veg reparert

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av
1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen.

Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen Hytteservice AS vant denne delen av anbudet og har nå fullført det oppdraget han hadde tatt på seg.

Forlenges

Nesbyen Hedalen veglag har bestemt at deres veg – fra krysset til Søbekksetervegen til og med parkeringsplassen ved egen bom – skal asfalteres.

Veidekke AS

Veidekke AS skal asfaltere en samlet vegstrekning på ca. 1,3 km. Arbeidene starter kommende onsdag eller torsdag. Det skal først legges et avrettingslag – før topplag på 5 cm kjøres ut.

Veglaget har satt av 570 000 kr til sin andel av prosjektet.

Bildet øverst viser arbeid som ble påbegynt ved krysset til Søbekksetervegen i 2021. Foto: Arne Heimestøl.

Les også..

Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig ...
Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...
Jens Erik Kjelstad, Hania Majdanik og Trygve Ramnefjell. Hania har fått diplom. Foto: Tone Kjensrud

Skriveoppgaven og vinnerteksten til Hania

– Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole virkelig sprudlet ...
Foto: Tone Kjensrud

Thora sin tekst

I skrivekonkurransen som 6. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole ...
Foto: Tone Kjensrud

6. klasse sin reportasje etter skrivekonkurranse

Mandag 16. mai kunne læreren vår fortelle at Hania hadde ...