Solcellepanel

Plusskundeordningen

Publisert av Arne Heimestøl 30.08.2022. Sist oppdatert 29.08.2022.

Ekstreme strømpriser for flere til å tenke på alternativer.

– Interessen for investering i ny, fornybar energi antas å være proporsjonal med den til enhver tid gjeldene energipris, sier daglig leder i Sør-Aurdal energi.

Vi har stilt ham noen spørsmål om hvordan SAE stiller seg til kunder som ønsker å produsere strøm ved hjelp av solcelleanlegg eller vindturbin.

Sætrang opplyser at SAE har hatt noe få henvendelser om vindturbiner, men etter det han kjenner til, er ingen prosjekter realisert i Sør-Aurdal.

Plusskunder

– En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt, skriver NVE.

Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag. Dette gjelder selv om kundens produksjon fører til at nettselskapet må forsterke nettet for å ta imot kraften.

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Som plusskunde selger du overskuddskraft til en kraftleverandør.

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang

Plusskunder er en definisjon som ikke tar hensyn til om kraften kommer fra sol eller vind.

– SAE forbereder ikke spesielt for plusskunder.  Forhold i distribusjonsnettet vurderes i forbindelse med etablering av anleggene, sier Sætrang.

Satser du på å produsere strøm selv, er vårt råd at du tar kontakt med SAE og planavdelingen i kommunen før du setter i gang.

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...