Sør-Aurdalsheimen

Strømsmell for kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 04.06.2022. Sist oppdatert 02.06.2022.

I økonomirapporten for 1. tertial for Sør-Aurdal kommune leser vi at plan for teknisk har stipulert et overforbruk på strøm i 2022 på 3,2 millioner kroner. – Den raskeste måten å få strømforbruket ned på, er å avhende formålsbygg. Men vi bør også se på tiltak vi kan sette i gang på lengre sikt, leser vi i rapporten.

Da formannskapet behandlet rapporten sist torsdag, stilte Inger Lise Damslora (Ap) spørsmål om hva som skal skje med C-blokka på SAUS. Kommunestyret har vedtatt at dette bygget skal rives.

Økonomisjef Gry Engelsen Langedrag sa at bygget i prinsippet kan stenges, og at dette er noe en absolutt bør vurdere. Her er det utgifter til blant annet strøm og renhold. – I framtiden må vi prioritere både energiøkonomisering og færre formålsbygg, mente Engelsen Langedrag.

– Ingen strømstøtte

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud forteller at kommunen ikke mottar noen strømstøtte, og det er heller ikke signalisert at kommunen vil få det.

Det er Sør-Aurdalsheimen og skolebyggene som har de største strømutgiftene.

Hvilke sparetiltak har kommunen satt inn til nå i 2022?

– Innenfor sektoren gjennomføres ytterligere energisparing der det er mulig. Noe redusert vedlikehold bygg/veg og innleie av ekstern bistand, sier kommunalsjefen.

Hvilke innkjøpsavtaler har kommunen for strøm i år, og hvordan har disse slått ut til nå?

– Kommunen er inne i siste år av eksisterende innkjøpsavtale med Ishavskraft. Avtalen baserer seg på spotpris med et fast påslag. Denne følger derfor de vanlige svingningene i spotprismarkedet.

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...