Sør-Aurdal kommune

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 17.01.2022. Sist oppdatert 17.01.2022.

Formannskapet har møte på Tingvoll torsdag 20.1. kl. 09.00. Høring om eventuell deling av Innlandet fylkeskommune er én av sakene. Denne saken skal også behandles av kommunestyret 3. februar.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud søker om å få dele fra eiendommen Sørlibakken 90/16 fra eiendommen Søre Klemmetsrud 91/15.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud hadde sau tidligere og kjøpte Sørlibakken som tilleggsjord i 1991. De har sluttet med husdyrhold, og da barna er etablert og ikke ønsker å flytte til Hedalen, søker de nå å å dele fra Sørlibakken.

De bor selv på søre Klemmetsrud og ønsker å beholde den eiendommen. Bakgrunnen for at de ønsker å dele opp eiendommen er at de har tre som ønsker å kjøpe Sørlibakken.

Ekteparet ønsker å selge slik at eiendommen kan tas vare på og drives videre av andre.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...