Logo Hedalen.no

Økonomien til Hedalen.no

Publisert av Emmy Bakkom, Eldor Rødseth og Osvald Fossholm 03.01.2022. Sist oppdatert 04.01.2022.

Stiftelsen Hedalen.no søkte i januar 2020 Medietilsynet om 100 000 kr i støtte til utvikling av nettavisa og nettstedet Hedalen.no. Vi fikk innvilget søknaden og sendte 29.4.2021 sluttrapport til Medietilsynet på innovasjonsprosjektet.

To publiseringsløsninger

Hedalen.no har nå ny publiseringsløsning i WordPress. Det gjør at sidene lettere kan vises på ulike enheter. Samtidig har vi tatt vare på oppslags-sidene som ble publisert fra 2000 til den nye publiseringsløsningen ble tatt i bruk.

Store utgifter

Regnskapsrapporten vi sendte til Medietilsynet, viser at hele prosjektet eks. mva. kostet 232 431 kr. Det betyr at Stiftelsen brukte 132 431 kr av egne, oppsparte midler.

Flytting og nyskriving av innhold på nettstedet ble i stor grad utført av redaktøren uten at de som har sider hos oss, ble fakturert for det.

Bærekraftig økonomi

Prisene som gjaldt for tjenester i 2020, ble videreført i 2021.

Styret har drøftet nettstedets framtidige økonomi. Vi er opptatt av å legge til rette for at Hedalen.no skal være i utvikling i årene som kommer, og at økonomien skal være bærekraftig.

Arne Heimestøl er redaktør på nettstedet. Etter at han sluttet i Globalskolen høsten 2020, har han brukt mer tid på Hedalen.no enn før. Nettstedet har dessuten fått flere faste, økte kostnader.

Økte lesertall

Lesertallene har økt betraktelig de siste to månedene i 2021. Dette skyldes nok blant annet storstormen som rammet kommunen 19. november.

01.02.2022 rapporterer Google Analytics følgende:

  • 1 075 aktive brukere 01.01.
  • 3 123 aktive brukere de siste sju dagene
  • 9 765 aktive brukere de siste 30 dagene

Inntektene

Nettavisas og nettstedets inntekter kommer nå fra reklameknapper, annonser, arbeid med å lage nye / revidere sider, leie av nettsider og leie av e-postkontoer.

Styret har fått anbefaling om at nettavisa til Hedalen.no bør få plussartikler, slik som andre nettaviser har. Dette er en betalingsløsning som krever innlogg.

Vi har valgt å ikke gjøre dette, men velger heller en moderat justering av prisene og satser dessuten på å øke inntektene ved at flere tar i bruk tjenestene vi tilbyr på nettstedet.

Prisene for 2022 eks. moms

TypePris
Leie av nettside – bedrifter. Pris per år:1 900 kr
Leie av nettside – lag og forening. Pris per år:1 300 kr
Side for utleie av hytte. Pris per år:1 500 kr
  
E-postkonto på Hedalen.no. Pris per år:450 kr
Annonser på startsida, pris per uke:450 kr
Arbeid med å lage sider.  Pris per time:550 kr
Reklameknapp. Pris per år:5 500 kr
Bekjentgjørelser:Gratis for lag/foreninger som har side på Hedalen.no

Her legger vi til at lag og foreninger tilbys gratis bekjentgjørelser. De har dessuten fått tilgang til egen aktivitetskalender. Hendelsene i disse kalenderne vises også i felleskalenderen som det er lenke til fra startsida på Hedalen.no.

Frivillige bidrag

Ønsker du å støtte Stiftelsen Hedalen.no sin virksomhet, kan du gjøre ved å betale frivillig bidrag til konto 6185 05 26450. Merk innbetalingen «Frivillig bidrag».

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...