Tømmerdrift på gamlemåten

Tømmerpriser

Publisert av Arne Heimestøl 13.03.2022. Sist oppdatert 12.03.2022.

Tømmerprisene har variert mye de siste 111 årene. Denne oversikten har vi fått fra Ola Einar Grøv. Vi har brukt SSB sin side til å omregne de ulike årsprisene til tilsvarende priser per januar 2022. Omregninga er basert på konsumprisindeksen.

Det var Kristian Grøv, bror til bestefar til Ola Einar, som førte denne lista. Skogen var Kristian sitt arbeidsfelt, og han bodde i huset som Nils-Ivar Grøv nå bor i. Kristian Grøv døde i 1977.

ÅrSlip per m3Skur per m3Slip og skur omregnet til 2022
191012,59 kr15,49 kr926, 94 kr og 1140,45 kr
191515,98 kr16,67 kr896,40 kr og 935,11 kr
191727,29 kr29,34 kr1 077,50 kr og 1 080,08 kr
192164,71 kr68,00 kr1 494,67 kr og 1 570,67 kr
192717,50 kr17,50 kr589,00 kr og 589,00 kr
193017,00 kr0 kr667,53 kr og 0,00 kr
193210,50 kr0 kr441,75 kr og 0,00 kr
193714,50 kr16,00 kr551,00 kr og 608,00 kr
194015,88 kr20,00 kr505,58 kr og 636,76 kr
194323,00 kr26,00 kr564,46 kr og 638,08 kr
Arkivbilde fra tømmerdrift i Vassfaret i 2004. Foto: Arne Heimestøl
Skoleelever fikk være med på gammeldags tømmerdrift i Vassfaret i 2004. Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...