fiber

Dette bør kommunestyret ta tak iLEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 27.09.2022. Sist oppdatert 26.09.2022.

Breiband gjev deg høve til rask overføring av store mengder digital informasjon. I Sør-Aurdal har mange fått tilbod om fiberbreiband.

Det har vore fleire reint kommersielle utbyggingsprosjekt i kommunen, og nokre har hatt offentleg medfinansiering.

Nyleg vart det klart at Telenor, med støtte frå kommunen, fylket og NKOM, skal byggje fiberbreiband til 48 husstandar i Sør-Aurdal.

Felles for fleire utbyggingsprosjekt har vore det som liknar Afrika-kart frå førre århundredet. Det har skapt skilje mellom dei som fekk vere med, og dei som vart haldne utanfor. Denne praksisen har vorte gjennomført i fleire år, og det ser ut til at han kjem til å verte vidareført i prosjektet med dei 48 adressene som skal ha fått fiberbreiband innan utgangen av 2024.

Etter det vi kjenner til, vil fleire av dei som er på rett side av kartlinjene som har vore brukte til no, kunne kople seg til den digitale motorvegen ved å bestille oppkopling. Verre er det for dei som er på utsida.

På nettsida til NKOM les vi at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for ordninga med offentleg støtte over statsbudsjettet til utbygging av breiband. Midla vert fordelte til fylkeskommunane etter ein fordelingsnøkkel utarbeidd av KDD i samråd med Nkom.

Offentlig støtte er eit verkemiddel for å stimulere til utbygging av breiband i område der det ikkje er kommersielt lønnsamt å byggje ut digital infrastruktur.

Vi meiner kommunestyret snarast råd bør få ei sak der dei folkevalde får oversikt over kva for område som har fått tilbod om utbygging, og kva for område som står att.

Ingen husstandar bør verte haldne utanfor breibandsutbygginga. Det finst alternativ til fiber, men merk at Nkom frå 2022 stiller krav om minimum nettfart på 100 Mbit/s i offentleg medfinansierte utbyggingsprosjekt.

Kommunestyret bør ikkje seie seg nøgde med breibandsutbygginga før alle har fått tilbod som minimum stettar kravet NKOM har sett.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...