Skogsmaskin i arbeid

– Er optimist

Publisert av Arne Heimestøl 20.04.2022. Sist oppdatert 19.04.2022.

Viken skog har nå hele 15 maskinlag i arbeid etter vinterstormene i Sør-Aurdal – 10 av disse i Hedalen. Glommen skog har 6 lag i arbeid i Hedalen. Flere av lagene jobber skift.

Viken har snart avvirka 100 000 m3 med vindfall, men mye gjenstår. – Jeg er likevel optimist, sier skogbruksleder i Viken skog, Kai Reidar Dølven. – Hadde det vært en normal snøvinter, kunne situasjonen ha vært en helt annen.

Dette kaoset blir det snart ryddet opp i, og utsikten blir god. Foto: Arne Heimestøl

Tar unna

Hvordan går det med uttransporteringa?

– Valdres tømmer og eksterne firma har gjort en formidabel innsats den siste tida, så også her ligger vi godt an. På en del skogsbilveger må vi vente til teleløsninga er over, men det ligger mye tømmer langs hovedveger. Dette kan kjøres ut, sier Dølven.

Lierhagen transport er ett av de innleide firmaene som hjelper til med å ta unna. Denne lasten skulle til Sokna. Foto: Arne Heimestøl

– Formidabel innsats

Til å begynne med ble gran prioritert. God framdrift har bidratt til at en den siste tiden også har kunnet rydde opp i felt der det i hovedsak har vært furu. – Vi satser på å få ut det som har størst verdi først, sier Dølven.

Én av mange tømmerlunner. Foto: Arne Heimestøl

Både gran og furu

Skogbrukssjef Espen Nerødegård er svær fornøyd med framdriften i oppryddingsarbeidet. – Skogbruket i Sør-Aurdal har gjort en formidabel innsats! sier han. – La oss huske på at at det i 2021 ble avvirket 95 000 m3. Nå er det avvirket mer enn dette på mindre enn fire vintermåneder av 2022.

Ved Hallom var det mye vindfall. Her er det klart for utkjøring med lassbærer. Foto: Arne Heimestøl

Utfordringer

Skogbrukssjefen gleder seg også over at det ikke har blitt noen vårflom til nå. Det ligger en god del vindfall over bekker og elver. – Det meste av dette bør ligge til isen har gått. Da kan en få med seg mer når en rydder opp.

Nerødegård anbefaler skogeiere å se til at grøfter og stikkrenner langs skogsbilveger fungerer slik de skal. Dette kan være bidrag til at uttransporteringen kommer tidlig i gang.

Håper på nedbør

Det varme været gjør at det lille som er av snø, raskt blir borte. Dermed kan tørke og fare for skogbrann bli en utfordring. – Nå ønsker vi oss regn, sier Dølven.

Rotvelter

Flere steder står det ennå digre rotvelter. Disse kan klappe sammen når telen blir borte. Se informasjonsfilmen nedenfor.

Video: Skogkurs

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...