Politistasjonen i Fagernes

Strukturen er grei – bemanningsreduksjon er ugreit

Publisert av Arne Heimestøl 18.06.2022. Sist oppdatert 17.06.2022.

Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.

Torsdag 16.6. vedtok Sør-Aurdal kommune sin høringsuttalelse. Den lyder slik:

 1. Forebygging er et bredt felt og er aktuelt på nær sagt alle kommunen sine tjenesteområder. Forebygging av skole-dropout, forebygging for å redusere helseutfordringer, forebygging for å hindre utenforskap mv. Dette er forebyggende arbeid som og kan være et bidrag i politiet sitt arbeid med kriminalitets forebyggende arbeid.

  Det er for tiden stort fokus på psykisk helse. Dette engasjerer også politiet. Det er forståelig, men en god og riktig rolledeling er viktig – og politiets fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid lokalt i regionen bør ikke svekkes. Innen beredskapsområdet ser vi nye klima- og pandemirelaterte utfordringer som krever raske omstillinger og gode kriseplaner.

 2. Sør-Aurdal kommune er i all hovedsak tilfreds med politiets tjenestestedstruktur. Det har ikke vært bemanningsutvikling, men snarere en reduksjon. Bemanningen bør økes for å sikre nåværende og fremtidig forebyggende arbeid dette i kombinasjon med nok mannskap for en trygg og god vaktberedskap.

  Responstiden ved enkelte hendelser er for lang, og vi trenger kortere responstiden. Det er eksempler på at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut. Det er ikke akseptabelt.

 3. Politi og kommuner samarbeider om forebyggende arbeid. Gode kommunale tjenester vil bidra til innbyggerne sin trygghet. Kommunen ser ikke for seg å avsette særskilte ressurser for å videreutvikle samarbeidet, men benytte de ressursene kommunen har på en best mulig måte og godt koordinert med politiet sitt innsats.

  Politikontakter er viktig for kommunene. Det er signalisert reduksjoner fra nåværende bemanning lokalt knyttet til politikontakter og ressurser til forebyggende arbeid, men vi ønsker å opprettholde nivået med maksimalt to kommuner per kontakt, slik at politikontaktene kjenner kommunene godt.

 4. Ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester er via tjenestested, telefon, via fysisk oppmøte og internett.

 5. Sør-Aurdal kommune anser Fagernes politistasjon som en fornuftig lokalisering.

Nytt punkt 2 og 3 var foreslått av Olav Kristian Huseby (H).

Les også..

Skrukkefyllhaugen. Foto: Bjarne Berg

Sommeråpent på SkrukkefyllhaugenBEKJENTGJØRELSE 

Tradisjonen tro så satser vi på sommeråpent på Skrukkefyllhaugen i ...
Stormskader på Storrustemoen

Enorme stormskader lengst sør i Hedalen

Bjarne Berg og sønnen Anders Berg Stensrud har flere skogeiendommer ...
Illustrasjonsbilde mast

Volt, ampere og watt

Dette er tre måleenheter som de fleste med elektrisk strøm ...
Ny fartsgrense

Ny fartsgrense

Fra Brunbakklia til Bjørnstad i Hedalen er fartsgrensen nå endret ...
Strøm

Strømstøtten i juni

I juni var gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) rundt 150 øre/kWh. ...
Fra venstre: Stig Bjørneberg, Per Johan Møyen og Olaf Olsen.

Krigshistorisk befaring – slippsted T i Vassfaret

En snau time før midnatt mellom 28. og 29. desember ...