Jan Fridthjof Bernt. Foto: Terje Lien, Kommunal Rapport

– Klart utenfor rammene i kommuneloven

Publisert av Arne Heimestøl 16.02.2022. Sist oppdatert 16.02.2022.

Hedalen.no har vært i kontakt med professor emeritus Jan Fridthjof Bernt om oppnevnelsen av den kommunale arbeidsgruppa vi omtalte i oppslag tirsdag 15.2.

Dette skriver Bernt i e-post:

«Dette er ikke et lovlig oppnevningsvedtak. Begrepet «arbeidsgruppe» finnes ikke i Kommuneloven. Vi har en bestemmelse i § 5-7 som gir formannskapet adgang til opprette «arbeidsutvalg» som består av medlemmer av formannskapet.

Her er det imidlertid tale om et vedtak truffet av kommunestyret der ordfører og kommunaldirektør gis fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Vi er da klart utenfor de rammene som Kommuneloven setter for hva slags organer som kan opprettes.

Her skulle man fulgt reglene i loven om opprettelse av utvalg. Dette skulle vært gjort ved vedtak av kommunestyret og formelt valg av medlemmer der.

Hvis alle medlemmer i kommunestyret var enig om det, kunne valg skje som «pakke» – ved avtalevalg, hvis ikke måtte valget skje som  forholdsvalg. Administrasjonen kan ikke gis fullmakt til å utpeke medlemmer, den skal bare bidra som sekretariat.»

(Foto av professor Jan Fridthjof Bernt: Terje Lien, Kommunal Rapport)

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...