Den nye løypemaskina. Foto: Helge Nordby

Statusrapport fra Hedalen Løypelag

Publisert av Arne Heimestøl 03.06.2022. Sist oppdatert 03.06.2022.

– Innbetalingene til Hedalen Løypelag har dessverre gått veldig ned denne sesongen, sier Helga Perlestenbakken. Hun er kasserer i laget.

Færre løypebidrag

– Vi ligger om lag 170 000 kr lavere i innbetaling enn det vi budsjetterte. Det er omtrent 160 færre innbetalte løypebidrag enn forrige driftsår. 

Tilskudd fra Sør-Aurdal kommune er i år på 26 000 kr. Kommunen har i tillegg betalt ut samme beløp til disse løypelagene med løypemaskin: Hellebuklia, Fjellstølen og Makalaus.

Løypelagets øvrige inntekter har vært på omtrent samme nivå som før.

Reduserte driftsutgifter

Også driftsutgiftene ble på grunn av en snøfattig vinter redusert betraktelig denne sesongen. Det har gått lite drivstoff, og reparasjonsutgiftene har vært lave. Perlestenbakken antar at laget ikke kommer så dårlig ut når regnskapet for sesongen skal gjøres opp.

– Setter pris på all støtte

– Men dere takker vel ikke nei til nye medlemmer og/eller løypebidrag?

– Vi setter selvsagt pris på all støtte vi kan få, sier Perlestenbakken, som legger til at regnskapet for sesongen vi har bak oss, avsluttes 30.06.2022.

  • Løypebidraget er kr 1200, men alle bidrag mottas med takk! Bankkonto: 6185 05 30490. Vipps: 79 630
  • Medlemskapet innebærer at en kjøper et medlemsbevis og betaler et engangsbeløp på kr 3 000. Konto nr. 6185 05 30490. Husk å merke tydelig med navn, adresse og svært gjerne e-postadresse

Ny maskin

I februar i år kunne Hedalen Løypelag ta i bruk sin nye løypemaskin, en Kässbohrer Pisten Bully 100. Prisen på nyanskaffelsen er 2 791 250 kr.

Dette er den tredje løypemaskina foreningen har kjøpt, og investeringen ble finansiert med innbyttemaskin, gave på 350 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB og egne midler. Det vil si at maskina er finansiert uten lån.

Video: Helge Nordby

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...