Utbyggingsområdet. Foto: Svein Arne Nordby

Fikk konsesjon – nå kan TVU omsider starte detaljplanleggingen

Publisert av Arne Heimestøl 07.01.2022. Sist oppdatert 05.01.2022.

Etter 2 1/2 års saksbehandlingstid har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS (TVU) konsesjon på vannuttak til det nye hyttefeltet på Teinvassåsen i Hedalen. Konsesjonen gir anledning til å ta ut 150 m³ vann per døgn.

I konsesjonsbetingelsene blir utbygger pålagt å foreta løpende rapportering av grunnvannstand, og dersom den er påvirket negativt etter ti år, forbeholder NVE seg rett til å endre uttaksvolumet som er gitt i konsesjonen.

Reguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde med overordnet vann- og avløpsplan ble vedtatt av Sør-Aurdal kommune 21.02.2019.

– Rikelig for 140 hytter

Ifølge reguleringsplanen for hyttefeltet skulle det søkes om konsesjon hos NVE for uttak av grunnvann. Nå er dette kravet altså oppfylt.

– Konsesjonen gir anledning til å ta ut 150 m³ vann per døgn. Det mener jeg er rikelig for de 140 hyttene som reguleringsplanen gir åpning for, sier leder i TVU, Svein Arne Nordby. – Eksempelvis tappet de 110 hyttene som var i bruk på Ølnesseter i romjulen, til sammen 55 m³ per døgn.

– Omstart må til

– Den langdryge prosessen hos NVE, der det ikke har vært gitt noen konkret informasjon om når en konsesjon kunne forventes å foreligge, har gjort at framdriften i prosjektet på Teinvassåsen de siste to årene har stoppet opp. Oppfølging av interesserte samarbeidspartnere har gått i stå, enkelte opprinnelige partnere har i mellomtiden gått løs på andre prosjekter i andre dalfører, og TVU må nå starte opp dette viktige arbeidet nesten fra grunnen av, sier Nordby.

– Uten slike samarbeidspartnere blir oppstartfinansiering vanskelig, og uten oppstartfinansiering kan ikke Sør-Aurdal Energi (SAE) starte på sin jobb med å framføre strøm til Teinvassåsen.

Flere vil ha strøm

Nordby forteller at både TVU og SAE i de siste par årene gjentatte ganger har blitt kontaktet av eksisterende hytteeiere som lurer på når det vil bli strøm på Teinvassåsen, uten at det har vært mulig å gi et konkret svar.

– TVU håper likevel nå at det i løpet av første halvår skal være mulig å komme fram til en realistisk tidsplan for utbygging av nødvendig infrastruktur. Det er foreløpig ikke klart hvilke delfelt som blir valgt som oppstartsområder.

Arkeologisk utgraving på Teinvassåsen

I juli 2021 ble det gjennomført arkeologisk utgraving av fem kullgroper på Teinvassåsen. Det var i forbindelse med reguleringsplanen for området at det ble registrert sju automatisk fredede kulturminner, kullgroper, innenfor planområdet.

– Kultur & Arkeologi-avdelingen ved Innlandet fylkeskommune har i brev bekreftet at kullgropene som ligger i utbyggingsområdet, er frigitt for videre utbygging av nødvendig infrastruktur.  TVU har dermed fått opphevet to av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for hyttefeltet som inntil nå har hindret oppstart av utbyggingen på Teinvassåsen, sier Nordby.

Prosjektleder Kathrine Stene har renset opp i tverrsnittet der man tydelig ser bunnen av ei kullgrop. Foto: Svein Arne Nordby

Nye mobilmaster på Teinvassåsen?

Både Telenor og Telia har vært på befaring på Teinvassåsen, og etter det Hedalen.no erfarer, har begge vist interesserte for å sette opp mobilmast på Teinvassåsen så snart strøm er tilgjengelig. Telia har allerede tegnet kontrakt med aktuell grunneier i nærheten av Reset. Telenor er interessert i en liten høyde litt lenger inn –i retning Åsliseter.

Mobildekning på Teinvassåsen er i dag ganske problematisk for mange hytter, og disse mastene ville ha forbedret dekningen kraftig dersom de hadde vært på plass.

Les også..

Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. desember kl. 19.00! ...
Valdres kontorpark, Hedalen

Statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeiderANNONSE 

ScanAccount søker etter statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeider som ønsker ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturprisen 2023 – tale på kulturkvelden

Kulturprisen ble opprettet i 1978 etter forslag fra det som ...