veg reparert

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av
1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen.

Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen Hytteservice AS vant denne delen av anbudet og har nå fullført det oppdraget han hadde tatt på seg.

Forlenges

Nesbyen Hedalen veglag har bestemt at deres veg – fra krysset til Søbekksetervegen til og med parkeringsplassen ved egen bom – skal asfalteres.

Veidekke AS

Veidekke AS skal asfaltere en samlet vegstrekning på ca. 1,3 km. Arbeidene starter kommende onsdag eller torsdag. Det skal først legges et avrettingslag – før topplag på 5 cm kjøres ut.

Veglaget har satt av 570 000 kr til sin andel av prosjektet.

Bildet øverst viser arbeid som ble påbegynt ved krysset til Søbekksetervegen i 2021. Foto: Arne Heimestøl.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...