Knut Lundem Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

Skogstanker etter stormen i november 2021YTRING 

Publisert av Knut Lundem Hougsrud 29.08.2022. Sist oppdatert 09.09.2022.

Snart er det gått et år siden den voldsomme stormen feia gjennom Valdres. Opprydninga går bra – takket være en snøfattig vinter, rift etter tømmer og en stor innsats av tømmerkjøpere, entreprenører og transportører.

20. august var det invitert til skogdag i Hedalen for å drøfte hvordan forynge ny skog på de stormfelte arealene.

Stasforvalteren var representert, og jeg nytta anledningen til å målbære noen skogstanker jeg har gjort meg etter stormen:

Naturskade?

Statens naturskadeordning gjelder ikke for stormfelt skog. Den sviktende argumentasjonen er at stormskader på skog kan man forsikre privat. Dette er kun delvis riktig; den forsikringen man kan tegne (hos Skogbrand), er ikke en fullverdiforsikring. Altså: man kan ikke forsikre seg mot hele skaden.

Men naturskadeordningen gjelder altså ikke, noe som oppleves som direkte feil.

Tilskudd til økte hogstkostnader

Det ytes et tilskudd til ekstra dyre rydde-drifter. Men innslagspunktet for støtte er satt så høyt at det er et veldig lite volum ordningen vil gjelde for.

Altså må vi sjøl dekke merkostnadene ekstremværet har påført oss.

Og forresten: tilskuddsmidlene var ikke nye penger, men en omadressering av tilskudd til skogsbilveier! Ganske paradoksalt når stormfellingen nettopp har gitt økt behov for oppgradering og nybygging av skogsbilveier.

Skatt

Mange skogeiere har nå avvirket langt mer tømmer enn de vanligvis gjør pr. år. Noen har faktisk fått all skogen sin felt av stormen, og kommer ikke til å ha tømmerhogst på 100 år.

Ekstraordinært mye hogst gir ekstraordinært mye skatt. Altså: tømmer som egentlig skulle vært en del av næringsgrunnlaget for barn og barnebarn, ender i betydelig grad opp som skatt i dag.

Skogbruk er ei fantastisk spennende næring med stor betydning for mange lokalsamfunn i Innlandet.

For at det skal fortsette slik bør vi ta en ærlig gjennomgang av det vi lærte i denne runden.

I tilfelle det skulle skje igjen….

Knut Lundem Hougsrud
skogbruker

Les også..

Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig ...
Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...
Jens Erik Kjelstad, Hania Majdanik og Trygve Ramnefjell. Hania har fått diplom. Foto: Tone Kjensrud

Skriveoppgaven og vinnerteksten til Hania

– Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole virkelig sprudlet ...
Foto: Tone Kjensrud

Thora sin tekst

I skrivekonkurransen som 6. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole ...
Foto: Tone Kjensrud

6. klasse sin reportasje etter skrivekonkurranse

Mandag 16. mai kunne læreren vår fortelle at Hania hadde ...