Solcellepanel

Installere solcelleanlegg?

Publisert av Arne Heimestøl 28.08.2022. Sist oppdatert 28.08.2022.

Høye strømpriser og ønsket om å bidra til det grønne skiftet har den siste tiden ført til at flere begynner å se på solcelleanlegg som et energialternativ. Solcelleanlegg produserer elektrisitet.

– Solenergi er lønnsomt, effektivt og raskt å anlegge. Dette er en lavthengende frukt blant flere virkemidler som kan få oss ut av strømpriskrisen, uttalte stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i et innlegg i «Valdres» lørdag 27. august.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol.

Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

På Enova.no leser vi at solcelleanlegg egner seg godt for deg som

  • ønsker å produsere egen strøm
  • kan få en plusskundeavtale (tilknytnings- og nettleieavtale) med ditt nettselskap
  • har en strømleverandør som vil kjøpe strømmen du produserer som du ikke bruker selv
  • har en bolig med fasade som egner seg godt for solceller
  • er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi

Enova gir en støtte til private husholdninger på inntil  47 500 kroner når du begynner å produsere din egen elektrisitet. Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Gedigent anlegg

Høsten 2021 fikk Rasmus Piltingsrud i Begnadalen montert 700 solcellepanel på blant annet låvetaket og uthuset. I tillegg ble det montert solceller på siloen. Full produksjon ble det fra 1. juni 2022.

Dette anlegget har en kapasitet til å produsere 160 000 kilowatttimer hvert år. Dette er ti ganger mer enn gjennomsnittlig forbruk per husholdning i Norge.

– Innenfor landbruket er det mange som tenker for tradisjonelt, sier Rasmus. – Et mål for oss har vært å få kontroll på innsatsfaktorene på gården. Investeringen vi har gjort i solcelleanlegg, oppleves som svært meningsfull.

– Den strømmen vi produserer selv, slipper vi å betale nettleie av. Vi produserer minst når vi bruker mest, og da selger vi strøm til spotpris. Nettleie for salg av strøm har vi avtale med Sør-Aurdal Energi om.

Hvilken erfaring har dere med snø på tak der det er montert solceller?

– Når det ligger snø på solcellene, produserer de ikke strøm. Men panelene er montert på de sidene av takene der det er mest sol, og vår erfaring er at snøen detter like raskt av solcellepanelene som på bygninger som har platetak.

Spør først

Vi har spurt kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud i Sør-Aurdal om kommunen vil ha et ord med i laget dersom du bor i et kommunalt boligfelt og ønsker å installere solcelleanlegg på tak.

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud
Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud.
Foto: Arne Heimestøl

– Så lenge det ikke er krav til type taktekking (tretak, torv etc.) i bestemmelsene i gjeldende plan, så ser vi ikke på dette som et søknadspliktig tiltak, skriver kommunalsjefen og legger til:

– I områder med reguleringsplan der det stilles krav til materialtyper på taket, må det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i planen. Dersom dette blir gitt, så kan tiltaket gjennomføres uten krav til ytterligere søknad, i tråd med Pbl. § 20-5.

Tirsdag 1.9. skal formannskapet behandle en dispensasjonssøknad som gjelder bakkemontert solcelleanlegg. I saken leser vi at administrasjonen ønsker å bruke denne søknaden som en prinsippsak som kan benyttes som veiledning for lignende saker i framtiden.

Oppsummert: Før du bestiller solcelleanlegg, bør du ta kontakt med kommunen – og også SAE og strømselskapet ditt hvis du er koblet til strømnettet og ønsker å selge strøm du ikke bruker selv.

På side 3 i publikasjonen Elsikkerhet 91 fra DSB kan du lese hva som kreves av foretak og personer som tilbyr solcelleanlegg til kunder, og foretak og personer som prosjekterer og installerer solcelleanlegg.

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...