2011-11-18-farevarsel

Forstår og tek vi konsekvensane av vêrvarsel?LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 24.08.2022. Sist oppdatert 24.08.2022.

19. november råka ein vinterstorm med orkan i kasta delar av Sør-Aurdal svært hardt.

Yr.no sende dagen før ut oransje farevarsel. I Hedalsfjella var det meldt om vindkast heilt opp mot 35 m/s. Ved skulen i bygda var det varsla opp mot 32 m/s. Hedalen.no la kvelden før ut dette varselet. Vi oppdaterte det på morgonen 19. november.

Sist laurdag var det skogdag i Vestbygda i Hedalen. Der fekk vi høyre at det einskilde stader på Austlandet hadde vore vindkast på over 40 m/s 19. november. Ei uoffisiell måling frå Vestbygda i Hedalen var på heile 52 m/s.

Oransje farevarsel betyr mellom anna at vêret som er venta, kan føre til alvorlege skadar. Det er reell fare for at liv og verdiar kan gå tapt. Vegar kan bli stengde.

Orkankasta førte til svært omfattande skadar på mellom anna infrastruktur og skog. Skog som vart feia overende, skapte livsfarlege situasjonar for dei som ferdast ute denne dagen.

Vi har høyrt og sett tilbakemeldingar frå blålysetatar, kommunen, statsforvaltaren og andre der ein innrømmer at ein slik katastrofe ikkje var venta. Det vekkjer både undring og ettertanke. Meteorologisk institutt meiner at farevarselet som var sendt ut, var korrekt.

Vi legg til grunn at det å halde seg orientert om vêrsituasjonen er ein viktig del av beredskapen. Så er spørsmålet om ein forstår konsekvensane av det ein ser og les.

Vi kunne ikkje gjere noko for å berge skogane våre. Men kunne vi før, under og etter katastrofen ha gjort meir for å ta vare på alle som var innafor kommunegrensene då katastrofevêret råka oss i Sør-Aurdal?

Les også..

Dus

Har du en gammel varmtvannsbereder?

Oppvarming av varmtvann utgjør ca. 15–20 prosent av strømregningen i ...
Vaksine

Nye oppdateringer fra FHI om koronavaksine

Det er nå åpnet for at flere grupper kan få ...
Ved Tipp-hytta

Sammen på tur til TIPP

Søndag møttes 20  personer på Tipp-hytta ved Småvatna. Noen gikk ...
Ruggstien

Ruggstien åpnet

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til ...

Utstillingen PSYK til Hedalen

Velkommen til åpningen av kunstutstillingen PSYK på Søre Lokalet, Hedalsvegen ...
Hedalen kulturforum

Kulturfestivalen 2023

Planlegging av Hedalen Kulturfestival 2023 er i gang. Styret i ...