Hedalen stavkirke ved juletider

Kan strømkrisen føre til stengte kirker i Sør-Aurdal?

Publisert av Arne Heimestøl 29.09.2022. Sist oppdatert 28.09.2022.

Driftsbudsjettet kirkelig fellesråd i Sør-Aurdal har for 2022, har skapt betydelige utfordringer. – Posten som var satt av til strøm, var tømt ved utgangen av august, forteller kirkeverge Liv Barbro Veimodet.

– Budsjettet var i utgangspunktet stramt. Vi har ikke fått økning i tilskuddet fra kommunen på flere år – ei heller kompensasjon for lønns- og prisstigning. Vi har ingen ting å gå på når strømutgifter de fire siste månedene vil gi et overbruk, sier Veimodet.

Sparetiltak igangsatt

Har det vært aktuelt for kirkelig fellesråd å sette i gang strømsparetiltak?

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet takket for konserten
Kirkeverge Liv Barbro Veimodet

– Fellesrådet må vurdere dette, vi er allerede i gang med å skifte ut gamle rørovner i Bagn kyrkje og i Hedalen stavkirke. Vi setter inn benkevarmere i stedet. Så gudstjenestedeltakerne vil nå merke varmen på en annen måte, og  vi kan starte å varme opp kirken mye senere enn vi har gjort til nå, sier Veimodet.

– Ellers har vi allerede i mange år hatt en øvre grense på innetemperaturen under seremonier på 19 grader. Når kirkene er tomme, varmer vi opp til maksimalt 5 grader. 

– I Hedalen har vi varmekabler i rullestolrampa som brukes for å fjerne is derfra – og i forbindelse med gravferder vinterstid og spesielt med lite snø når telen går dypt, er det vanskelig å spare strøm.  

– Men å redusere innetemperaturen ytterligere er absolutt en mulighet for å spare. Et alternativ er også å stenge de kirkene det er dyrest å varme opp vinterstid – men dette må fellesrådet ta stilling til etter hvert.

– Kommunens ansvar

Kirker mottar ikke strømstøtte direkte, slik eksempelvis husholdninger gjør.

20. mai sendte kirkeminister Kjersti Toppe (Sp) brev til alle kommunene. Her gjorde hun det klart at det er kommunene som har det økonomiske ansvaret for kirkebyggene og den kirkelige administrasjonen.

«Regjeringa si straumpakke omhandlar ikkje kyrkja spesielt. Kommunane har fått ein stor auke i frie midlar av vår regjering. Eg forventar ein finn fram til gode løysingar over heile landet, slik at kyrkjeleg aktivitet ikkje blir skadelidande av høge straumprisar. Dette er spesielt viktig i ei tid etter to år med pandemi og mottak av flyktningar frå Ukraina», skrev Toppe i brevet.

Kommer opp i formannskapet

Ordfører Marit Hougsrud forteller at de høye strømprisene er en utfordring for hele kommunen. Hun varsler at temaet kommer opp i forbindelse med tertialrapporteringen som skal behandles i formannskapet 6. oktober.

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...