Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Hele vedtaket om Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 21.09.2022. Sist oppdatert 20.09.2022.

Torsdag 15. september vedtok kommunestyret at Begnadalen skole skal legges ned fra 1.10.2022. Fredag 16. september publiserte vi dette oppslaget. Nå er møteprotokollen lagt ut på kommunens hjemmeside. Her er hele vedtaket i sak 051/22: Utredning av Begnadalen skole:

  1. Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse.
  2. SFO-tilbudet i Begnadalen videreføres ut skoleåret 2022-2023.
  3. Tilbud om SFO i Begnadalen fra skoleåret 2023-2024 kan opprettes ved minimum 5 påmeldte innen søknadsfrist 15. februar, inntil det foreligger avklaring rundt bygningsmassen, jf kommunstyresak KS-032/22 «bærekraftig kommuneøkonomi». SFO benytter den nyere delen av bygget.
    Sør-Aurdal kommune besørger transport fra Bagn skule, dersom det ikke er kapasitet på skolebussen. Ved færre enn 5 påmeldte gis elevene tilbud om SFO på Bagn skule og i Begnadalen i samarbeid med Begnadalen barnehage.
  4. Kommunestyret tar informasjon angående organisering av skoleskyss til orientering.

(Punkt 1 til 4 ble enstemmig vedtatt.)

Merknad foreslått av Ap, TPK og Frp vedtatt med 13 mot 6 stemmer:

Gruppa beklager at vi nå er kommet til et punkt der vi nå stemmer for å legge ned Begnadalen skole. Gruppa har ønsket og jobbet for at skolen skulle bestå.

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...