Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Utfordret landbruks- og matministeren om skogbruket

Publisert av Arne Heimestøl 22.03.2022. Sist oppdatert 22.03.2022.

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) har sendt skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch.

«Mener statsråden Norge har gode og bærekraftige ordninger for et skogbruk som vil bli kraftigere rammet av klimaendringer i årene fremover, og er statsråden som øverste leder bekymret for om næringen er godt nok sikret og forsikret mot slike endringer?»

Utdrag av svaret statsråden har gitt

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
Foto: Torbjørn Tandberg

«Naturskader på skog er i likhet med de fleste andre typer skader på eiendom dekket av private forsikringsordninger.

Min oppfatning er at de private forsikringsordningene på dette området fungerer godt.

Utforming og utvikling av skogforsikringsordningen skjer primært gjennom samspill mellom forsikringsselselskapet og næringen.

Staten verken kan eller skal utbetale erstatning for skader eller tap som er omfattet av det private forsikringsmarkedet.

Dette ville undergrave grunnlaget for velfungerende forsikringsordninger. Imidlertid trer staten inn som reassurandør for skogforsikringsselskapet ved svært omfattende stormskader på skog. Dette bidrar til lavere forsikringspremier.»

Tidligere spørsmål

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...