Arbeidsmarkedet i Innlandet

Rekordmange ledige stillinger i Innlandet

Publisert av Vivian Andersen 29.01.2022. Sist oppdatert 28.01.2022.

Ved utgangen av januar var 6 937 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 4,5 prosent.

– Antall arbeidssøkere i Innlandet har økt med 606 personer siste måned. Det er imidlertid helt normalt at ledigheten øker i januar måned siden mange arbeidskontrakter utløper ved årsskiftet. Samtidig er tilgangen på ledige stillinger rekordstor, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

I Sør-Aurdal er 0,9 % av arbeidsstyrken helt ledig. Dette er lavest i Innlandet.

Flere helt ledige

Ved utgangen av januar var det 3 881 helt ledige, som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette var 708 flere enn i desember. Bruttoledigheten, det vil si helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4 869, som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det 2 068 delvis ledige, som tilsvarer 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Her var det nesten ingen endring siden forrige måned.

Tall fra NAV viser at 559 av de helt ledige og 541 av de delvis ledige er permitterte. Dette betyr at det er 475 flere permitterte enn i forrige måned. Til sammen utgjorde de permitterte 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Det sesongjusterte antallet helt ledige økte i januar, mens den sesongjusterte bruttoledigheten holdt seg stabil.

Høyest ledighet blant de unge

Andelen helt ledige var høyest blant unge mellom 20 og 29 år. I januar var andelen helt ledige i aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år på henholdsvis 4,0 og 3,1 prosent. Andelen helt ledige har økt markant særlig i aldersgruppen 20–24 år sammenlignet med forrige måned. Aller høyest andel helt ledige finner vi blant menn i denne aldersgruppen, der ledigheten var på 4,8 prosent.

Antall helt ledige har økt innen de fleste yrkesgrupper

Den siste måneden har antall helt ledige økt innen nesten alle yrkesgrupper, mens antall delvis ledige har gått svakt ned innen de fleste yrkesgrupper. Ved utgangen av januar var det flest både helt ledige (516) og delvis ledige (333) innen reiseliv og transport. Denne yrkesgruppen stod samtidig for den klart største økningen både i antall helt og delvis ledige i fylket vårt.

Den store tilgangen på ledige stillinger fortsetter

I 2021 var det rekordmange ledige stillinger i Innlandet. Det totale antallet ledige stillinger var da på nesten 29 000, som er over 40 prosent flere enn i normalåret 2019.

Av yrkesgruppene som pekte seg ut med en stor økning i nye ledige stillinger, var blant annet bygg og anlegg (+90 %), butikk- og salgsarbeid (+50 %) og helse, pleie og omsorg (+46 %).

– Den store tilgangen på ledige stillinger i Innlandet ser ut til å fortsette også inn i 2022, og i januar måned var denne på 3 663 ledige stillinger. Dette var 13 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Det store antallet nye ledige stillinger som har blitt utlyst det siste året, har medført at mange av dem som ble arbeidsledige under koronaperioden, har hatt muligheten til å komme seg tilbake i jobb.

Ledigheten har dermed det siste halve året ligget på samme nivå som i 2019. Innen noen yrkesgrupper, som for eksempel helse, pleie og omsorg og undervisning, er det imidlertid en stor utfordring å skaffe personer med relevant kompetanse, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen.

Les også..

Har fått abbor

Over 200 abbor på garn

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Julespillet

Julespillet 18. november 2023BEKJENTGJØRELSE 

Vi håper du vil være med på julespillet på julemessa ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...