Skogskoie fra Vassfaret. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Skogsmuseet på Bautahaugen

Publisert av Tor Anders Perlestenbakken 31.05.2022. Sist oppdatert 31.05.2022.

Ett av prosjektene til Batahaugen samlinger er å ta mer vare på og vise mer av historien og betydningen skogsdrift har hatt i Hedalen og Vassfaret.

Det ble sommeren 2020 flyttet et gammelt skogshusvære og en stall fra Vassfaret til Bautahaugen. I fjor høst ble ett av husene restaurert med nye takåser og noe utskifting av tømmer.

Skogshusværet i Vassfaret før flytting til Bautahaugen

Kurs i nevertekking

Begge husene hadde særdeles spesielle tak, og Valdresmuseet vil sørge for «nye tak» etter gammel metode. Derfor arrangerer Valdresmuseet kurs i nevertekking 30. juni til 2. juli på Bautahaugen.

I løpet av kurset skal en lære taktekking etter gamle prinsipper med staur som undertak, never og torv både den opprinnelige og stedlige, slik at takene blir satt mest mulig tilbake til original stand.

Instruktør er Steinar Moldal, og kurset passer for alle som er interessert i tradisjonshåndverk. Påmeldingsfrist 12. juni, kontakt bygningsvernrådgiver Odd Arne Rudi, e-post: odd.arne.rudi@valdres.museum.no, for mer informasjon.

Planene videre for skogsmuseet

Tunet med de to skogshusa fra Vassfaret som nå får tak, er ment som starten på et tun hvor en bevarer og presentere historien rundt skogsdriften i Hedalen og Vassfaret.

Bautahaugen samlinger fikk blant annet en unik samling av merkeøkser fra brødrene Lindelien. Denne samlingen, sammen med tilhørende skogsredskap, er ment å vises frem sammen med skogshusværet (med opprinnelig innredning) og stall.

Per i dag er Bautahaugen samlinger i ferd med å lage avtale om en «tredje bygning» som kan romme en utstilling av gamle skogsredskap. Dersom noen har tips til «hus» som kunne passe til dette, gjerne en gammel tømmerbygning, ta kontakt med Bautahaugen samlinger.

Urula Bruk

Det er også et ønske fra styret om en kunne bevare historien rundt Urula Bruk som hadde tilhold sør i Hedalen og produserte skogsbrakker i ulike størrelser. Urula-brakkene ble produsert i Hedalen, solgt lokalt, men også over store deler av landet.

En del av historien til Urula Bruk har Bautahaugen mottatt. Den viser at mange brakker ble sendt på jernbanen fra Ringerike til store deler av Østlandet. I forbindelse med historien til Urula Bruk er Bautahaugen interessert i å anskaffe en av modellene som ble produsert. Dersom noe kjenner til ei Urula–brakke som eier ønsker skal bevares på Bautahaugen, vennligst gi styret beskjed.

Ambisjonene til styret er å flytte de hus som trengs, til skogsmuseet til Bautahaugen i løpet av sommeren/høsten og fylle skogsmuseet med historie og gjenstander og lage en permanent utstilling som kan presenteres til sommersesongen 2023.

Dersom noen ønsker å bidra med innhenting av historie, bilder, gjenstander etc. til skogsutstillingen, eller ønsker å bidra til utforming av utstillingen, vennligst meld interessen til styret eller foreningen Bautahaugens Venner.

Les også..

Planens forside

Varsler stor omstilling

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. ...
Sol Arja

Masse rot og trær som lå i haugerYTRING 

Mamma var ikke helt sikker på om vi skulle  på ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysløypa er kjørt oppKUNNGJØRING 

Det har kommet bra med snø den siste uka, og ...
Samuel

Mange trær hadde falt nedYTRING 

Jeg våkna og så ut av vinduet. Det blåste, men ...
Julemesse

Julemesse lørdag 26. november

Julemessa, som har vært en årlig tradisjon i Hedalen siden ...
Tjærebrenning

Tjærebrenning 3

Jeg har vært i kontakt med fortidsminneforeningen, Lars Erik Haugen ...