Skogsmaskin i arbeid

– Er optimist

Publisert av Arne Heimestøl 20.04.2022. Sist oppdatert 19.04.2022.

Viken skog har nå hele 15 maskinlag i arbeid etter vinterstormene i Sør-Aurdal – 10 av disse i Hedalen. Glommen skog har 6 lag i arbeid i Hedalen. Flere av lagene jobber skift.

Viken har snart avvirka 100 000 m3 med vindfall, men mye gjenstår. – Jeg er likevel optimist, sier skogbruksleder i Viken skog, Kai Reidar Dølven. – Hadde det vært en normal snøvinter, kunne situasjonen ha vært en helt annen.

Dette kaoset blir det snart ryddet opp i, og utsikten blir god. Foto: Arne Heimestøl

Tar unna

Hvordan går det med uttransporteringa?

– Valdres tømmer og eksterne firma har gjort en formidabel innsats den siste tida, så også her ligger vi godt an. På en del skogsbilveger må vi vente til teleløsninga er over, men det ligger mye tømmer langs hovedveger. Dette kan kjøres ut, sier Dølven.

Lierhagen transport er ett av de innleide firmaene som hjelper til med å ta unna. Denne lasten skulle til Sokna. Foto: Arne Heimestøl

– Formidabel innsats

Til å begynne med ble gran prioritert. God framdrift har bidratt til at en den siste tiden også har kunnet rydde opp i felt der det i hovedsak har vært furu. – Vi satser på å få ut det som har størst verdi først, sier Dølven.

Én av mange tømmerlunner. Foto: Arne Heimestøl

Både gran og furu

Skogbrukssjef Espen Nerødegård er svær fornøyd med framdriften i oppryddingsarbeidet. – Skogbruket i Sør-Aurdal har gjort en formidabel innsats! sier han. – La oss huske på at at det i 2021 ble avvirket 95 000 m3. Nå er det avvirket mer enn dette på mindre enn fire vintermåneder av 2022.

Ved Hallom var det mye vindfall. Her er det klart for utkjøring med lassbærer. Foto: Arne Heimestøl

Utfordringer

Skogbrukssjefen gleder seg også over at det ikke har blitt noen vårflom til nå. Det ligger en god del vindfall over bekker og elver. – Det meste av dette bør ligge til isen har gått. Da kan en få med seg mer når en rydder opp.

Nerødegård anbefaler skogeiere å se til at grøfter og stikkrenner langs skogsbilveger fungerer slik de skal. Dette kan være bidrag til at uttransporteringen kommer tidlig i gang.

Håper på nedbør

Det varme været gjør at det lille som er av snø, raskt blir borte. Dermed kan tørke og fare for skogbrann bli en utfordring. – Nå ønsker vi oss regn, sier Dølven.

Rotvelter

Flere steder står det ennå digre rotvelter. Disse kan klappe sammen når telen blir borte. Se informasjonsfilmen nedenfor.

Video: Skogkurs

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...