veg reparert

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 09.09.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av
1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen.

Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen Hytteservice AS vant denne delen av anbudet og har nå fullført det oppdraget han hadde tatt på seg.

Forlenges

Nesbyen Hedalen veglag har bestemt at deres veg – fra krysset til Søbekksetervegen til og med parkeringsplassen ved egen bom – skal asfalteres.

Veidekke AS

Veidekke AS skal asfaltere en samlet vegstrekning på ca. 1,3 km. Arbeidene starter kommende onsdag eller torsdag. Det skal først legges et avrettingslag – før topplag på 5 cm kjøres ut.

Veglaget har satt av 570 000 kr til sin andel av prosjektet.

Bildet øverst viser arbeid som ble påbegynt ved krysset til Søbekksetervegen i 2021. Foto: Arne Heimestøl.

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...