Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Utfordret landbruks- og matministeren om skogbruket

Publisert av Arne Heimestøl 22.03.2022. Sist oppdatert 22.03.2022.

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) har sendt skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch.

«Mener statsråden Norge har gode og bærekraftige ordninger for et skogbruk som vil bli kraftigere rammet av klimaendringer i årene fremover, og er statsråden som øverste leder bekymret for om næringen er godt nok sikret og forsikret mot slike endringer?»

Utdrag av svaret statsråden har gitt

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
Foto: Torbjørn Tandberg

«Naturskader på skog er i likhet med de fleste andre typer skader på eiendom dekket av private forsikringsordninger.

Min oppfatning er at de private forsikringsordningene på dette området fungerer godt.

Utforming og utvikling av skogforsikringsordningen skjer primært gjennom samspill mellom forsikringsselselskapet og næringen.

Staten verken kan eller skal utbetale erstatning for skader eller tap som er omfattet av det private forsikringsmarkedet.

Dette ville undergrave grunnlaget for velfungerende forsikringsordninger. Imidlertid trer staten inn som reassurandør for skogforsikringsselskapet ved svært omfattende stormskader på skog. Dette bidrar til lavere forsikringspremier.»

Tidligere spørsmål

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...