Brennbakken

Vegarbeider i Vestbygda gjenopptatt

Publisert av Arne Heimestøl 20.08.2022. Sist oppdatert 20.08.2022.

Det er satt i gang vegarbeider på Vestsidevegen i Hedalen. I Brennbakken fjernes gammel masse med en dybde på 50 cm. Deretter legges det fiberduk, kult og grov grus. Det er Brødrene Dokken som står for arbeidene, og Innlandet fylkeskommune er oppdragsgiver.

Den 6 km lange vegen ble til på 1950- og 1960-tallet. På den tiden brukte en stedlige masser. Både grøfter og vegkropp ble formet av bulldoser, og grunnen består derfor av blant annet steiner, røtter, myrjord, grus og leire.

Forsterkning og masseutskifting

Ingeniør Håvard Ødegård i fylkeskommunen opplyser at det er planlagt å utføre forsterkning og masseutskifting på tre steder på fv. 2454. I tillegg blir det også fjernet oppstikkende steiner punktvis i asfaltdekket og stedvis rensk av stikkrenner.

– Det vil deretter bli asfaltert over partiene som ble masseutskiftet i fjor, i tillegg til det som utføres nå i høst. Dette utføres som en fortsettelse av prosjektet som ble planlagt og påbegynt høsten 2021, sier Ødegård.

– Arbeidene vil pågå i august og utover september. Vi estimerer en kostnad på rundt 800 000 kr, ikke medregnet asfalt.

Gammel asfalt graves vekk. Foto: Arne Heimestøl
Gammel masse fjernes. Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...
Arbeiderpartiets logo

Sør-Aurdal ArbeiderpartiBEKJENTGJØRELSE 

minner om årsmøte mandag 30. januar kl. 18.00 på Begnadalen ...
Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen ...
Kantrydding

Omfattende kantrydding

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Brødrene Dokken AS de ...