veg reparert

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av
1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen.

Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen Hytteservice AS vant denne delen av anbudet og har nå fullført det oppdraget han hadde tatt på seg.

Forlenges

Nesbyen Hedalen veglag har bestemt at deres veg – fra krysset til Søbekksetervegen til og med parkeringsplassen ved egen bom – skal asfalteres.

Veidekke AS

Veidekke AS skal asfaltere en samlet vegstrekning på ca. 1,3 km. Arbeidene starter kommende onsdag eller torsdag. Det skal først legges et avrettingslag – før topplag på 5 cm kjøres ut.

Veglaget har satt av 570 000 kr til sin andel av prosjektet.

Bildet øverst viser arbeid som ble påbegynt ved krysset til Søbekksetervegen i 2021. Foto: Arne Heimestøl.

Les også..

Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i ...
Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få ...
Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk ...
Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til ...

Utstillingen PSYK til Hedalen

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen ...
Hedalen kulturforum

Kulturfestivalen 2023

Planlegging av Hedalen Kulturfestival 2023 er i gang. Styret i ...