Sør-Aurdal kommune

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 17.01.2022. Sist oppdatert 17.01.2022.

Formannskapet har møte på Tingvoll torsdag 20.1. kl. 09.00. Høring om eventuell deling av Innlandet fylkeskommune er én av sakene. Denne saken skal også behandles av kommunestyret 3. februar.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud søker om å få dele fra eiendommen Sørlibakken 90/16 fra eiendommen Søre Klemmetsrud 91/15.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud hadde sau tidligere og kjøpte Sørlibakken som tilleggsjord i 1991. De har sluttet med husdyrhold, og da barna er etablert og ikke ønsker å flytte til Hedalen, søker de nå å å dele fra Sørlibakken.

De bor selv på søre Klemmetsrud og ønsker å beholde den eiendommen. Bakgrunnen for at de ønsker å dele opp eiendommen er at de har tre som ønsker å kjøpe Sørlibakken.

Ekteparet ønsker å selge slik at eiendommen kan tas vare på og drives videre av andre.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...