Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Begnadalen skole lagt ned

Publisert av Arne Heimestøl 16.09.2022. Sist oppdatert 15.09.2022.

Det ble en lang og til dels hard debatt da kommunestyret behandlet saken Utredning av Begnadalen skole torsdag 15. september.

Ved skolestart i august var det ikke lenger elever igjen ved skolen i Begnadalen. Elevene hadde fått tilbud om å begynne ved Bagn skule.

Hedalen.no vil omtale vedtaket som ble gjort i skolesaken når dette er offentliggjort i møteboka.

Hentet fra videooverføring av kommunstyremøtet

Fra debatten

– Vi kommer til å legge ned Begnadalen skole i dag. Det plager meg litt, sa Kjell Eriksen (TPK). – Jeg har hørt det er sagt at det er foreldrene som har lagt ned skolen. Det stemmer ikke. – Nedleggelsen er et resultat av langsiktig, målretta arbeid, sa Eriksen.

Han mente nedleggelsen er negativ for hele kommunen og uttrykte bekymring for hva som vil skje med butikken og arbeidet til lag og foreninger i bygda.

– Hadde jeg fått tilbud om jobb på industriområdet i Begna, ville jeg ha bosatt meg på Nes i Ådal. Der satses det, og der er det tilbud.

– Jeg beklager det som skjer og oppfordrer dem som har jobba for det vi i dag vedtar, til å stå fram og si hvorfor de har gjort det.

– Jeg har ment det samme som jeg gjør i dag i åtte år, sa ordfører Marit Hougsrud (Sp). – Å legge ned skolen i Begnadalen er en sorg for meg også, men våre barn trenger flere barn.

– Jeg skjønner at dette er en lei sak, sa Olav Kristian Huseby (H). – Det har ikke gått den veien vi håpa, og nå prøver vi å få til det beste for dem vi jobber for.

Finn Olav Teslo (Ap) uttrykte bekymring for hvilke konsekvenser skolenedlegginga kan få for Begnadalen. – Skolen er limet i grender. Erfaringer jeg har etter skolenedleggelser andre steder, er ikke positive.

– Hadde det ikke vært for opposisjonen i kommunestyret, hadde nok Begnadalen skole vært lagt ned for lenge siden. Vi bevilget en million kroner ekstra for å avhjelpe utfordringer skolen hadde. Resultatet har blitt færre elever.

Angrepene fra opposisjonen gjorde Oddvin Sørbøen (Sp) provosert. – Jeg har gjort det jeg mener er riktig, og vil minne om at skolene våre er for ungene – ikke for aldrende folk.

– Kommunen kan ikke uten videre lage unger, sa Svein Erik Wold (Sp), og høstet humring i salen. – Ingen er glade for at Begnadalen skole blir lagt ned. Vi må likevel huske på at vi har brukt mer penger på skole enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne oss med.

Skysstilbudet fylket har lagt opp til, fikk positiv omtale. Kommunestyret ville sikre at det skal være et SFO-tilbud i Begnadalen selv om det blir færre enn fem elever som bruker det.

Vedtakene kommer vi tilbake til når disse er ført inn i møteboka.

Merknad vedtatt

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk kommuneliste fikk følgende merknad vedtatt mot seks stemmer:

«Gruppa beklager at vi nå er kommet til et punkt der vi nå stemmer for å legge ned Begnadalen Skole. Gruppa har ønsket og jobbet for at skolen skulle bestå.»

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...