Formannskapet

Uttalelse fra formannskapet

Publisert av Formannskapet i Sør-Aurdal 08.09.2022. Sist oppdatert 08.09.2022.

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser.

Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden ble til slutt avslått siden denne søknaden krever dispensasjon fra gjeldende planverk.

I den forbindelse ønsker vi å komme med noe utfyllende informasjon i tilknytning til dette.

Det er viktig å si at formannskapet i utgangspunktet er positive til etableringer av alternative energikilder. Vi er klar over at dette vil være en del av framtida og at det kan være viktig å ha muligheter innenfor dette feltet. Vi forventer derfor enda større fokus på dette framover og dermed også flere søknader av denne typen.

På bakgrunn av dette ser formannskapet det som nødvendig å ha gode styringsverktøy å drive forvaltningen etter. Her er det mye vi må ta stilling til. Vi vil derfor å bruke litt tid på å utarbeide gode planverktøy for å forvalte dette rettferdig.

Det er noen prinsipper vi må avklare og dette vil vi ta med i arbeidet og behandlingen av den nye kommunedelplanen og andre relevante planer.

Ellers vil vi minne om:

  • Alle typer bakkemontert solenergianlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f.  
  • Solcelleanlegg som festes på tak, er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med mindre det finnes en reguleringsplan som har andre bestemmelser.
  • Veggmontert solcelleanlegg er ikke søknadspliktig.  

Til slutt en viktig melding:

Det er nå dere innbyggere har muligheten til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel i kommunen.

Har du ønsker om å legge ut boligtomter eller hyttetomter? Har du ønske om bakkemontert solcelleanlegg eller vindturbiner? Eller forslag til næringstomter? Idrettsbane eller kjøpesenter? Da må du si fra nå! Det er i innspillsrunden det skjer! Frist er 1. oktober.

Hilsen formannskapet
Marit, Olav Kristian, Svein Erik, Inger-Lise og Sigmund

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...