Jan Fridthjof Bernt. Foto: Terje Lien, Kommunal Rapport

– Klart utenfor rammene i kommuneloven

Publisert av Arne Heimestøl 16.02.2022. Sist oppdatert 16.02.2022.

Hedalen.no har vært i kontakt med professor emeritus Jan Fridthjof Bernt om oppnevnelsen av den kommunale arbeidsgruppa vi omtalte i oppslag tirsdag 15.2.

Dette skriver Bernt i e-post:

«Dette er ikke et lovlig oppnevningsvedtak. Begrepet «arbeidsgruppe» finnes ikke i Kommuneloven. Vi har en bestemmelse i § 5-7 som gir formannskapet adgang til opprette «arbeidsutvalg» som består av medlemmer av formannskapet.

Her er det imidlertid tale om et vedtak truffet av kommunestyret der ordfører og kommunaldirektør gis fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Vi er da klart utenfor de rammene som Kommuneloven setter for hva slags organer som kan opprettes.

Her skulle man fulgt reglene i loven om opprettelse av utvalg. Dette skulle vært gjort ved vedtak av kommunestyret og formelt valg av medlemmer der.

Hvis alle medlemmer i kommunestyret var enig om det, kunne valg skje som «pakke» – ved avtalevalg, hvis ikke måtte valget skje som  forholdsvalg. Administrasjonen kan ikke gis fullmakt til å utpeke medlemmer, den skal bare bidra som sekretariat.»

(Foto av professor Jan Fridthjof Bernt: Terje Lien, Kommunal Rapport)

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...