Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Hele vedtaket om Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 21.09.2022. Sist oppdatert 20.09.2022.

Torsdag 15. september vedtok kommunestyret at Begnadalen skole skal legges ned fra 1.10.2022. Fredag 16. september publiserte vi dette oppslaget. Nå er møteprotokollen lagt ut på kommunens hjemmeside. Her er hele vedtaket i sak 051/22: Utredning av Begnadalen skole:

  1. Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse.
  2. SFO-tilbudet i Begnadalen videreføres ut skoleåret 2022-2023.
  3. Tilbud om SFO i Begnadalen fra skoleåret 2023-2024 kan opprettes ved minimum 5 påmeldte innen søknadsfrist 15. februar, inntil det foreligger avklaring rundt bygningsmassen, jf kommunstyresak KS-032/22 «bærekraftig kommuneøkonomi». SFO benytter den nyere delen av bygget.
    Sør-Aurdal kommune besørger transport fra Bagn skule, dersom det ikke er kapasitet på skolebussen. Ved færre enn 5 påmeldte gis elevene tilbud om SFO på Bagn skule og i Begnadalen i samarbeid med Begnadalen barnehage.
  4. Kommunestyret tar informasjon angående organisering av skoleskyss til orientering.

(Punkt 1 til 4 ble enstemmig vedtatt.)

Merknad foreslått av Ap, TPK og Frp vedtatt med 13 mot 6 stemmer:

Gruppa beklager at vi nå er kommet til et punkt der vi nå stemmer for å legge ned Begnadalen skole. Gruppa har ønsket og jobbet for at skolen skulle bestå.

Les også..

Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i ...
Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få ...
Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk ...
Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til ...

Utstillingen PSYK til Hedalen

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen ...
Hedalen kulturforum

Kulturfestivalen 2023

Planlegging av Hedalen Kulturfestival 2023 er i gang. Styret i ...