Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunal beredskap: – Viktigst å informere i «fredstid»

Publisert av Arne Heimestøl 09.02.2022. Sist oppdatert 08.02.2022.

Den kommunale beredskapsplanen er, ifølge rådgiver Stig Solbrekken, unntatt offentlighet fordi den inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet. I planen som skal revideres, vil åpenheten være større, opplyser ordfører Marit Hougrud. Hun er klar på at kommunens beredskapsplan oppfyller lov- og forskriftskrav.

Mer åpenhet

Slik vi har forstått det, er det gjennomført en rekke evalueringer etter stormhendelsene i vinter. Hva er de viktigste læringspunktene som har kommet fram til nå?

– Det vil komme som en orientering i kommunestyret 10. mars, der vil vi ha en grundig gjennomgang. I dette møtet skal evalueringene presenteres sammen med en plan for revidering av planverket vårt.

Ordføreren legger til at den reviderte beredskapsplanen vil ha én del som er offentlig.

– Det vil bli en del med «åpen» info – som oppmøtepunkter, kommunikasjon, egenberedskap og annen info som vi som befolkning må vite og forberede oss på ved en eventuell krise.

– Den andre delen inneholder info som vil være til internt bruk, altså info som kun kommunen trenger for å yte tjenester og hjelp.

Folkemøtet i Hedalen

Dato for det varslede folkemøtet i Hedalen er ennå ikke avgjort. Ordføreren opplyser at kommunen må vente til etter 17. februar med å fastsette dato. Da har myndighetene varslet en ny gjennomgang av korona-restriksjoner.

Tar gjerne imot innspill

Slik vi har forstått det, har kommunen et ansvar for alle som oppholder seg i kommunen når hendelser som naturkatastrofer inntreffer. Hvordan skal de det gjelder, og som ikke kommer på folkemøtet, kunne gi sine innspill til revidert plan?

– Jeg håper de som har innspill til oss, tar kontakt. Man må gjerne ringe meg eller sende en epost, sier ordfører Marit Hougsrud.

Beredskapsutvalg

Hvordan er det kommunale beredskapsutvalget satt sammen i dag? Er dette identisk med krisestaben?

– Det er litt ulikt fra hendelse til hendelse. For eksempel er beredskapsgruppa for korona satt sammen av kommunedirektør, ordfører, kommunalsjefer, legekontoret og beredskapsansvarlig i kommunen (Stig Solbrekken). I tillegg er Ann Wold med, som har ansvaret for hjemmesiden og pressemeldinger.

– Krisestaben under stormen var satt sammen av de samme, bortsett fra at legekontoret ikke var med. I tillegg var nødetatene med inn i staben (brann og politi).

Tiltak

Hvilke tiltak har kommunen, med bakgrunn i det som skjedde 19. november og uka etter, alt satt i gang?

– Det kommer en grundig gjennomgang av dette den 10. mars.

Kommunikasjon

Hvordan mener du kommunikasjonen mellom kommunen og befolkningen kan skjerpes når strøm og telefon blir borte?

– Jeg tror det viktigste vil være å informere i «fredstid». Slik at alle er klar over hvor oppmøtepunkter er, og hvor infoen er. Ellers er dette noe av det vanskeligste, synes jeg.

Samarbeid

I hvilken grad er det aktuelt å innlemme frivillige lag/foreninger og media i den reviderte beredskapsplanen?

– Det vet jeg ikke, men kan sjekke.Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...