Gaupe

Sju sauer tatt av gaupe i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 02.09.2022. Sist oppdatert 30.08.2022.

I begynnelsen av juli oppdaget Nils Harald Huset et dødt lam i et hogstfelt i Brennseterlia. Rovviltkontakt Per Ivar Stensæter var på plass og kunne fastslå at det var gaupe som hadde tatt dette lammet.

I Sør-Aurdal har Statens naturoppsyn konstatert at gaupe til nå i år er tatt ytterligere seks sauer. Det er ikke registrert skade på sau av ulv eller bjørn i Sør-Aurdal til nå i 2022.

Familiegruppe

Det er registrert en familiegruppe på seks gauper i Sør-Aurdal. Ho-gauper vandrer over et område på ca. 500 kvadratkilometer. Hanngaupene har et dobbelt så stort revir.

Ifølge Store norske leksikon er gauper effektive jegere som kan drepe dyr som er langt større enn seg selv. I Norge er rådyr det mest vanlige byttedyret for gaupa, men de spiser også mindre pattedyr og fugler. De kan også ta husdyr som sau og tamrein.

Kvotejakt på gauper gjennomføres på vinteren.

Sauesankinga starter

I disse dager starter sauesankinga. Nils Harald Huset har gps-bjeller på halvparten av de voksne sauene. Dette letter arbeidet med å finne igjen sauer betydelig.

Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

I slutten av september vil en ventelig ha en oversikt over hvor mange sauer som har blitt borte på utmarksbeite i løpet av sommeren.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...