Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

Hele vedtaket om Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 21.09.2022. Sist oppdatert 20.09.2022.

Torsdag 15. september vedtok kommunestyret at Begnadalen skole skal legges ned fra 1.10.2022. Fredag 16. september publiserte vi dette oppslaget. Nå er møteprotokollen lagt ut på kommunens hjemmeside. Her er hele vedtaket i sak 051/22: Utredning av Begnadalen skole:

  1. Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse.
  2. SFO-tilbudet i Begnadalen videreføres ut skoleåret 2022-2023.
  3. Tilbud om SFO i Begnadalen fra skoleåret 2023-2024 kan opprettes ved minimum 5 påmeldte innen søknadsfrist 15. februar, inntil det foreligger avklaring rundt bygningsmassen, jf kommunstyresak KS-032/22 «bærekraftig kommuneøkonomi». SFO benytter den nyere delen av bygget.
    Sør-Aurdal kommune besørger transport fra Bagn skule, dersom det ikke er kapasitet på skolebussen. Ved færre enn 5 påmeldte gis elevene tilbud om SFO på Bagn skule og i Begnadalen i samarbeid med Begnadalen barnehage.
  4. Kommunestyret tar informasjon angående organisering av skoleskyss til orientering.

(Punkt 1 til 4 ble enstemmig vedtatt.)

Merknad foreslått av Ap, TPK og Frp vedtatt med 13 mot 6 stemmer:

Gruppa beklager at vi nå er kommet til et punkt der vi nå stemmer for å legge ned Begnadalen skole. Gruppa har ønsket og jobbet for at skolen skulle bestå.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...