Gaupe

Sju sauer tatt av gaupe i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 02.09.2022. Sist oppdatert 30.08.2022.

I begynnelsen av juli oppdaget Nils Harald Huset et dødt lam i et hogstfelt i Brennseterlia. Rovviltkontakt Per Ivar Stensæter var på plass og kunne fastslå at det var gaupe som hadde tatt dette lammet.

I Sør-Aurdal har Statens naturoppsyn konstatert at gaupe til nå i år er tatt ytterligere seks sauer. Det er ikke registrert skade på sau av ulv eller bjørn i Sør-Aurdal til nå i 2022.

Familiegruppe

Det er registrert en familiegruppe på seks gauper i Sør-Aurdal. Ho-gauper vandrer over et område på ca. 500 kvadratkilometer. Hanngaupene har et dobbelt så stort revir.

Ifølge Store norske leksikon er gauper effektive jegere som kan drepe dyr som er langt større enn seg selv. I Norge er rådyr det mest vanlige byttedyret for gaupa, men de spiser også mindre pattedyr og fugler. De kan også ta husdyr som sau og tamrein.

Kvotejakt på gauper gjennomføres på vinteren.

Sauesankinga starter

I disse dager starter sauesankinga. Nils Harald Huset har gps-bjeller på halvparten av de voksne sauene. Dette letter arbeidet med å finne igjen sauer betydelig.

Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

I slutten av september vil en ventelig ha en oversikt over hvor mange sauer som har blitt borte på utmarksbeite i løpet av sommeren.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...