2011-11-18-farevarsel

Forstår og tek vi konsekvensane av vêrvarsel?LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 24.08.2022. Sist oppdatert 24.08.2022.

19. november råka ein vinterstorm med orkan i kasta delar av Sør-Aurdal svært hardt.

Yr.no sende dagen før ut oransje farevarsel. I Hedalsfjella var det meldt om vindkast heilt opp mot 35 m/s. Ved skulen i bygda var det varsla opp mot 32 m/s. Hedalen.no la kvelden før ut dette varselet. Vi oppdaterte det på morgonen 19. november.

Sist laurdag var det skogdag i Vestbygda i Hedalen. Der fekk vi høyre at det einskilde stader på Austlandet hadde vore vindkast på over 40 m/s 19. november. Ei uoffisiell måling frå Vestbygda i Hedalen var på heile 52 m/s.

Oransje farevarsel betyr mellom anna at vêret som er venta, kan føre til alvorlege skadar. Det er reell fare for at liv og verdiar kan gå tapt. Vegar kan bli stengde.

Orkankasta førte til svært omfattande skadar på mellom anna infrastruktur og skog. Skog som vart feia overende, skapte livsfarlege situasjonar for dei som ferdast ute denne dagen.

Vi har høyrt og sett tilbakemeldingar frå blålysetatar, kommunen, statsforvaltaren og andre der ein innrømmer at ein slik katastrofe ikkje var venta. Det vekkjer både undring og ettertanke. Meteorologisk institutt meiner at farevarselet som var sendt ut, var korrekt.

Vi legg til grunn at det å halde seg orientert om vêrsituasjonen er ein viktig del av beredskapen. Så er spørsmålet om ein forstår konsekvensane av det ein ser og les.

Vi kunne ikkje gjere noko for å berge skogane våre. Men kunne vi før, under og etter katastrofen ha gjort meir for å ta vare på alle som var innafor kommunegrensene då katastrofevêret råka oss i Sør-Aurdal?

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...