Sprengningsarbeid ved avkjøringa på fv. 243

Gode naboer bygger skogsbilveg til 1,6 millioner kroner

Publisert av Arne Heimestøl 17.03.2022. Sist oppdatert 27.05.2022.

Stormen som rammet Hedalen 19. november, gjorde stor skade på skogen til Bautahaugen samlinger, Magne Ruud og Magne Omsrud mellom Omsrudkollen og fylkesveg 243. Det er anslått at ca. 6000  m3 er slått over ende. Mye av dette er gammelskog (hogstklasse 5).

I disse dager bygger VA-Entreprenør AS ca. 900 meter skogsbilveg med start fra avkjøringa til Omsrud. Vegen følger eksisterende trasé til gardsvegen til Omsrud opp til Bergsrud gård. Derfra fortsetter vegen opp i lia ovenfor denne gården, videre via en stor sving og tilbake ovenfor Omsrud. Her etableres det snuplass for tømmerbiler.

Skogsbilvegen bygges i et bratt og kupert terreng og krever mye sprengning for å komme innenfor de stigningskravene som stilles til helårs skogsbilveg. Anders Berg Stensrud i Viken Skog har tegnet og prosjektert vegen. Vegen er godkjent av Sør-Aurdal kommune v/skogbrukssjef Espen Nerødegård.

For at tømmerbiler både skal kunne kjøre sørover og nordover på fv. 243 er det behov for en vesentlig utvidelse av avkjøring. I disse dager gjennomføres sprengningsarbeider rett ovenfor fylkesvegen. Statens vegvesen har godkjent utvidet avkjøring.

Den nye vegen vil også erstatte den bratte og svingete vegen som i dag går til Bergsrud.

Fra venstre: Martin Sund og Peder Braaten, innleide sprengningseksperter. Herman Skogly er maskinfører for VA Entreprenør. Magne Ruud er én av tre bestillere. Foto: Arne Heimestøl
Gudmund Storbråten, innleid maskinfører fra Valdres skog, forteller at det er 1,90 m dyp tele i vegen som går fra fv. 243 opp mot Omsrud gård. Telen pigges opp før nytt bærelag legges på plass. Foto: Arne Heimestøl
Midlertidig veg mens vegarbeidene pågår. Foto: Arne Heimestøl

Kostbart prosjekt

Skogsbilvegen er kostnadsberegnet til 1,6 millioner kroner. 40 % av utgiftene dekkes av tilskudd. – Jeg er svært fornøyd med samarbeidet vi har hatt om dette prosjektet, sier Magne Omsrud.

– Vi regner ikke med å gå i pluss når skogsbilvegen og avvirkninga er ferdig, men det er viktig å få rydda opp. Videre er det viktig å få ut de verdiene som ligger nede, og for å unngå barkebilleangrep. Skogsbilvegen vil vi ha god nytte av i framtida.

Der vegen nå bygges, er det mye fjell. Det øker kostnadene.

Snart i gang med hogst

Ca. 2 uker før påske vil skogsmaskinene være i gang. Det er mye fuktighet i området der vindfall skal hentes ut. Det gjør at avvirkninga vil bli utfordrende. Vann som følger lassbærerspor, kan forårsake nye skader om dette ikke forebygges.

– Det vil stå igjen en del stubber etter hogsten, og kanskje vil det bli nødvendig å «rydde» opp noe med gravemaskin. Det vil bli gode muligheter for å ta seg fram til Omsrudkollen etter hvert, sier Omsrud.

Skuffa over statsråden

Det er en stor naturkatastrofe som har rammet blant annet Sør-Aurdal. – Jeg må tilstå at jeg er skuffa over det landbruks- og matminister Sandra Borch har bidratt med til nå. Slik jeg ser det, har hun vært mer opptatt av nødnettet enn de konsekvenser stormen har hatt for skogbruksnæringa.

Les også..

Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...
Lading av el-bil

Når kan vi vente at Sør-Aurdal har en fossilfri personbilpark?

Rekordmange elbiler kjører rundt på norske veier, og i desember ...