Formannskapet

Uttalelse fra formannskapet

Publisert av Formannskapet i Sør-Aurdal 08.09.2022. Sist oppdatert 08.09.2022.

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser.

Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden ble til slutt avslått siden denne søknaden krever dispensasjon fra gjeldende planverk.

I den forbindelse ønsker vi å komme med noe utfyllende informasjon i tilknytning til dette.

Det er viktig å si at formannskapet i utgangspunktet er positive til etableringer av alternative energikilder. Vi er klar over at dette vil være en del av framtida og at det kan være viktig å ha muligheter innenfor dette feltet. Vi forventer derfor enda større fokus på dette framover og dermed også flere søknader av denne typen.

På bakgrunn av dette ser formannskapet det som nødvendig å ha gode styringsverktøy å drive forvaltningen etter. Her er det mye vi må ta stilling til. Vi vil derfor å bruke litt tid på å utarbeide gode planverktøy for å forvalte dette rettferdig.

Det er noen prinsipper vi må avklare og dette vil vi ta med i arbeidet og behandlingen av den nye kommunedelplanen og andre relevante planer.

Ellers vil vi minne om:

  • Alle typer bakkemontert solenergianlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f.  
  • Solcelleanlegg som festes på tak, er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med mindre det finnes en reguleringsplan som har andre bestemmelser.
  • Veggmontert solcelleanlegg er ikke søknadspliktig.  

Til slutt en viktig melding:

Det er nå dere innbyggere har muligheten til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel i kommunen.

Har du ønsker om å legge ut boligtomter eller hyttetomter? Har du ønske om bakkemontert solcelleanlegg eller vindturbiner? Eller forslag til næringstomter? Idrettsbane eller kjøpesenter? Da må du si fra nå! Det er i innspillsrunden det skjer! Frist er 1. oktober.

Hilsen formannskapet
Marit, Olav Kristian, Svein Erik, Inger-Lise og Sigmund

Les også..

Politiet

Møt Bård og MaritBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 2. juni i tidsrommet 15.30 til 17.00 kan du ...
Begna Bruk. Foto: Halsstein Heiene

Ny daglig leder

– Styrene i Begna Bruk og RingAlm har blitt enige ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Statsforvalteren: – Fysiske kopier må også være lagt ut for gjennomsyn

Sist lørdag startet Hedalen.no arbeidet med å skrive om formannskapssakene ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Ligger an til mindreforbruk

Kommunedirektøren har levert første tertialrapport for 2023. Den skal behandles ...
Blåbærlyng i slutten av mai. Foto: Magne Ruud

Bærnytt 1

I Vestbygda har Magne Ruud funnet blåbærlyng som blomstrer. I ...
Rolf Gunnar Olsen

Noen tanker om trafikk og trafikksikkerhet i Sør-AurdalYTRING 

Trafikk er et aktuelt tema i kommunen og formannskapet skal ...