Sør-Aurdalsheimen

Strømsmell for kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 04.06.2022. Sist oppdatert 02.06.2022.

I økonomirapporten for 1. tertial for Sør-Aurdal kommune leser vi at plan for teknisk har stipulert et overforbruk på strøm i 2022 på 3,2 millioner kroner. – Den raskeste måten å få strømforbruket ned på, er å avhende formålsbygg. Men vi bør også se på tiltak vi kan sette i gang på lengre sikt, leser vi i rapporten.

Da formannskapet behandlet rapporten sist torsdag, stilte Inger Lise Damslora (Ap) spørsmål om hva som skal skje med C-blokka på SAUS. Kommunestyret har vedtatt at dette bygget skal rives.

Økonomisjef Gry Engelsen Langedrag sa at bygget i prinsippet kan stenges, og at dette er noe en absolutt bør vurdere. Her er det utgifter til blant annet strøm og renhold. – I framtiden må vi prioritere både energiøkonomisering og færre formålsbygg, mente Engelsen Langedrag.

– Ingen strømstøtte

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud forteller at kommunen ikke mottar noen strømstøtte, og det er heller ikke signalisert at kommunen vil få det.

Det er Sør-Aurdalsheimen og skolebyggene som har de største strømutgiftene.

Hvilke sparetiltak har kommunen satt inn til nå i 2022?

– Innenfor sektoren gjennomføres ytterligere energisparing der det er mulig. Noe redusert vedlikehold bygg/veg og innleie av ekstern bistand, sier kommunalsjefen.

Hvilke innkjøpsavtaler har kommunen for strøm i år, og hvordan har disse slått ut til nå?

– Kommunen er inne i siste år av eksisterende innkjøpsavtale med Ishavskraft. Avtalen baserer seg på spotpris med et fast påslag. Denne følger derfor de vanlige svingningene i spotprismarkedet.

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...