Hedalen stavkirke ved juletider

Kan strømkrisen føre til stengte kirker i Sør-Aurdal?

Publisert av Arne Heimestøl 29.09.2022. Sist oppdatert 28.09.2022.

Driftsbudsjettet kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal har for 2022, har skapt betydelige utfordringer. – Posten som var satt av til strøm, var tømt ved utgangen av august, forteller kirkeverge Liv Barbro Veimodet.

– Budsjettet var i utgangspunktet stramt. Vi har ikke fått økning i tilskuddet fra kommunen på flere år – ei heller kompensasjon for lønns- og prisstigning. Vi har ingen ting å gå på når strømutgifter de fire siste månedene vil gi et overbruk, sier Veimodet.

Sparetiltak igangsatt

Har det vært aktuelt for kirkelig fellesråd å sette i gang strømsparetiltak?

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet takket for konserten
Kirkeverge Liv Barbro Veimodet

– Fellesrådet må vurdere dette, vi er allerede i gang med å skifte ut gamle rørovner i Bagn kyrkje og i Hedalen stavkirke. Vi setter inn benkevarmere i stedet. Så gudstjenestedeltakerne vil nå merke varmen på en annen måte, og  vi kan starte å varme opp kirken mye senere enn vi har gjort til nå, sier Veimodet.

– Ellers har vi allerede i mange år hatt en øvre grense på innetemperaturen under seremonier på 19 grader. Når kirkene er tomme, varmer vi opp til maksimalt 5 grader. 

– I Hedalen har vi varmekabler i rullestolrampa som brukes for å fjerne is derfra – og i forbindelse med gravferder vinterstid og spesielt med lite snø når telen går dypt, er det vanskelig å spare strøm.  

– Men å redusere innetemperaturen ytterligere er absolutt en mulighet for å spare. Et alternativ er også å stenge de kirkene det er dyrest å varme opp vinterstid – men dette må fellesrådet ta stilling til etter hvert.

– Kommunens ansvar

Kirker mottar ikke strømstøtte direkte, slik eksempelvis husholdninger gjør.

20. mai sendte kirkeminister Kjersti Toppe (Sp) brev til alle kommunene. Her gjorde hun det klart at det er kommunene som har det økonomiske ansvaret for kirkebyggene og den kirkelige administrasjonen.

«Regjeringa si straumpakke omhandlar ikkje kyrkja spesielt. Kommunane har fått ein stor auke i frie midlar av vår regjering. Eg forventar ein finn fram til gode løysingar over heile landet, slik at kyrkjeleg aktivitet ikkje blir skadelidande av høge straumprisar. Dette er spesielt viktig i ei tid etter to år med pandemi og mottak av flyktningar frå Ukraina», skrev Toppe i brevet.

Kommer opp i formannskapet

Ordfører Marit Hougsrud forteller at de høye strømprisene er en utfordring for hele kommunen. Hun varsler at temaet kommer opp i forbindelse med tertialrapporteringen som skal behandles i formannskapet 6. oktober.

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...