Roger Kjensrud

Stilte spørsmål om stormhendelsene i spørretimen

Publisert av Arne Heimestøl 05.02.2022. Sist oppdatert 04.02.2022.

I kommunestyrets spørretime sist torsdag stilte Roger Kjensrud (Ap) dette spørsmålet:

«Etter stormen, eller det vi kanskje heller kan kalle orkanen 19. nov. og stormene i etterkant, der innbyggere har hatt en stor påkjenning både for seg selv, naboer, familie og eiendom, vil jeg tro enkelte har vanskelig for å takle hverdagen når den etter hvert kommer sigende.

Redsel og angst for inntrykkene er en vesentlig ting… Det økonomiske tapet og usikkerhet for om det finnes økonomi og ressurser for å rydde opp og bygge opp igjen de verdier som er tapt, er en annen ting.

Verditap ved eiendommer som er rasert med nedblåst skog, er en belastning enkelte må føre videre til neste generasjon, noe som er sårt. Psykisk helse hos innbyggerne er satt på prøve. Dette gjelder innbyggere i alle aldre.

Mitt spørsmål er da som følger:

Hvilke tiltak er satt inn for å følge opp de som er utsatt for disse påkjenningene? Her er det muligens folk som ikke klarer oppsøke den hjelp de trenger selv, hvordan følger kommunen opp for å prøve å komme i kontakt med innbyggerne og tilby hjelp om noen trenger det?»

Dialogen etter spørsmålet

– Vi var ikke forberedt på stormen som kom 19. november, sa kommunalsjef for helse og omsorg, Laila Nereng. – I etterkant av hendelsen har vi hatt opplegg på skolene for elever og lærere. Vi har ikke drevet oppsøkende virksomhet, men alle som trenger det, skal få hjelp.

Ordfører Marit Hougsrud tok også ordet: – Det jeg nå uttaler, har ikke direkte med spørsmålet å gjøre. Men jeg kan fortelle at rådgiver Stig Solbrekken denne uka ga en orientering til kontrollutvalget. Det vil bli et folkemøte i Hedalen. Der skal Solbrekken også orientere, og folk skal få ordet.

Ordfører Marit Hougsrud og kommunalsjef Laila Nereng. Foto: Arne Heimestøl

– Det er bra at det blir et folkemøte, sa Roger Kjensrud. – Noen vil imidlertid vegre seg for å komme på et slikt møte. Hjemmetjenesten ivaretar de denne tjenesten har ansvar for. Jeg håper at de ansatte også blir ivaretatt.

– Vi i kommunestyret kan passe på og si fra hvis vi får kjennskap til at noen trenger hjelp, sa ordfører Marit Hougsrud.

– Vi er klar over utfordringsbildet som ligger her, sa kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen.Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...