Jan Fridthjof Bernt. Foto: Terje Lien, Kommunal Rapport

– Klart utenfor rammene i kommuneloven

Publisert av Arne Heimestøl 16.02.2022. Sist oppdatert 16.02.2022.

Hedalen.no har vært i kontakt med professor emeritus Jan Fridthjof Bernt om oppnevnelsen av den kommunale arbeidsgruppa vi omtalte i oppslag tirsdag 15.2.

Dette skriver Bernt i e-post:

«Dette er ikke et lovlig oppnevningsvedtak. Begrepet «arbeidsgruppe» finnes ikke i Kommuneloven. Vi har en bestemmelse i § 5-7 som gir formannskapet adgang til opprette «arbeidsutvalg» som består av medlemmer av formannskapet.

Her er det imidlertid tale om et vedtak truffet av kommunestyret der ordfører og kommunaldirektør gis fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Vi er da klart utenfor de rammene som Kommuneloven setter for hva slags organer som kan opprettes.

Her skulle man fulgt reglene i loven om opprettelse av utvalg. Dette skulle vært gjort ved vedtak av kommunestyret og formelt valg av medlemmer der.

Hvis alle medlemmer i kommunestyret var enig om det, kunne valg skje som «pakke» – ved avtalevalg, hvis ikke måtte valget skje som  forholdsvalg. Administrasjonen kan ikke gis fullmakt til å utpeke medlemmer, den skal bare bidra som sekretariat.»

(Foto av professor Jan Fridthjof Bernt: Terje Lien, Kommunal Rapport)

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...