Sprengningsarbeid ved avkjøringa på fv. 243

Gode naboer bygger skogsbilveg til 1,6 millioner kroner

Publisert av Arne Heimestøl 17.03.2022. Sist oppdatert 27.05.2022.

Stormen som rammet Hedalen 19. november, gjorde stor skade på skogen til Bautahaugen samlinger, Magne Ruud og Magne Omsrud mellom Omsrudkollen og fylkesveg 243. Det er anslått at ca. 6000  m3 er slått over ende. Mye av dette er gammelskog (hogstklasse 5).

I disse dager bygger VA-Entreprenør AS ca. 900 meter skogsbilveg med start fra avkjøringa til Omsrud. Vegen følger eksisterende trasé til gardsvegen til Omsrud opp til Bergsrud gård. Derfra fortsetter vegen opp i lia ovenfor denne gården, videre via en stor sving og tilbake ovenfor Omsrud. Her etableres det snuplass for tømmerbiler.

Skogsbilvegen bygges i et bratt og kupert terreng og krever mye sprengning for å komme innenfor de stigningskravene som stilles til helårs skogsbilveg. Anders Berg Stensrud i Viken Skog har tegnet og prosjektert vegen. Vegen er godkjent av Sør-Aurdal kommune v/skogbrukssjef Espen Nerødegård.

For at tømmerbiler både skal kunne kjøre sørover og nordover på fv. 243 er det behov for en vesentlig utvidelse av avkjøring. I disse dager gjennomføres sprengningsarbeider rett ovenfor fylkesvegen. Statens vegvesen har godkjent utvidet avkjøring.

Den nye vegen vil også erstatte den bratte og svingete vegen som i dag går til Bergsrud.

Fra venstre: Martin Sund og Peder Braaten, innleide sprengningseksperter. Herman Skogly er maskinfører for VA Entreprenør. Magne Ruud er én av tre bestillere. Foto: Arne Heimestøl
Gudmund Storbråten, innleid maskinfører fra Valdres skog, forteller at det er 1,90 m dyp tele i vegen som går fra fv. 243 opp mot Omsrud gård. Telen pigges opp før nytt bærelag legges på plass. Foto: Arne Heimestøl
Midlertidig veg mens vegarbeidene pågår. Foto: Arne Heimestøl

Kostbart prosjekt

Skogsbilvegen er kostnadsberegnet til 1,6 millioner kroner. 40 % av utgiftene dekkes av tilskudd. – Jeg er svært fornøyd med samarbeidet vi har hatt om dette prosjektet, sier Magne Omsrud.

– Vi regner ikke med å gå i pluss når skogsbilvegen og avvirkninga er ferdig, men det er viktig å få rydda opp. Videre er det viktig å få ut de verdiene som ligger nede, og for å unngå barkebilleangrep. Skogsbilvegen vil vi ha god nytte av i framtida.

Der vegen nå bygges, er det mye fjell. Det øker kostnadene.

Snart i gang med hogst

Ca. 2 uker før påske vil skogsmaskinene være i gang. Det er mye fuktighet i området der vindfall skal hentes ut. Det gjør at avvirkninga vil bli utfordrende. Vann som følger lassbærerspor, kan forårsake nye skader om dette ikke forebygges.

– Det vil stå igjen en del stubber etter hogsten, og kanskje vil det bli nødvendig å «rydde» opp noe med gravemaskin. Det vil bli gode muligheter for å ta seg fram til Omsrudkollen etter hvert, sier Omsrud.

Skuffa over statsråden

Det er en stor naturkatastrofe som har rammet blant annet Sør-Aurdal. – Jeg må tilstå at jeg er skuffa over det landbruks- og matminister Sandra Borch har bidratt med til nå. Slik jeg ser det, har hun vært mer opptatt av nødnettet enn de konsekvenser stormen har hatt for skogbruksnæringa.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...