsker en noe enklere og mer rimelig løsning.

Finn Holm Olsen

Innspillet handler om fritidstomter, boligbygging og bosetting på fritidseiendommer.

Nordbyhaug Gårdsdrift Asa

Innspillet handler om ønske å etablere flere hytteområder, aktivitetsbakke og ladestasjoner.

Tor Anders Perlestenbakken

«Eiendommen Endreseter har flere utskilte hyttetomter fra tidligere. Naboeiendommene har utskilte
hyttetomter fra forrige rullering av arealplan. Det er potensiale for flere hyttetomter, fortetning og utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse på eiendommene 124/1 og 107/2.»

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...