Formannskapet

Uttalelse fra formannskapet

Publisert av Formannskapet i Sør-Aurdal 08.09.2022. Sist oppdatert 08.09.2022.

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser.

Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden ble til slutt avslått siden denne søknaden krever dispensasjon fra gjeldende planverk.

I den forbindelse ønsker vi å komme med noe utfyllende informasjon i tilknytning til dette.

Det er viktig å si at formannskapet i utgangspunktet er positive til etableringer av alternative energikilder. Vi er klar over at dette vil være en del av framtida og at det kan være viktig å ha muligheter innenfor dette feltet. Vi forventer derfor enda større fokus på dette framover og dermed også flere søknader av denne typen.

På bakgrunn av dette ser formannskapet det som nødvendig å ha gode styringsverktøy å drive forvaltningen etter. Her er det mye vi må ta stilling til. Vi vil derfor å bruke litt tid på å utarbeide gode planverktøy for å forvalte dette rettferdig.

Det er noen prinsipper vi må avklare og dette vil vi ta med i arbeidet og behandlingen av den nye kommunedelplanen og andre relevante planer.

Ellers vil vi minne om:

  • Alle typer bakkemontert solenergianlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f.  
  • Solcelleanlegg som festes på tak, er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med mindre det finnes en reguleringsplan som har andre bestemmelser.
  • Veggmontert solcelleanlegg er ikke søknadspliktig.  

Til slutt en viktig melding:

Det er nå dere innbyggere har muligheten til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel i kommunen.

Har du ønsker om å legge ut boligtomter eller hyttetomter? Har du ønske om bakkemontert solcelleanlegg eller vindturbiner? Eller forslag til næringstomter? Idrettsbane eller kjøpesenter? Da må du si fra nå! Det er i innspillsrunden det skjer! Frist er 1. oktober.

Hilsen formannskapet
Marit, Olav Kristian, Svein Erik, Inger-Lise og Sigmund

Les også..

Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i ...
Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få ...
Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk ...
Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til ...

Utstillingen PSYK til Hedalen

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen ...
Hedalen kulturforum

Kulturfestivalen 2023

Planlegging av Hedalen Kulturfestival 2023 er i gang. Styret i ...