Tømmerbil

– Vil kjøre i ferietida også

Publisert av Arne Heimestøl 25.06.2022. Sist oppdatert 24.06.2022.

– Vi har dedikerte og flinke sjåfører i Valdrestømmer AS, sier daglig leder John Gunnar Nerstad. Firmaet har for tiden 12 tømmerbiler i drift, og oppdragsmengden er svært stor. De fleste bilene kjører nå i Sør-Aurdal.

Skogbrukesleder i Viken skog i Sør-Aurdal, Kai Reidar Dølven, slutter seg til rosen som blir gitt til ansatte i Valdrestømmer AS. I disse dager har Viken skog 35 000 kubikkmeter med tømmer i Sør-Aurdal som venter på å bli uttransportert. Dette tilsvarer 900 tømmerbillass. På det meste var en oppe i 45 000 kubikkmeter, så nå klarer Valdrestømmer og tømmerbiler fra andre områder å ta unna.

Nerstad opplyser at det vil bli kjøring i ferietida også. Over halvparten av bilene vil hele tida være i drift i ferien.

Tre fra Hedalen

Svein Brager, Jarle Auren og Einar Bruskerud er alle bosatt i Hedalen. De disponerer hver sin tømmerbil. Einar er egentlig pensjonist, men har stilt opp igjen. Svein og Jarle kjører begge helt nye tømmerbiler.

Einar Bruskerud. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Jarle Auren. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Svein Brager. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Flere mottak

– En god del maskinkapasitet er flyttet til vindfallområder. Det har ført til at tømmerbiler følger med, sier Nerstad.

Sagtømmer er prioritert, men det kjøres også ut slip, og tømmeret fraktes til Begna Bruk, Follum, Sokna og Lier.

– Sagbruk begynner å gå fulle. Hadde det ikke vært for eksportavtalene vi har, kunne dette ha blitt et problem, sier Dølven, som viser til at tømmerprisene fortsatt er gode. Men lang transport til Lierstranda gjør at en ikke rekker så mye som om en skulle kjøre til mottak som ligger nærmere.

Store volum

Etter stormene har det vært ideelt vær for dem som driver med avvirkning og uttransportering. I mars kjørte Valdrestømmer 26 000 kubikkmeter tømmer. Tilsvarende tall for april var 18 000 kubikkmeter og mai 25 000 kubikkmeter.

I snitt er det 50 kubikkmeter tømmer i hvert lass. Sagtømmer av furu veier mer enn sagtømmer av gran, og slip veier mindre enn sagtømmer.

Skogsbilvegene

Nå er sommeren her, og tømmerbilene kan kjøre på de aller fleste skogsbilvegene i Sør-Aurdal. Dette gjør at det kan begynne å minke på enorme tømmerlunner som er synlige i områder der oppryddingsarbeidet har kommet langt.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...