Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren har ordet

Publisert av Arne Heimestøl 22.04.2022. Sist oppdatert 23.04.2022.

Det er kommunedirektør Haakon B. Ludvigsen som har skrevet forordet til årsmelding og regnskap for 2021. Her gjengir vi kommedirektørens ytring:

Forord

Årsberetningen for 2021 bærer for andre år på rad i stor grad preg av de samme utfordringer vi sto overfor i 2020.

Sør-Aurdal kommune har, på samme vis som Norge som nasjon og verdenssamfunnet for øvrig, også i 2021 stått i en situasjon preget av Covid-19 smitte og sideeffekter med høyt sykefravær i tjenestene.

Dette har i stor grad skapt utordringer med å kunne levere gode nok tjenester til kommunens innbyggere. Når det er sagt, opplever kommunedirektøren en enestående vilje og beundringsverdig innsats blant kommunens ansatte til å legge i det lille ekstra som skal til for at barna i barnehagene, elevene i grunnskolene og tjenestemottakerne av helse og omsorgtjenester skal oppleve at de blir godt ivaretatt uavhengig av hva som måtte skje rundt oss i resten av verden.

Sør-Aurdal kommune ble den 19. november rammet av en av de verste stormene som noen gang er registrert i kommunen. De områdene som ble hardest rammet, lå sør i kommunen, hvor Hedals-området ble rammest hardest.

Uværet som herjet, medførte store ødeleggelser, spesielt på skogen i Hedalen, men
også i Begnadalen hvor det i skrivende stund er antatt at det til sammen er ca.
300 000 kubikk skog som er lagt til bakken.

En slik hendelse som vi opplevde denne gangen, viser hvor viktige vi alle er for hverandre. Bygdesamfunnet rundt i kommunen bidro med den hjelpen de kunne så langt det lot seg gjøre.

Det var en formidabel innsats fra både brann- og politietatene sammen med kommunens personell i å sikre tilgang til fremkommelige veier, sikre leveranse av vitale tjenester innen helse samt sikring av verdier ellers.

Hendelsen viste også at mye av kommunens beredskap fungerte bra, men den viste også at vi har en del punkter hvor vi må forbedre oss til neste gang kommunen opplever en hendelse lik den vi fikk i høst. I fare for å glemme noen ønsker kommunedirektøren å takke alle for den innsatsen som ble lagt ned i tiden under og etter hendelsen den 19. november 2021.

Sør-Aurdal kommune har det siste året forsøkt å holde fokus på å utvikle kommunens økonomi i en bærekraftig retning. Kommunens regnskapet for 2021 viser et merforbruk på tjenestene i drift tilsvarende 7,7 mill. kr.

Det vi ser, er at kostnader relatert til blant annet pensjon, sykefravær og korona er bærende faktorer. I tillegg tilkommer også økte kostnader for interkommunale tjenester. I all hovedsak er dette faktorer som er vanskelige å forutse når kommunens budsjetter legges mens andre forhold er betinget av mer driftsrelaterte forhold.

Kommunedirektøren mener det for fremtiden vil bli mer og mer viktig at kommunen legger opp til en drift som tar sikte på å ruste opp kommunens økonomi til å tåle både små og store variasjoner. For å minske slitasje på personell og forebygge sykefravær slik vi har sett det siste året, bør det arbeides mot en målsetting å sikre stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen.

Større og samlede tjenester vil være bidragsytende i arbeidet med å blant annet redusere sykefravær. En slik satsing vil også være med på å utvikle kvaliteten i tjenestene ytterligere.

Kommunedirektøren takker kommunens politikere for godt samarbeid i 2021.

Bagn 31/3 – 2022
Haakon B. Ludvigsen
Kommunedirektør

Les også..

Har fått abbor

Over 200 abbor på garn

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Julespillet

Julespillet 18. november 2023BEKJENTGJØRELSE 

Vi håper du vil være med på julespillet på julemessa ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...