veg reparert

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av
1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen.

Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen Hytteservice AS vant denne delen av anbudet og har nå fullført det oppdraget han hadde tatt på seg.

Forlenges

Nesbyen Hedalen veglag har bestemt at deres veg – fra krysset til Søbekksetervegen til og med parkeringsplassen ved egen bom – skal asfalteres.

Veidekke AS

Veidekke AS skal asfaltere en samlet vegstrekning på ca. 1,3 km. Arbeidene starter kommende onsdag eller torsdag. Det skal først legges et avrettingslag – før topplag på 5 cm kjøres ut.

Veglaget har satt av 570 000 kr til sin andel av prosjektet.

Bildet øverst viser arbeid som ble påbegynt ved krysset til Søbekksetervegen i 2021. Foto: Arne Heimestøl.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...