Sør-Aurdal kommune

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 17.01.2022. Sist oppdatert 17.01.2022.

Formannskapet har møte på Tingvoll torsdag 20.1. kl. 09.00. Høring om eventuell deling av Innlandet fylkeskommune er én av sakene. Denne saken skal også behandles av kommunestyret 3. februar.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud søker om å få dele fra eiendommen Sørlibakken 90/16 fra eiendommen Søre Klemmetsrud 91/15.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud hadde sau tidligere og kjøpte Sørlibakken som tilleggsjord i 1991. De har sluttet med husdyrhold, og da barna er etablert og ikke ønsker å flytte til Hedalen, søker de nå å å dele fra Sørlibakken.

De bor selv på søre Klemmetsrud og ønsker å beholde den eiendommen. Bakgrunnen for at de ønsker å dele opp eiendommen er at de har tre som ønsker å kjøpe Sørlibakken.

Ekteparet ønsker å selge slik at eiendommen kan tas vare på og drives videre av andre.

Les også..

Hjerte- og lungeredning

Kan du HLR?

Hjerte- og lungeredning (HLR) er en kombinasjon av brystkompresjoner og ...
Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Oppgjør om Begnadalen skole

I kommunestyrets møte 31. mars 2022 ble følgende enstemmig vedtatt: ...
Lions

Søke støtte?BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret Lions Club vil også i år dele ut penger ...

Musikalsk inntog på Veigård

Familien Hilltout-Hagen har reist fra England til Veigård i Begnadalen, ...
Gry Langedrag Engelsen

Økonomisjefen fikk ros

Da kommunestyret behandlet årsmelding for 2021, fikk økonomisjef Gry Langedrag ...
Potetsetting

Hurra for Potetdyrkerlaget!

Nå har det skjedd igjen! Birger Åsheim, Knut i Dikja ...