Frivilligsentralen

Får tilskudd til to frivilligsentraler i 2022

Publisert av Arne Heimestøl 08.02.2022. Sist oppdatert 07.02.2022.

24. januar sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut brev til alle kommuner med minst én frivilligsentral. I brevet leser vi at Sør-Aurdal får driftstilskudd til to sentraler i 2022, og tilskuddssummen per sentral er 448 000 kr.

Kommunen supplerer med et tilskudd på 250 000 kr per sentral. I tillegg støtter kommunen en del av husleien sentralene har.

Glipp i 2021

I 2020 ble tilskuddet til Frivilligsentralen i Sør-Aurdal utbetalt over rammetilskuddet til kommunen. Frivilligsentralen i Sør-Aurdal har to sentraler. I 2021 kom tilskuddet via Kulturdepartementet. Kommunen ble spurt om hvor mange frivilligsentraler det er i Sør-Aurdal – og svarte at én.

Denne feilen gjorde at Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, som altså har to sentraler, gikk glipp av 440 000 kroner i tilskudd i 2021. Dette beløpet dekket kommunen.

For 2022 er innrapportert antall frivilligsentraler i Sør-Aurdal 2.

Formål

I tilskuddsbrevet leser vi at formålet med bevilgningen er å støtte opp under drift av frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet.

Tilskudd til frivilligsentraler i Valdres

Av tabellen nedenfor ser vi at Sør-Aurdal er den eneste kommunen i Valdres som mottar tilskudd for to sentraler. Det er til sammen 483 frivilligsentraler i Norge.

KommuneTilskudd
Sør-Aurdal896 000 kr
Vang448 000 kr
Etnedal410 000 kr
Nord-Aurdal448 000 kr
Vestre Slidre448 000 kr
Øystre Slidre448 000 kr

Retningslinjer

15. desember 2021 fastsatte Kultur- og likestillingsdepartementet retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2022.

Ikke avklart

I 2021 fikk vi opplyst at det har vært dialog mellom kommunen og frivilligsentralene om hvem som skal drive frivilligsentralen(e) i Sør-Aurdal i framtida. Styreleder i Sør-Aurdal frivilligsentral, Svein Bakke, opplyser at dette spørsmålet ikke er avklart.

Revidert forskrift kommer

12.8.2021 sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut høringsutkast til ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Høringsfristen var satt til12.11.2021. Generalsekretær Gisjs Mans i Norges frivilligsentraler opplyser at departementet nå vurderer innkomne innspill, og at ny forskrift ventes i løpet av året. Den kan få konsekvenser for hvordan tilskuddene blir beregnet i 2023.

Av høringsutkastet framgår det at departementet har vurdert flere modeller for tildeling av tilskuddet:

Modell 1

Fordeling etter samme prinsipp som før 2017 – et fast beløp per frivilligsentral. Denne ordningen er enkel, ubyråkratisk og godt kjent. En slik fordeling sikrer at alle eksisterende frivilligsentraler fortsatt kan regne med tilskudd til videre drift.

Samtidig vil det fortsatt være store forskjeller mellom kommuner. Denne modellen er innrettet slik at tilskudd til nye frivilligsentraler enten må resultere i lavere tilskudd til alle, eller at rammen må økes tilsvarende. En slik mekanisme kan føre til press på ordningen.

Modell 2

Fordele tilskuddet til kommuner etter innbyggertall, men øremerke tilskuddet til frivilligsentraler. Denne ordningen er også enkel og ubyråkratisk, men en del kommuner vil få et tilskudd som ligger langt lavere enn tidligere tilskudd for én frivilligsentral.

En slik fordeling krever at kommunen eller andre stiller med en betydelig større egenandel for å finansiere en frivilligsentral. En slik fordeling vil være i strid med intensjonen i Stortingets vedtak.

Modell 3

Gi en minstesats til alle kommuner med minst én frivilligsentral. Minstesatsen skal, sammen med lokal finansiering, dekke utgifter til én sentral, og være på samme nivå som tidligere tilskudd per frivilligsentral.

Resten av rammen fordeles likt på alle landets eksisterende frivilligsentraler. En slik fordeling sikrer drift ved eksisterende frivilligsentraler, men kan oppleves urettferdig for de kommunene som i dag har relativt lavere dekning av frivilligsentraler i sin kommune. Likt modell 1 vil opprettelse av nye frivilligsentraler føre til press på ordningen.

Modell 4

Gi en minstesats til alle kommuner med minst én frivilligsentral. Minstesatsen skal dekke utgifter til én sentral, sammen med lokal finansiering, og være på omtrent samme nivå som tidligere tilskudd per frivilligsentral.

Resten av rammen fordeles likt etter innbyggerantall, men tilskuddet øremerkes frivilligsentralen(e). En slik fordeling gir en mer lik fordeling av tilskudd per innbygger, men sikrer fremdeles et tilbud om frivilligsentral i alle kommuner.

Kulturdepartementets vurdering i høringsutkastet

Kulturdepartementet vurderer modell 1 eller modell 4 som mest hensiktsmessig. Modell 1 er svært lik dagens fordeling, mens modell 4 innebærer større endringer.

Les også..

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 2

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...