Sør-Aurdalsheimen

Strømsmell for kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 04.06.2022. Sist oppdatert 02.06.2022.

I økonomirapporten for 1. tertial for Sør-Aurdal kommune leser vi at plan for teknisk har stipulert et overforbruk på strøm i 2022 på 3,2 millioner kroner. – Den raskeste måten å få strømforbruket ned på, er å avhende formålsbygg. Men vi bør også se på tiltak vi kan sette i gang på lengre sikt, leser vi i rapporten.

Da formannskapet behandlet rapporten sist torsdag, stilte Inger Lise Damslora (Ap) spørsmål om hva som skal skje med C-blokka på SAUS. Kommunestyret har vedtatt at dette bygget skal rives.

Økonomisjef Gry Engelsen Langedrag sa at bygget i prinsippet kan stenges, og at dette er noe en absolutt bør vurdere. Her er det utgifter til blant annet strøm og renhold. – I framtiden må vi prioritere både energiøkonomisering og færre formålsbygg, mente Engelsen Langedrag.

– Ingen strømstøtte

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud forteller at kommunen ikke mottar noen strømstøtte, og det er heller ikke signalisert at kommunen vil få det.

Det er Sør-Aurdalsheimen og skolebyggene som har de største strømutgiftene.

Hvilke sparetiltak har kommunen satt inn til nå i 2022?

– Innenfor sektoren gjennomføres ytterligere energisparing der det er mulig. Noe redusert vedlikehold bygg/veg og innleie av ekstern bistand, sier kommunalsjefen.

Hvilke innkjøpsavtaler har kommunen for strøm i år, og hvordan har disse slått ut til nå?

– Kommunen er inne i siste år av eksisterende innkjøpsavtale med Ishavskraft. Avtalen baserer seg på spotpris med et fast påslag. Denne følger derfor de vanlige svingningene i spotprismarkedet.

Les også..

Skrukkefyllhaugen. Foto: Bjarne Berg

Sommeråpent på SkrukkefyllhaugenBEKJENTGJØRELSE 

Tradisjonen tro så satser vi på sommeråpent på Skrukkefyllhaugen i ...
Stormskader på Storrustemoen

Enorme stormskader lengst sør i Hedalen

Bjarne Berg og sønnen Anders Berg Stensrud har flere skogeiendommer ...
Illustrasjonsbilde mast

Volt, ampere og watt

Dette er tre måleenheter som de fleste med elektrisk strøm ...
Ny fartsgrense

Ny fartsgrense

Fra Brunbakklia til Bjørnstad i Hedalen er fartsgrensen nå endret ...
Strøm

Strømstøtten i juni

I juni var gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) rundt 150 øre/kWh. ...
Fra venstre: Stig Bjørneberg, Per Johan Møyen og Olaf Olsen.

Krigshistorisk befaring – slippsted T i Vassfaret

En snau time før midnatt mellom 28. og 29. desember ...