Jan Fridthjof Bernt. Foto: Terje Lien, Kommunal Rapport

– Klart utenfor rammene i kommuneloven

Publisert av Arne Heimestøl 16.02.2022. Sist oppdatert 16.02.2022.

Hedalen.no har vært i kontakt med professor emeritus Jan Fridthjof Bernt om oppnevnelsen av den kommunale arbeidsgruppa vi omtalte i oppslag tirsdag 15.2.

Dette skriver Bernt i e-post:

«Dette er ikke et lovlig oppnevningsvedtak. Begrepet «arbeidsgruppe» finnes ikke i Kommuneloven. Vi har en bestemmelse i § 5-7 som gir formannskapet adgang til opprette «arbeidsutvalg» som består av medlemmer av formannskapet.

Her er det imidlertid tale om et vedtak truffet av kommunestyret der ordfører og kommunaldirektør gis fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Vi er da klart utenfor de rammene som Kommuneloven setter for hva slags organer som kan opprettes.

Her skulle man fulgt reglene i loven om opprettelse av utvalg. Dette skulle vært gjort ved vedtak av kommunestyret og formelt valg av medlemmer der.

Hvis alle medlemmer i kommunestyret var enig om det, kunne valg skje som «pakke» – ved avtalevalg, hvis ikke måtte valget skje som  forholdsvalg. Administrasjonen kan ikke gis fullmakt til å utpeke medlemmer, den skal bare bidra som sekretariat.»

(Foto av professor Jan Fridthjof Bernt: Terje Lien, Kommunal Rapport)

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...