Magnhild Huseby Bolstad

Vi står sterkere sammen – behold InnlandetYTRING 

Publisert av Magnhild Huseby Bolstad, 3. kandidat for Høyre i Sør-Aurdal 04.02.2022. Sist oppdatert 03.02.2022.

23. februar skal fylkestinget bestemme om Innlandet Fylkeskommune skal bestå. Som beslutningsgrunnlaget har fylkestinget invitert blant annet kommunestyrene til å komme med høringsinnspill. Innbyggerne får anledning til å si sin mening gjennom folkeavstemmingen som foregår digitalt 10. – 17. februar.

I forkant av behandlingen i kommunestyrene i Valdres har det vært ulike meninger om kommunestyrene skal overlate beslutningen til innbyggerne via folkeavstemmingen eller om de selv skal mene noe om Innlandet Fylkeskommune sin framtid. Jeg mener at vi som folkevalgte både har rett og plikt til å mene noe om hva som er best for vår kommune i slike høringsrunder. Jeg er derfor glad for at kommunestyret i Sør-Aurdal valgte å gjøre nettopp det. Mot én stemme fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Sør-Aurdal kommunestyre anbefaler i utgangspunktet ikke Innlandet fylkeskommune å sette i gang en prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune. Det er allikevel en forventning om at alle høringsinnspill, undersøkelsen blant de ansatte og spesielt den rådgivende folkeavstemningen vurderes helhetlig før endelig beslutning tas av fylkestinget.»

Så kommer spørsmålet om vi skal beholde Innlandet eller ikke. Oppland, slik vi kjenner det, finnes ikke lenger. Kommunene Lunner og Jevnaker er gått over til Viken, IT- systemer er endret, profilering er endret, fylkestinget er nytt, planer er omarbeidet osv.

Om en var for eller imot sammenslåing i utgangspunktet, befinner vi oss i dag i Innlandet fylkeskommune, og en ren reversering til status quo er umulig.

Finansminister Vedum har uttalt at regjeringen vil betale for en oppsplitting, men uansett hvem som betaler, er det skattebetalernes penger som brukes. Penger vi kan bruke på å skape gode tjenester i stedet.

Å starte prosessen med en oppsplitting vil også skyve fokuset vekk fra arbeidet med videreutvikling av fylket flere år fram i tid. Vi vet heller ikke om noe faktisk blir bedre om vi splitter opp igjen, og er det egentlig så ille i dag?

Fylkestingsrepresentant Vegard Riseng fra Nord-Aurdal skriver det godt:
«Før var vi to fylker som var like i det meste, samarbeidet om mye, og kranglet om alt. Alle samarbeidene måtte enten ha egne administrasjoner og styrer, eller krevde likelydende vedtak i to fylkeskommuner for å få noe gjort.

Nå er de fleste av samarbeidene overflødige, og vedtak trenger ikke lenger å samordnes på tvers av to fylkesting med forskjellige agendaer og prioriteringer. Det har skapt et taktskifte. Fylkeskommunen er i ferd med å harmonisere tjenester på tvers av de gamle fylkesgrensene. Nye planverk er under utarbeidelse, og noe er allerede på plass.» (Kilde beholdinnlandet.no)

Da har jeg sagt min mening. Vi står sterke sammen – Behold Innlandet!

Så håper jeg at alle i Sør-Aurdal vil gjøre seg opp sin mening og bruker sin stemmerett når Innlandets framtid skal avgjøres.

Les flere gode grunner for å beholde Innlandet her.

Magnhild Huseby Bolstad
Kommunestyrerepresentant Sør-Aurdal Høyre

Les også..

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Eva Hansen og kampen om den lille perla

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Stor aktivitet på trampollina Foto: Arne Heimestøl

Godt besøkt Salto-samling

Lørdag ettermiddag var det sesongavslutning for Salto i Storruste. Salto ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 4 av 6

Hare og skogsfugl som tyr inn på Goplerudjordet, synes ikke ...
Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars tiende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...