Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 21.05.2022. Sist oppdatert 21.05.2022.

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren om følgende:
1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole.
2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO tilbudet i Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.
3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.
4. Sikre en god, trygg og effektiv skoleskyss for alle elevene fra Begnadalen til Bagn.
5. Redegjøre for oppfølging av utviklingen ved Begnadalen skole siden budsjettmøtet 2020 og orienteringen i kommunestyremøte juni 2021.

Saken presenteres for kommunestyret i mai.

Ikke som bestilt

Kommunestyret fikk ingen sak til møtet 19. mai – slik det folkevalgte organet hadde bestilt.

I stedet ga kommunalsjefen Inger Randi Islandsmoen Kleven en mer generell orientering om status i saken om Begnadalen skole. Dette førte til skarpe reaksjoner fra flere – særlig fra opposisjonen.

Orienteringen

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven.
Foto: Arne Heimestøl

Skoleåret 2022/2023 vil alle elevene som har gått på Begnadalen skole, være flyttet til Bagn skule.

I orienteringen viste kommunalsjefen til rundskrivet Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012. Administrasjonen har nå konkludert med at nedleggingssaken skal ut på høring.

I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til dem som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes. Høringsfristen er på to måneder. Dette betyr at kommunestyret tidligst kan få nedleggingssaken til behandling i sitt møte 15. september.

Administrasjonen har sett på mulighetene for å tilby elever fra nåværende skolekrets i Begnadalen tilbud om skolefritidsordning ved enten Bagn skule eller Begnadalen skole.

Åtte elever ønsker SFO fra Begnadalen skole fra høsten 2022. Dette viser seg å by på utfordringer med tanke på skyss da det ikke er nok plasser i skolebussen som kjører til Begnadalen.

– Det er mulig å sette opp en maksitaxi, men dette vil koste 4000 kr per dag –
760 000 kr per år, sa kommunalsjefen.

– Et annet alternativ kan være å utvide åpningstiden ved SFO i Bagn. Barn fra Begnadalen kan i så fall følge bussen som kjører elever fra videregående skole, eller foresatte kan hente dem der.

Kommunalsjefen opplyste videre at det har vært et møte med de som har ansvar for skoleskyss – Innlandet fylke. Målet for kommunen er å korte ned reisetiden for elever fra Begnadalen som nå skal gå på Bagn skule.

Skarpe reaksjoner

– Vi bad om å få en sak til kommunestyrets møte i dag. Det har vi ikke fått, sa Roger Kjensrud (Ap) .– Det vi bestiller, må følges opp.

Kommunalsjefen sa at saken kunne ha vært skrevet, men da hadde en ikke rukket å gjennomføre høring.

– Det er flaut at vi ikke rekker å behandle denne saken før elevene har begynt på ny skole, sa Oddvin Sørbøen (Sp).

– Når blir saken sendt ut på høring? spurte Kjell Eriksen (TPK).

– Det vil skje om ca. to uker, svarte kommunalsjefen.

– Det som har skjedd i denne saken, er pinlig, fortsatte Eriksen. – Jeg føler at dette er litt meningsløst. Dette ønsker jeg å følge opp i kommunestyrets junimøte.

Ola Jonny Fossholt (Ap) var opptatt av hva som hadde skjedd med bevilgningen på 1 million kroner ekstra som kommunestyret stilte til disposisjon for Begnadalen skole i budsjettmøtet 17.12.2020. Vedtakets siste punkt 31. mars 2022: «Kommunestyret ber kommunedirektøren om følgende: (…) 5. Redegjøre for oppfølging av utviklingen ved Begnadalen skole siden budsjettmøtet 2020 og orienteringen i kommunestyremøte juni 2021.»

– Kommunestyret var med på et lukka møte om Begnadalen skole i 2021. Etter dette har vi ikke fått greie på noe mer. Hva har skjedd? Nå trenger vi et lukka møte der vi kan si det vi vil om denne saken, mente Fossholt.

– Det er ikke foreldrene som har lagt ned Begnadalen skole, sa Inger Lise Damslora (Ap). Det var prosessen i forkant som førte til at det ble så få elever igjen.

– Det er noe som heter “don´t hate the player, hate the game”, sa Magnhild Huseby Bolstad (H). – Det er synd at vi ikke får behandlet denne saken ferdig i dag, men det er ikke administrasjonens skyld. Det er dumt å risikere å få saken i retur og ende opp med å dra den enda lenger ut i tid. Jeg tror derfor det er riktig å sende den ut på høring.

– Hvis det er noe som er kritikkverdig i denne saken, er det ikke administrasjonens arbeid, men kommunestyrets manglende beslutninger. Kommunestyret har hatt anledning til å styre prosessen med Begnadalen skole, men flertallet har valgt å overlate det til foreldrene. Hvis vi hadde valgt å ta ansvar og fattet nødvendige vedtak, hadde vi hatt styring på prosessen og ikke kommet bakpå slik som nå.

– Jeg deler ikke oppfatningen av at administrasjonen ikke gjør jobben sin. De gjør det vi har bestilt, sa ordfører Marit Hougsrud (Sp).

Ettersom det var en orientering som ble gitt om Begnadalen skole i dette møtet, ble det ikke gjort noen vedtak.

Les også..

Teinvassåsvegen

Nesbyen–Hedalen veglag orienterer

Det har kommet noen spørsmål til styret for veglaget angående ...
Hedalen.no

De mest leste nyhetsoppslagene

Google Site Kit gir opplysninger om hvor mange sidevisninger de ...
Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...