Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Hele vedtaket om Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 21.09.2022. Sist oppdatert 20.09.2022.

Torsdag 15. september vedtok kommunestyret at Begnadalen skole skal legges ned fra 1.10.2022. Fredag 16. september publiserte vi dette oppslaget. Nå er møteprotokollen lagt ut på kommunens hjemmeside. Her er hele vedtaket i sak 051/22: Utredning av Begnadalen skole:

  1. Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse.
  2. SFO-tilbudet i Begnadalen videreføres ut skoleåret 2022-2023.
  3. Tilbud om SFO i Begnadalen fra skoleåret 2023-2024 kan opprettes ved minimum 5 påmeldte innen søknadsfrist 15. februar, inntil det foreligger avklaring rundt bygningsmassen, jf kommunstyresak KS-032/22 «bærekraftig kommuneøkonomi». SFO benytter den nyere delen av bygget.
    Sør-Aurdal kommune besørger transport fra Bagn skule, dersom det ikke er kapasitet på skolebussen. Ved færre enn 5 påmeldte gis elevene tilbud om SFO på Bagn skule og i Begnadalen i samarbeid med Begnadalen barnehage.
  4. Kommunestyret tar informasjon angående organisering av skoleskyss til orientering.

(Punkt 1 til 4 ble enstemmig vedtatt.)

Merknad foreslått av Ap, TPK og Frp vedtatt med 13 mot 6 stemmer:

Gruppa beklager at vi nå er kommet til et punkt der vi nå stemmer for å legge ned Begnadalen skole. Gruppa har ønsket og jobbet for at skolen skulle bestå.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...