Solcellepanel

Plusskundeordningen

Publisert av Arne Heimestøl 30.08.2022. Sist oppdatert 29.08.2022.

Ekstreme strømpriser for flere til å tenke på alternativer.

– Interessen for investering i ny, fornybar energi antas å være proporsjonal med den til enhver tid gjeldene energipris, sier daglig leder i Sør-Aurdal energi.

Vi har stilt ham noen spørsmål om hvordan SAE stiller seg til kunder som ønsker å produsere strøm ved hjelp av solcelleanlegg eller vindturbin.

Sætrang opplyser at SAE har hatt noe få henvendelser om vindturbiner, men etter det han kjenner til, er ingen prosjekter realisert i Sør-Aurdal.

Plusskunder

– En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt, skriver NVE.

Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag. Dette gjelder selv om kundens produksjon fører til at nettselskapet må forsterke nettet for å ta imot kraften.

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Som plusskunde selger du overskuddskraft til en kraftleverandør.

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang

Plusskunder er en definisjon som ikke tar hensyn til om kraften kommer fra sol eller vind.

– SAE forbereder ikke spesielt for plusskunder.  Forhold i distribusjonsnettet vurderes i forbindelse med etablering av anleggene, sier Sætrang.

Satser du på å produsere strøm selv, er vårt råd at du tar kontakt med SAE og planavdelingen i kommunen før du setter i gang.

Les også..

klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...
Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i ...
Kinoplakat

Bygdekino fredag 9. juniBEKJENTGJØRELSE 

HUL inviterer til en flott filmkveld på Lokalet fredag 9. ...
Trompet

Gå med oss og Hedalen musikkorps tirsdag 13. juniBEKJENTGJØRELSE 

Vi starter kl. 18.00 fra Nordre Lokalet og går en ...
Konfirmanter og prost er klare til prosesjon. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åtte konfirmanter i Hedalen stavkirke

Lørdag 3. juni var kirken fullsatt da det var konfirmasjon. ...