fiber

Dette bør kommunestyret ta tak iLEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 27.09.2022. Sist oppdatert 26.09.2022.

Breiband gjev deg høve til rask overføring av store mengder digital informasjon. I Sør-Aurdal har mange fått tilbod om fiberbreiband.

Det har vore fleire reint kommersielle utbyggingsprosjekt i kommunen, og nokre har hatt offentleg medfinansiering.

Nyleg vart det klart at Telenor, med støtte frå kommunen, fylket og NKOM, skal byggje fiberbreiband til 48 husstandar i Sør-Aurdal.

Felles for fleire utbyggingsprosjekt har vore det som liknar Afrika-kart frå førre århundredet. Det har skapt skilje mellom dei som fekk vere med, og dei som vart haldne utanfor. Denne praksisen har vorte gjennomført i fleire år, og det ser ut til at han kjem til å verte vidareført i prosjektet med dei 48 adressene som skal ha fått fiberbreiband innan utgangen av 2024.

Etter det vi kjenner til, vil fleire av dei som er på rett side av kartlinjene som har vore brukte til no, kunne kople seg til den digitale motorvegen ved å bestille oppkopling. Verre er det for dei som er på utsida.

På nettsida til NKOM les vi at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for ordninga med offentleg støtte over statsbudsjettet til utbygging av breiband. Midla vert fordelte til fylkeskommunane etter ein fordelingsnøkkel utarbeidd av KDD i samråd med Nkom.

Offentlig støtte er eit verkemiddel for å stimulere til utbygging av breiband i område der det ikkje er kommersielt lønnsamt å byggje ut digital infrastruktur.

Vi meiner kommunestyret snarast råd bør få ei sak der dei folkevalde får oversikt over kva for område som har fått tilbod om utbygging, og kva for område som står att.

Ingen husstandar bør verte haldne utanfor breibandsutbygginga. Det finst alternativ til fiber, men merk at Nkom frå 2022 stiller krav om minimum nettfart på 100 Mbit/s i offentleg medfinansierte utbyggingsprosjekt.

Kommunestyret bør ikkje seie seg nøgde med breibandsutbygginga før alle har fått tilbod som minimum stettar kravet NKOM har sett.

Les også..

Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging ...
Lysfest

Lysfest og julegrantenningBEKJENTGJØRELSE 

Joker Hedalen, Lions Club Vassfaret og Bautahaugens Venner inviterer til ...
Utsikt mot Hellsenningen og Hedalsfjella

Savner du hunden din?ANNONSE 

En svart og hvit huskey er observert i Hedalsfjella flere ...
Cathrine Hagen

Valglista til Sør-Aurdal Arbeiderparti er klar

Lista ble fastsatt på medlemsmøte torsdag 29.11. Catrine Hagen har ...
Idrettsprisen

Idrettsprisen for 2020ORDFØRERENS TALE  

Det er idrettsrådet som tildeler idrettsprisen. Dette ble derfor bestemt ...
Marit

Men varm mat fikk vi denne uka ogsåYTRING 

Jeg er en jente som gikk i sjette trinn da ...