Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Fortvilet hytteeier

Publisert av Arne Heimestøl 28.09.2022. Sist oppdatert 27.09.2022.

Arnfinn von Fyhren Horne har sendt dette brevet til ordfører Marit Hougsrud og øvrige kommunestyrerepresentanter i Sør-Aurdal:

«Vi er snart pensjonister og har fire barn som har stiftet familie, så vi gikk i gang i fjor sommer og bestemte oss for å bygge hytte for alle i Hedalen. Men med dagens priser på strøm, uten strøm-støtte, så har våre familier ikke noe annet valg enn å stenge hytta ned før vi har fått tatt den i bruk. Ikke har vi råd til å være der, og ikke har våre barns nystiftede familier råd til å være der. Alle er tvunget til å oppholde seg der man får strøm-støtte. (primær/sekundær-bolig)

Det er en stor tragedie som nå utspiller seg i energimarkedet i Norge, som IKKE kommer til å være løst før om 5–8 år. Hvis man tror at dette vil løse seg til neste år, så er det bare å gå på strømbørsen og se på hva som ligger ute av tilbud på strøm for 2023 og 2024 for Sør-Norge. Uansett hvor mye det regner i Sør-Norge, så vil det være prisen i England og Tyskland som setter prisnivået her.

Jeg var innom en Joker-butikk i Valdres forrige uke og fikk snakke med eier som satt i kassen. Han fortalte at han normalt har en måneds-regning på kr 6–7000 på strøm, men nå hadde han fått en regning på over kr 70 000 for august. Han sa rett ut at med slike strømregninger, og med hyttefolket fraværende, så var det bare å legge ned.

Vi leser at det er mange kommuner som tar grep for at hyttefolket skal kunne bruke sine hytter og få strøm-støtte, slik at lokalt næringsliv har en sjanse til å overleve.

Nore og Uvdal gjør det gebyrfritt å melde flytting for en periode. Ringebu kommune har lagt til rette for at man får midlertidig bruksendring.

Så hva er planen til Sør-Aurdal kommune?»

Ordføreren svarer

«Vi forstår frustrasjonen over dagens strømpriser, og at deres nye hytte dermed ikke kan benyttes i fullt monn, slik som dere hadde tenkt.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp).
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Det er ikke mye vi som kommune kan gjøre med verken strømprisen eller dagens strømstøtte. I utgangspunktet mener jeg at prinsippet med en strømstøtte per husholdning er riktig.
Når det gjelder næringslivet, er vi også bekymret over hva som skjer med våre bedrifter, men vi som kommune har ikke mulighet til å yte lokal strømstøtte.

Så forstår jeg at spørsmålet om å kunne bo på hytta, kommer opp.

Dersom man velger å melde flytting til hytta, vil det kreve en dispensasjon fra gjeldende planverk i vår kommune. Per i dag forholder kommunen seg i hovedsak til kommuneplanens arealdel som presiserer geografisk ønsket bosetting i kommunen.

Når folk melder flytting til hytta, må man også huske på at kommunen pådrar seg forpliktelser som man må være trygg på at kommunen kan ivareta. Det mest relevante er hjemmehjelp og skoleskyss, samt generell sikkerhet.

Mange kommuner setter derfor krav om at det for eksempel ikke kan være for bratt vei, og at hytta må ha innlagt strøm, vann og avløp. Det er også verdt å nevne at et økonomisk motiv ved å melde flytting i utgangspunktet vil være irrelevant for en kommunes saksbehandling.

Om det kommer dispensasjonssøknader om dette til Sør-Aurdal kommune, vil de selvfølgelig bli behandlet og vurdert etter gjeldende retningslinjer på lik linje med andre søknader.

Så håper jeg at situasjonen vil bedre seg for oss alle.»

Ingen snarvei til strømstøtte på hytta

Statsforvalteren i Innlandet har viet dette temaet oppmerksomhet:

«Flere kommuner opplever for tiden stor pågang i henvendelser om bruksendring av hytte til bolig. Slik vi forstår det, er bakgrunnen at det kun gis strømstøtte til helårsboliger (primær- og sekundærboliger) og ikke til hytter/fritidsboliger.»

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...