Kai Reidar Dølven. Foto: Arne Heimestøl

Stort omfang, men mye godt nytt for skogbruket

Publisert av Arne Heimestøl 05.10.2022. Sist oppdatert 04.10.2022.

Omfanget på skogskader etter vinterstormene er større enn først antatt. Det siste anslaget fra forsikringsselskapet Skobrand antyder at 600 000 m3 med tømmer helt eller delvis er slått over ende i Sør-Aurdal.

– Jeg har ikke eksakte tall, men vil anslå at vi til nå har avvirket 200 000 m3 med tømmer i Sør-Aurdal etter vinterstormen 19. november 2021, sier skogbruksleder Kai Reidar Dølven i Viken skog. – Vi har nå tatt ut mye av det mest verdifulle tømmeret i lavereliggende strøk. Mye ligger imidlertid igjen høyere oppe og i sidedaler.

Kvaliteten holder seg

Dølven slår likevel fast at det har gått svært bra med avvirkninga til nå.
–Tømmerkvaliteten har vært bemerkelsesverdig god. Bare en liten andel har fått redusert kvalitet. Vinteren nærmer seg, og jeg tror det vil være mulig å avvirke tømmer som har god kvalitet helt fram til neste sommer.

– Billeangrep har det ikke vært mye av i år. I Hedalen har dette dessuten vært et mindre problem enn i Begnadalen. Høyde over havet spiller en viktig rolle her.

Tømmerlunne i Hedalen. Foto: Arne Heimestøl

Gode tømmerpriser

– Tømmerprisene har vært gode. I disse dager får skogbrukerne bedre betalt for massevirke enn det de har fått tidligere i år. Ettersom andelen av massevirke er større i det som nå avvirkes, er det en fordel for skogbrukerne.

– Det er fortsatt økonomi i å ta ut vindfall, sier Dølven.

Uttransportering

Hvordan går det med uttransporteringa?

– Dette går svært bra. Mens vi tidligere i år hadde opp mot 45 000 m3 liggende langs vegene i Sør-Aurdal, er vi nå nede i ca. 10 000 m3.

– Store nedbørsmengder har gitt oss noen utfordringer den siste tiden. Det har eksempelvis skjedd der skogsmaskiner må bruke de samme vegene som tømmerbilene.

Fortsatt stor aktivitet

Viken skog har fortsatt 9–10 hogstlag i arbeid i Sør-Aurdal. Antallet vil bli redusert til 8. – Vi vil ha ekstra kapasitet i arbeid fram til jul, sier Dølven.

– Er vi heldige, kan vi klare å avvirke 50 000 m3 til før nyttår.

Utfordringer

– Det er fortsatt store mengder med vindfall som skal avvirkes. I noen områder har vi ikke kommet i gang ennå, sier Dølven.

Hvordan mener du samarbeidet med skogbrukerne har gått?

– Jeg mener det har gått bra til nå, men jeg forstår at de som ikke har kommet i gang med oppryddingsarbeidet ennå, begynner å bli utålmodige.

Flere aktører

Det er flere aktører som har vært i aktivitet i oppryddingsarbeidene etter vinterstormene. Glommen skog er én av disse.

Helge Syver Holte i Glommen opplyser at de til nå har avvirket ca. 80 000 m3 med tømmer – mesteparten av dette i Hedalen. – Nå har vi tre hogstlag i arbeid, og vi jobber med å få flere i virksomhet. Uttransporteringa går greit, her ligger vi like på hogstmaskinene, sier Holte.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...