Jan Fridthjof Bernt. Foto: Terje Lien, Kommunal Rapport

– Klart utenfor rammene i kommuneloven

Publisert av Arne Heimestøl 16.02.2022. Sist oppdatert 16.02.2022.

Hedalen.no har vært i kontakt med professor emeritus Jan Fridthjof Bernt om oppnevnelsen av den kommunale arbeidsgruppa vi omtalte i oppslag tirsdag 15.2.

Dette skriver Bernt i e-post:

«Dette er ikke et lovlig oppnevningsvedtak. Begrepet «arbeidsgruppe» finnes ikke i Kommuneloven. Vi har en bestemmelse i § 5-7 som gir formannskapet adgang til opprette «arbeidsutvalg» som består av medlemmer av formannskapet.

Her er det imidlertid tale om et vedtak truffet av kommunestyret der ordfører og kommunaldirektør gis fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Vi er da klart utenfor de rammene som Kommuneloven setter for hva slags organer som kan opprettes.

Her skulle man fulgt reglene i loven om opprettelse av utvalg. Dette skulle vært gjort ved vedtak av kommunestyret og formelt valg av medlemmer der.

Hvis alle medlemmer i kommunestyret var enig om det, kunne valg skje som «pakke» – ved avtalevalg, hvis ikke måtte valget skje som  forholdsvalg. Administrasjonen kan ikke gis fullmakt til å utpeke medlemmer, den skal bare bidra som sekretariat.»

(Foto av professor Jan Fridthjof Bernt: Terje Lien, Kommunal Rapport)

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...