Sør-Aurdalsheimen

Strømsmell for kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 04.06.2022. Sist oppdatert 02.06.2022.

I økonomirapporten for 1. tertial for Sør-Aurdal kommune leser vi at plan for teknisk har stipulert et overforbruk på strøm i 2022 på 3,2 millioner kroner. – Den raskeste måten å få strømforbruket ned på, er å avhende formålsbygg. Men vi bør også se på tiltak vi kan sette i gang på lengre sikt, leser vi i rapporten.

Da formannskapet behandlet rapporten sist torsdag, stilte Inger Lise Damslora (Ap) spørsmål om hva som skal skje med C-blokka på SAUS. Kommunestyret har vedtatt at dette bygget skal rives.

Økonomisjef Gry Engelsen Langedrag sa at bygget i prinsippet kan stenges, og at dette er noe en absolutt bør vurdere. Her er det utgifter til blant annet strøm og renhold. – I framtiden må vi prioritere både energiøkonomisering og færre formålsbygg, mente Engelsen Langedrag.

– Ingen strømstøtte

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud forteller at kommunen ikke mottar noen strømstøtte, og det er heller ikke signalisert at kommunen vil få det.

Det er Sør-Aurdalsheimen og skolebyggene som har de største strømutgiftene.

Hvilke sparetiltak har kommunen satt inn til nå i 2022?

– Innenfor sektoren gjennomføres ytterligere energisparing der det er mulig. Noe redusert vedlikehold bygg/veg og innleie av ekstern bistand, sier kommunalsjefen.

Hvilke innkjøpsavtaler har kommunen for strøm i år, og hvordan har disse slått ut til nå?

– Kommunen er inne i siste år av eksisterende innkjøpsavtale med Ishavskraft. Avtalen baserer seg på spotpris med et fast påslag. Denne følger derfor de vanlige svingningene i spotprismarkedet.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...