Kommunestyret

Mange innspill til kommuneplanens arealdel

Publisert av Arne Heimestøl 10.10.2022. Sist oppdatert 10.10.2022.

Fram til 1. oktober var det mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Det er kommunestyret som skal vedta endelig plan.

Innspillene er offentlige, og de blir publisert i kommunens postliste. Nedenfor tar vi med en kort omtale av noen av innspillene kommunen har fått inn, samt lenker til dokumentene. Vi bruker avsenderens navn som overskrift på hvert innspill.

Det kommer flere oppslag om andre innspill som vi finner i postlista.

Lars Ims

87/15 er en eiendom på ca. 280 dekar som ligger i Skarddalen bak Onsknatten. Ims ønsker å omregulere 30–50 mål av eiendommen til næringsvirksomhetsformål, og utskille området som en egen næringseiendom. Den øvre delen av eiendommen (opp til ca. 940 moh.) mener IMs egner seg godt til å bygge en fjellstue som kan fungere som et kurs- og overnattingssted.

Lars Ims

Ims er interessert i å sette av grovt regnet nedre tredjedel av Kantom (ca. 30 dekar) til boligfelt. Dette
arealet er – sammen med en del av Bergsrud – en naturlig fortsettelse av Brunbakklia boligfelt, og kan
enkelt knyttes til dette.

Bautahaugen samlinger ved Odd Arne Klemmetsrud

Til Bergsrud Gård hører et område på nedsiden av hovedvegen gjennom Hedalen, der styret for Stiftelsen
Bautahaugen Samlinger ønsker å legge til rette for fremtidig bolig- og/eller næringstomter.

Trygve Kjensrud

Kjensrud foreslår å sette av ca. 23 dekar til boligformål. Adkomst kan skje via eksisterende privat veg, Steinbråtån.

Hedda hytter ved Magne Omsrud

Innspillet gjelder areal til næringsformål ved Hedda Hytter.

Arne Storruste

Storruste peker på endringene vinterstormene har påført området sør i Hedalen og mener et areal kan settes av til hustomter.

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...