2011-11-18-farevarsel

Forstår og tek vi konsekvensane av vêrvarsel?LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 24.08.2022. Sist oppdatert 24.08.2022.

19. november råka ein vinterstorm med orkan i kasta delar av Sør-Aurdal svært hardt.

Yr.no sende dagen før ut oransje farevarsel. I Hedalsfjella var det meldt om vindkast heilt opp mot 35 m/s. Ved skulen i bygda var det varsla opp mot 32 m/s. Hedalen.no la kvelden før ut dette varselet. Vi oppdaterte det på morgonen 19. november.

Sist laurdag var det skogdag i Vestbygda i Hedalen. Der fekk vi høyre at det einskilde stader på Austlandet hadde vore vindkast på over 40 m/s 19. november. Ei uoffisiell måling frå Vestbygda i Hedalen var på heile 52 m/s.

Oransje farevarsel betyr mellom anna at vêret som er venta, kan føre til alvorlege skadar. Det er reell fare for at liv og verdiar kan gå tapt. Vegar kan bli stengde.

Orkankasta førte til svært omfattande skadar på mellom anna infrastruktur og skog. Skog som vart feia overende, skapte livsfarlege situasjonar for dei som ferdast ute denne dagen.

Vi har høyrt og sett tilbakemeldingar frå blålysetatar, kommunen, statsforvaltaren og andre der ein innrømmer at ein slik katastrofe ikkje var venta. Det vekkjer både undring og ettertanke. Meteorologisk institutt meiner at farevarselet som var sendt ut, var korrekt.

Vi legg til grunn at det å halde seg orientert om vêrsituasjonen er ein viktig del av beredskapen. Så er spørsmålet om ein forstår konsekvensane av det ein ser og les.

Vi kunne ikkje gjere noko for å berge skogane våre. Men kunne vi før, under og etter katastrofen ha gjort meir for å ta vare på alle som var innafor kommunegrensene då katastrofevêret råka oss i Sør-Aurdal?

Les også..

Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig ...
Sara Chohan, Mohammed Jaffer og Marit Hagadokken

Ny tannklinikk i Bagn

Nå har det blitt lettere å få tannlege i nærområdet. ...
Foto: HIL

Hedalen IL, Norway Cup og kakelotteri

Takk til alle som har bidratt med lørdagens store kakelotteri! ...
Jens Erik Kjelstad, Hania Majdanik og Trygve Ramnefjell. Hania har fått diplom. Foto: Tone Kjensrud

Skriveoppgaven og vinnerteksten til Hania

– Hania Majdanik fra Hedalen barne- og ungdomsskole virkelig sprudlet ...
Foto: Tone Kjensrud

Thora sin tekst

I skrivekonkurransen som 6. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole ...
Foto: Tone Kjensrud

6. klasse sin reportasje etter skrivekonkurranse

Mandag 16. mai kunne læreren vår fortelle at Hania hadde ...