Fyr med ved

Fyr med ved!

Publisert av Arne Heimestøl 14.09.2022. Sist oppdatert 13.09.2022.

I en serie med artikler vil Hedalen.no sette søkelyset på hvordan vi kan spare strøm og utgifter til det. Artikkelen vi la ut om solcellepaneler, er til nå lest hele 1598 ganger. Vi tror energiutfordringene vi har, og vil ha, er tema som opptar mange av våre lesere.

Hvorfor fyre med ved?

All redusert bruk av elektrisk strøm er et gode nå og i tida som kommer. I verste fall kan det bli rasjonering på slik energi. Vedfyring kan reduserer strømforbruket og vil holde huset varmt om strømmen blir borte i perioder.

Ifølge NIBIO inneholder 1 kg tørr ved (20 % fuktighet) 4,32 kWh. Billigst blir veden om du produserer den selv. Med de strømprisene vi har nå, vil vi påstå at det er økonomisk lønnsomt å fyre med god, tørr ved.

Rentbrennende ovner

En moderne vedovn (produsert mellom 1998 og 2016) utnytter cirka 75 % av energimengden i veden. Vedovner produsert etter 2016 kan utnytte rundt 80 % av total energimengde.

Det lønner seg å ha en ny, rentbrenndende ovn. Med en slik ovn er utslippet av sotpartikler sterkt redusert, og du fyrer i mindre grad for kråka.

Klimanøytralt

Ved er dessuten en fornybar og klimanøytral energikilde.

– Mange tror at det ikke er bra for miljøet å brenne ved, og at utslippene forurenser. Det er isolert sett tilfelle at det kommer utslipp, men disse utslippene er del av et vanlig kretsløp. Dersom trærne råtner på rot – slik de gjør i Norge – så kan mange flere av dem høstes, gjøres om til vedkubber og tørkes – for så å ta turen innom en peisovn i stua di. Utslippene blir de samme, skriver Ved.no

Hogge ved selv?

Hvis du ikke vil kjøpe ved, har du rikelig tilgang på råvarer i Hedalen nå. Mange steder er det rotvelter som er lagt ned. På toppen av disse står det gjerne stubber som kan kappes og produseres ved av. Vi spår at flere skogeiere er til å snakke med om både dette og hogst av tømmer som kan brukes til ved. Husk imidlertid å velge områder der slik hogst trygt kan gjennomføres..

Slik tenner du opp

Dette skriver Ildstedet.no: «Når du skal tenne opp, legger du de tørre vedkubbene nederst, deretter en blanding av opptenningsved og til sist 2-3 opptenningsbriketter øverst. Med opptenningsved, menes små kubber/fliser med 2-4 centimeters tykkelse. Men husk at luft er helt avgjørende for en god og miljøvennlig opptenning, beregn derfor gjerne én centimeter mellom hver pinne.

Her er det mange som gjør motsatt; med opptenningsbriketter underst, deretter opptenningsved og vedkubber øverst – såkalt ”bottom up”. Det fungerer som regel også greit, men vi anbefaler helt klart ”top down”-opptenning, som gir mindre sot og aske, sikrer bedre lufttilførsel og gjør at første forsyningen av ved varer lengre.»

Mye på lager

Det er flere vedprodusenter i Hedalen. I denne artikkelen møter vi to av dem.

Anders Haugen har drevet med vedproduksjon på hobbybasis. Han er ellers fulltidsansatt i IKT Valdres. Før stormen kom 19. november, hadde han kjøpt inn 50 kubikkmeter med bjørk som han skulle produsere ved av. På parkeringsplassen nedenfor fv. 243 har nok mange sett ham stå med motorsag, traktor og vedmaskin.

Her har det blitt produsert mange storsekker til nå i år. Foto: Arne Heimestøl

– I snitt produserer jeg tre 1500 liters-sekker på to klokketimer. Omfanget på årets produksjon har blitt mye større enn jeg hadde sett for meg. For orkanen som rammet også eiendommen min, la det aller meste av skogen flat. Oppryddingsarbeidet ble svært omfattende, og noe gjenstår fortsatt, forteller Anders.

Mye ved på lager. Foto: Arne Heimestøl

Til nå i år har Anders produsert 170 1500-liters sekker. En del er solgt til hyttefolk og bygdefolk, men han har også vært i Asker, på Dokka og i Jevnaker med bil + henger med tipp for å levere til bestillere derfra. Flere steder er det svært vanskelig å få bestilt tørr ved til vinteren som venter, men i Hedalen er det håp, for det er flere vedprodusenter.

Mer på lager. Og i bakgrunnen ser du noen av snauhogstfeltene. Foto: Arne Heimestøl

Sara har hatt stor etterspørsel

Sara Kjensrud Auren i Åsli har produsert bjørkeved. 300 sekker ble det til sammen, i to størrelser: 60 liter og 1000 liter. Hyttefolket får ikke strømstøtte. Dette kan være en medvirkende årsak til at vedlageret har krympet kraftig. – Nå har jeg kun 15 sekker igjen, forteller Sara.

– Neste sommer skal jeg jobbe på fulltid med vedproduksjon. – Pappa er tømmerbilsjåfør og skaffer bjørketømmeret jeg trenger.

Sara og vedlageret. Foto: privat

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...