Sør-Aurdalsheimen

Strømsmell for kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 04.06.2022. Sist oppdatert 02.06.2022.

I økonomirapporten for 1. tertial for Sør-Aurdal kommune leser vi at plan for teknisk har stipulert et overforbruk på strøm i 2022 på 3,2 millioner kroner. – Den raskeste måten å få strømforbruket ned på, er å avhende formålsbygg. Men vi bør også se på tiltak vi kan sette i gang på lengre sikt, leser vi i rapporten.

Da formannskapet behandlet rapporten sist torsdag, stilte Inger Lise Damslora (Ap) spørsmål om hva som skal skje med C-blokka på SAUS. Kommunestyret har vedtatt at dette bygget skal rives.

Økonomisjef Gry Engelsen Langedrag sa at bygget i prinsippet kan stenges, og at dette er noe en absolutt bør vurdere. Her er det utgifter til blant annet strøm og renhold. – I framtiden må vi prioritere både energiøkonomisering og færre formålsbygg, mente Engelsen Langedrag.

– Ingen strømstøtte

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud forteller at kommunen ikke mottar noen strømstøtte, og det er heller ikke signalisert at kommunen vil få det.

Det er Sør-Aurdalsheimen og skolebyggene som har de største strømutgiftene.

Hvilke sparetiltak har kommunen satt inn til nå i 2022?

– Innenfor sektoren gjennomføres ytterligere energisparing der det er mulig. Noe redusert vedlikehold bygg/veg og innleie av ekstern bistand, sier kommunalsjefen.

Hvilke innkjøpsavtaler har kommunen for strøm i år, og hvordan har disse slått ut til nå?

– Kommunen er inne i siste år av eksisterende innkjøpsavtale med Ishavskraft. Avtalen baserer seg på spotpris med et fast påslag. Denne følger derfor de vanlige svingningene i spotprismarkedet.

Les også..

Planens forside

Varsler stor omstilling

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. ...
Sol Arja

Masse rot og trær som lå i haugerYTRING 

Mamma var ikke helt sikker på om vi skulle  på ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysløypa er kjørt oppKUNNGJØRING 

Det har kommet bra med snø den siste uka, og ...
Samuel

Mange trær hadde falt nedYTRING 

Jeg våkna og så ut av vinduet. Det blåste, men ...
Julemesse

Julemesse lørdag 26. november

Julemessa, som har vært en årlig tradisjon i Hedalen siden ...
Tjærebrenning

Tjærebrenning 3

Jeg har vært i kontakt med fortidsminneforeningen, Lars Erik Haugen ...