Sør-Aurdal kommune

Formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 17.01.2022. Sist oppdatert 17.01.2022.

Formannskapet har møte på Tingvoll torsdag 20.1. kl. 09.00. Høring om eventuell deling av Innlandet fylkeskommune er én av sakene. Denne saken skal også behandles av kommunestyret 3. februar.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud søker om å få dele fra eiendommen Sørlibakken 90/16 fra eiendommen Søre Klemmetsrud 91/15.

Gunnar og Vigdis Klemmetsrud hadde sau tidligere og kjøpte Sørlibakken som tilleggsjord i 1991. De har sluttet med husdyrhold, og da barna er etablert og ikke ønsker å flytte til Hedalen, søker de nå å å dele fra Sørlibakken.

De bor selv på søre Klemmetsrud og ønsker å beholde den eiendommen. Bakgrunnen for at de ønsker å dele opp eiendommen er at de har tre som ønsker å kjøpe Sørlibakken.

Ekteparet ønsker å selge slik at eiendommen kan tas vare på og drives videre av andre.

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...