Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren har ordet

Publisert av Arne Heimestøl 22.04.2022. Sist oppdatert 23.04.2022.

Det er kommunedirektør Haakon B. Ludvigsen som har skrevet forordet til årsmelding og regnskap for 2021. Her gjengir vi kommedirektørens ytring:

Forord

Årsberetningen for 2021 bærer for andre år på rad i stor grad preg av de samme utfordringer vi sto overfor i 2020.

Sør-Aurdal kommune har, på samme vis som Norge som nasjon og verdenssamfunnet for øvrig, også i 2021 stått i en situasjon preget av Covid-19 smitte og sideeffekter med høyt sykefravær i tjenestene.

Dette har i stor grad skapt utordringer med å kunne levere gode nok tjenester til kommunens innbyggere. Når det er sagt, opplever kommunedirektøren en enestående vilje og beundringsverdig innsats blant kommunens ansatte til å legge i det lille ekstra som skal til for at barna i barnehagene, elevene i grunnskolene og tjenestemottakerne av helse og omsorgtjenester skal oppleve at de blir godt ivaretatt uavhengig av hva som måtte skje rundt oss i resten av verden.

Sør-Aurdal kommune ble den 19. november rammet av en av de verste stormene som noen gang er registrert i kommunen. De områdene som ble hardest rammet, lå sør i kommunen, hvor Hedals-området ble rammest hardest.

Uværet som herjet, medførte store ødeleggelser, spesielt på skogen i Hedalen, men
også i Begnadalen hvor det i skrivende stund er antatt at det til sammen er ca.
300 000 kubikk skog som er lagt til bakken.

En slik hendelse som vi opplevde denne gangen, viser hvor viktige vi alle er for hverandre. Bygdesamfunnet rundt i kommunen bidro med den hjelpen de kunne så langt det lot seg gjøre.

Det var en formidabel innsats fra både brann- og politietatene sammen med kommunens personell i å sikre tilgang til fremkommelige veier, sikre leveranse av vitale tjenester innen helse samt sikring av verdier ellers.

Hendelsen viste også at mye av kommunens beredskap fungerte bra, men den viste også at vi har en del punkter hvor vi må forbedre oss til neste gang kommunen opplever en hendelse lik den vi fikk i høst. I fare for å glemme noen ønsker kommunedirektøren å takke alle for den innsatsen som ble lagt ned i tiden under og etter hendelsen den 19. november 2021.

Sør-Aurdal kommune har det siste året forsøkt å holde fokus på å utvikle kommunens økonomi i en bærekraftig retning. Kommunens regnskapet for 2021 viser et merforbruk på tjenestene i drift tilsvarende 7,7 mill. kr.

Det vi ser, er at kostnader relatert til blant annet pensjon, sykefravær og korona er bærende faktorer. I tillegg tilkommer også økte kostnader for interkommunale tjenester. I all hovedsak er dette faktorer som er vanskelige å forutse når kommunens budsjetter legges mens andre forhold er betinget av mer driftsrelaterte forhold.

Kommunedirektøren mener det for fremtiden vil bli mer og mer viktig at kommunen legger opp til en drift som tar sikte på å ruste opp kommunens økonomi til å tåle både små og store variasjoner. For å minske slitasje på personell og forebygge sykefravær slik vi har sett det siste året, bør det arbeides mot en målsetting å sikre stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen.

Større og samlede tjenester vil være bidragsytende i arbeidet med å blant annet redusere sykefravær. En slik satsing vil også være med på å utvikle kvaliteten i tjenestene ytterligere.

Kommunedirektøren takker kommunens politikere for godt samarbeid i 2021.

Bagn 31/3 – 2022
Haakon B. Ludvigsen
Kommunedirektør

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...